Detail předmětu

Televizní technika a multimedia

FEKT-BPC-TVTAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky a multimédií. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.

Osnovy výuky

1. Základní poznatky o světle
2. Základy televizního přenosu
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky
4. Televizní informační systémy - teletext
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM
9. Standardy DVB-T a DVB-T2
10. Televizní přijímače DVB
11. Standardy HDTV a DVB-H
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky a multimédií, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní poznatky o světle.
2. Základy televizního přenosu.
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky.
4. Televizní informační systémy - teletext.
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1.
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC.
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2.
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM.
9. Standardy DVB-T a DVB-T2.
10. Televizní přijímače DVB.
11. Standardy HDTV a DVB-H.
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2.
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dálkové ovládání televizního přijímače
2. Měření vlastností televizního přijímače
3. Úplný televizní signál
4. Komunikace uvnitř TV přijímače
5. Návrh domovního kabelového TV rozvodu
6. Komprimace videosekvencí pomocí 3D DCT
7. Digitalizace a komprese videosekvencí
8. Měření signálů DVB-T, televize 3D-TV
9. Měření signálů DVB-S a HDTV
10. Transportní tok MPEG-2