Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé grundkurs II

FEKT-LJN2Ak. rok: 2017/2018

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN 1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.Umět informovat o svých zkušenostech.Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-6 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus.
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 7-12 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění
3. z práce s originálním textem s úloly na porozumění

Osnovy výuky

Lekce 1-6
-Vícejazyčnost,nemčina a její postavení/Vedlej. věty s WEIL,srovnání pomocí WIE a ALS

-Rodina,svátky/Dativ podst.jmen a příd. jmen,Genitiv podst.jmen
-Cesta, jízdní řád/Způsobové sloveso SOLLEN
-Opakovací test
-Volný čas/Zvratná slovesa, neurčitá zájmena, slovesné vazby
-Média, počítač,mobil/Nepřímé otázky (ob,W-Fragen)
-Stravování,gastronomie/Osobní zájmena v A. a D. a jejich postavení, vedlejší věta vztažná v 1.a 4.p
-Semestrální test
Lekce 7-12
-Město vs.venkov/Préteritum způsob. sloves, časové předložky
-Kultura/Préteritum sloves a jeho použití,neurčit zájmena
-Práce a povolání,životopis/Věty s WENN, Futur s WERDEN, Nepřímá řeč
-Opakovací test
-Svátky a oslavy/
-Produkty a identita/Trpný rod a vazba s MAN
-Semestrální test

Učební cíle

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu.
Pozn.:Kurz je dvousemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět se zapisuje se v zimním semestru, získané kredity jsou za oba semestry, zkouška je v letním semestru.

Základní literatura

Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Představování,opakování mluvnice, Partizip II
Oblečení,3.pád podst. jmen, etwas/nichts
Nakupování, v obchodě
Demonstrace v Lipsku,předložky se 3. a se 4. pádem, příd. jména v přívlastku po neurčitém členu ve 3. p.
Předsudky,příčestí minulé nepravidelných sloves
Počasí, o víkendu,tvoření perfekta pomocí sloves haben/sein, SOLLEN,zájmeno ES
Turismus,perfektum smíšených sloves
Sport, druhy sportu,příd. jméno v přívlastku po určitém a neurčitém členu, příčestí minulé ve funkci příd. jména
Termíny, domluva schůzky,řadové číslovky, datum, sloveso WERDEN v préteritu,používání slovesa Werden
Veletrhy,tázací zájmena WELCH-/WAS FUR EIN, trpný rod(přít. a min.čas)
Lidské tělo,předložky se 3./4. pádem
Návštěva u lékaře,slovesa legen/liegen,setzen/sitzen, stehen/stellen....
V kanceláři, práce s počítačem,schon.../- noch nicht, noch kein, erst-zápor
Životopis,min. čas-préteritum nepravidelných sloves
Práce, zaměstnání,slovesné vazby, příd. jména s předponou un-
Telefonování, elektronická pošta,zájmenná příslovce tázací a ukazovací
Vztahy v rodině,zvratná slovesa
Mezilidské vztahy, zvratná slovesa s vazbou
Inzeráty, slovesa vyjadřující vzájemnost
Rozpočet, výdaje, genitiv podst, jmen, sloveso SOLLEN v podmíňovacím způsobu
Peníze, mzda, jiné použití modálních sloves, skloňování přídacného jména v přívlastku v genitivu
Film a kino, slabé skloňování podst. jmen mužsk. rodu
Bydlení, vynechávání členu u podst. jména
Životní prostředí, skloňování příd. jména v přívlastku bez členu
Zvyky, svátky, tradice, psaní dopisu
Museum, výstavy, skloňování příd. jména po určitém a neurčitém členu, a bez členu -shrnutí