Detail předmětu

Angličtina v letectví

FSI-OA0Ak. rok: 2017/2018

Angličtina v letectví má seznámit studenty se základními údaji o letadle, jeho konstrukci a přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí se zákl. údaji o letišti, zabezpečení leteckého provozu a o letecké meteorologii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti o konstrukci a hlav. částech letadla, o jeho motoru, přístroj. vybavení,
o navigač. a letových přístrojích, letových manévrech, údaje o meteorologii, počasí
a letištích. Seznámí se s odlišnou strukturou jazyka, používanou jen v letectví.

Prerekvizity

Znalost gramatických struktur typických pro technický jazyk (trpný rod, gerundium, souvětí...), terminologie z oblasti aerodynamiky, vztlaku a odporu, hlavních částí letadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
A.Matthews,C.Read: Tandem, , 0
Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0
Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Zápočtový test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

. Opakování U1-U4, konverzace
2. U5 - An Aircraft Engine
3. U6 - Airplane Equipment
4. U7 - Aircraft Instruments and Accessories
5. U8 - Flight Instruments
6. U9 - Navigation Instruments
7. U10 - Airplane Structure
8. U11 - Elementary Flight Manoeuvres
9. U12 - Meteorology
10. U13 - Aerodromes
11. Opakování U1-U13
12. Video: Fear of Flying
13. Zápočty

Cíl

Seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké dopravy,
leteckého provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi.
Úkolem je také zlepšit schopnosti komunikace v obecném jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud student podmínku k udělení zápočtu nesplní,
v odůvodněných případech může učitel stanovit podmínku náhradní.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování U1-U4, konverzace
2. U5 - An Aircraft Engine
3. U6 - Airplane Equipment
4. U7 - Aircraft Instruments and Accessories
5. U8 - Flight Instruments
Aviation: Lost - Section l
6. U9 - Navigation Instruments
Aviation: Lost - Section 2
7. U10 - Airplane Structure
Aviation: Lost - Section 3
8. U11 - Elementary Flight Manoeuvres
Aviation: Lost - Section 4
9. U12 - Meteorology
10. U13 - Aerodromes
11. Opakování U1-U13
12. Video: Fear of Flying
13. Zápočty