Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Fotografie - letní

FaVU-B4FO-LAk. rok: 2018/2019

Semestrální práce - “Fotografická kniha”
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu. Orientují se v současném kulturním dění.

Prerekvizity

Koncepční uvažování. Tvůrčí vyzrálost a zřetelnější zkušenost s médiem fotografie v kontextu současného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Bourdieu, Pierre, Photography: A Middle-brow Art, trans. Shaun Whiteside Cambridge: Polity Press, paperback ed., 1996 (EN)
Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, tranzit.cz, 2004 (CS)
Fontcuberta, Joan: Pandora's Camera. Mack, London, 2014 (EN)
Fontcuberta, Joan ed.: Photography. Crisis of history, Actar, Barcelona, 2002 (EN)
Fried, Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven and London, 2008 (EN)
Groys, Boris: Art Power. Cambridge: MIT Press, 2008 (EN)
Groys, Boris: On the New. London and New York: Verso, 2014 (EN)
Paul Wood & Charles Harrison ed.: Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, United Kingdom, 2003 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vytvoření spojení mezi uměním a skutečným životem. Prezentace, individuální konzultace a společné diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní podílení se na ateliérové výuce a na konzultacích směřujících k realizaci bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestrální práce - fotografická kniha
Musí vytvořit svojí publikaci, která bude vystihovat jejich vyzrálý přístup k fotografii.
Nejvetší důraz je kladen na schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně. Povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Ateliér navštěvují hosté – autority z uměleckého prostředí.

Cíl

Schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné konzultace bakalářské práce, účast na ateliérové výuce alespoň 50%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AFO , 4. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

169 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor