Detail předmětu

Tržní oceňování nemovitostí

ÚSI-ERTROAk. rok: 2018/2019

Podstata tržního oceňování nemovitých věcí, proces tržního oceňování nemovitých věcí, analýza realitního trhu ve vztahu k oceňování, práce s daty při tržním oceňování nemovitých věcí, oceňovací přístupy u oceňování nemovitých věcí, výsledný odhad tržní hodnoty a rekonciliace, tržní oceňování pro bankovní účely a instrumenty zde používané, tržní ocenění: mass appraisal vs. klasické tržní ocenění.

Výsledky učení předmětu

Znalost tržního oceňování nemovitostí, specifika oceňování pro peněžní ústavy a pro soudy, porozumění cenotvorným faktorům, přesnost ocenění.

Prerekvizity

Teorie oceňování nemovitostí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů, prezentace.
Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy při tržním oceňování (tržní hodnota, tržní cena, obvyklá cena a aj.).
2. Proces tržního ocenění, podklady pro tržní oceňování.
3. Základní principy fungování realitního trhu ve vazbě na oceňování, mikroekonomie u nemovitostí.
4. Analýza realitního trhu, přesnost tržního ocenění, vertikální analýza realitního trhu.
5. Analýza realitního trhu: doporučené prvky, případové studie.
6. Komparativní přístup oceňování: princip, metody a techniky, komplexní způsoby řešení (úprava a vyhodnocení dat).
7. Nákladový přístup a jeho vztah k tržnímu ocenění, funkční a ekonomické nedostatky.
8. Příjmový přístup oceňování: princip, techniky (dle finanční matematiky a výpočtu současné hodnoty). Analýza nejvyššího a nejlepšího využití.
9. Rekonciliace (finální analýza), případové studie.
10. Kontribuční metoda, tržní ocenění funkčního celku nemovitého a nehmotného majetku.
11. AVM, Mass appraisal, srovnání s klasickým tržním oceněním.
12. Specifika ocenění nemovitých věcí pro peněžní ústavy, vybrané praktické situace.
13. Ocenění nemovitých věcí s věcným břemenem, vybrané praktické situace.

Cíl

Získání podrobných znalostí tržního oceňování nemovitých věcí a schopnost samostatného uvažování ve vztahu k ocenění dle tržních principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná účast ve cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor