Detail předmětu

Modelování a simulace

FEKT-KMODAk. rok: 2017/2018

Model, modelování, simulace, emulace. Modely dynamických systémů. Numerické metody řešení spojitých dynamických systémů. Modelování pomocí Lagrangeových rovnic. Modelování pomocí vazebních grafů. MATLAB-Simulink nástroj pro modelování dynamických systémů. Systémy diskrétních událostí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen
- systematicky sestavovat abstraktní modely mechanických, elektromechanických a jiných systémů
- provádět simulaci a základní analýzu takových systémů pomocí univerzálního programového vybavení MATLAB-Simulink
- provádět normalizaci modelů pro použití na mikroprocesorech
- linearizovat modely nelineárních systémů
- sestavovat základní modely systémů diskrétních událostí

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Šolc, F., Václavek, P.: Modelování a simulace, ET VUT FEKT Brno (CS)
Horáček, P.:Systémy a modely, ČVUT Praha, 1998. (CS)
Noskievič, P.:Modelování a identifikace, Montanex a.s.,1999. (CS)
MATLAB-Simulink Reference manual. (EN)
Karnopp D.C., Margolis D.L., Rosenberg R.C.:System Dynamics a Unified Approach. J. Wiley,1990. (EN)
Gordon G.:System Simulation,Prentice Hall,1969 (EN)
Cassandras Ch.:Discrete Event Systems,Irwin, Boston MA,1993 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují tutoriály a cvičení na počítači. Student odevzdává sedm samostatných úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni průběžně během studia na cvičeních a půlsemestrálním testem. Za semestr tak mohou získat max. 30bodů. Podmínkou udělení zápočtu je účast na povinné části výuky a získání minimálně 10 bodů z úloh. Závěrečná zkouška je hodnocena max. 70ti body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy model, simulace, emulace. Vztah reálný systém - model
2. Stavový popis systémů
3. Souvislosti stavového a V/V popisu dynamických systémů
4. MATLAB-Simulink, numerické metody řešení spoj. dyn. systémů
5. Modely mechanických dynamických systémů.
6. Modely mechanických dynamických systémů. Metoda uvolňování
7. Modelování mechanických systémů pomocí Lagrangeových rovnic
8. Základní modely tepelných a hydraulických systémů.
9. Modelování dynamických systémů pomocí vazebních grafů
10. Modelování elektrických dynamických systémů pomocí vazebních grafů
11. Modelování mechanických dynamických systémů pomocí vazebních grafů
12. Modelování systémů diskrétních událostí - základní pojmy
13. Simulace systémů diskrétních událostí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami sestavování abstraktních modelů k různým fyzikálním a jiným reálným systémům. Seznámit posluchače s metodami simulace takových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor