Detail předmětu

Analýza silničních nehod II

ÚSI-EDAN2Ak. rok: 2018/2019

Rozšíření teoretického základu analýzy silničních nehod k původním znalostem z předmětu Analýza silničních nehod I a aplikace těchto metod na konkrétní typy silničních dopravních nehod.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen analyzovat podklady pro analýzu střetu vozidel, rozhodnout o jejich kvalitě a případně navrhnout metody k jejich doplnění. Bude schopen vyhodnotit data z měření při jízdních manévrech vozidel a při nárazových zkouškách a následně s takto získanými podklady samostatně provést komplexní analýzu nehodového děje, stanovit technickou příčinu nehody a řešit možnosti odvrácení střetu ze strany jednotlivých účastníků.
Nad rámec vlastní analýzy nehodového děje bude mít student zkušenosti s používáním moderní techniky, používané při jízdních a nárazových zkouškách. Student s těmito dovednostmi může najít uplatnění mj. i ve výzkumných organizacích či v odděleních vývoje výrobců automobilů či prvků pasivní bezpečnosti pro automobilový průmysl.

Prerekvizity

Podmínkou studia předmětu je znalost základů mechaniky pohybu vozidel, zákonů zachování, Newtonových zákonů a jejich aplikace.

Korekvizity

Absolvent předmětu je schopen se dále profilovat jako znalec v oboru doprava.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka zápočtu – získání alespoň 150 bodů z 200 možných (2×50 za průběžný test na cvičení cca v 5. a 9. týdnu semestru, 100 za semestrální projekt).
Písemná zkouška obsahuje analýzu reálné silniční dopravní nehody pomocí naučených metod.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mechanika střetu vozidel
2. Stanovení EES a diagram rovnováhy hybností a impulsů
3. Grafické metody analýzy silničních nehod – MDRHI, metoda rhomboidního řezu, energetického prstence
4. Grafické metody analýzy silničních nehod – aplikace na konkrétních příkladech včetně čelního střetu s rotací
5. Grafické metody analýzy silničních nehod – metoda drhi+ees a metoda průniku pásem
6. Nehody za účasti motocyklů
7. Nehody osobních vozidel – nehody na křižovatce
8. Nehody s nákladními vozidly, nehody se zvířaty a za snížené viditelnosti
9. Havárie a převracení vozidel
10. Znalecký posudek k analýze silniční nehody, interpretace závěrů
11. Pojistné podvody
12. Simulační program a tabulkový procesor – jejich význam a podpora pro analýzu silničních nehod
13. Biomechanika a zranění osob, pohyb posádky, konzultace se soudním lékařem

Cíl

Cílem je seznámení studentů se základními principy rázu, grafickými a početními metodami řešení rázu a s jejich aplikací na konkrétní řešené dílčí úlohy s následným využitím při komplexní analýze nehodového děje. Rovněž budou seznámeni s metodami měření s cílem získání podkladů pro řešení střetu vozidel, případně pohybu posádky ve vozidle.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor