Detail předmětu

Angličtina pro severní Ameriku

FEKT-LASAAk. rok: 2017/2018

Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Mluvení a prezentace (ústní i písemné) jsou důležité.
Použití běžných společenských výrazů a idiomů v americké a kanadské angličtině, a kontextu, ve kterém jsou použity, jsou také nedílnou součástí kurzu.
Lepší znalost geografie Kanady a USA.
Lepší znalost politického procesu v Kanadě a USA.
Znalost rozdílů mezi vzdělávacím systémem v Severní Americe ve srovnání s Českou a Slovenskou republiku.
Lepší znalost kuchyně, povahu a humor v Kanadě a USA.

Prerekvizity

BAN3, XAN3, BAN4, XAN4 nebo znalosti na úrovni "Intermediate" a výše

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky a audiovizuální prezentace. Studenti mají možnost dát prezentace před svými vrstevníky.

Způsob a kritéria hodnocení

100% zkouška:

40% semestrální test:

40 otázek zcela založen na výuce a stažených snímků (viz "osnova"). Test je ve formě krátkých odpověděli na otázky ohledně různých témat souvisejících s severoamerických studií.
Maximální počet bodů je to možné na zápočtového testu je 40, minimum je 20, aby bylo možné předat.

60% Zkouška:

Zkouška je písemná a poslech:

- Písemná část je založena na psaní podrobnou odpověď na kulturních studií tématu buď Kanady nebo USA.

- Poslech část je založena na neznámého poslechu textu.

Maximální počet bodů možné zkoušky je 60 (30 bodů na písemné části a 30 bodů na poslechové části). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby se projít.

Osnovy výuky

1. Politický systém Kanady a USA a postavení těchto zemí ve světě
Rozdíly mezi USA a Kanadou a porovnání s Evropou. Jejich odlišný přístup ke státnosti a pojetí národa a státu.
2. Porovnání britské a americké/kanadské angličtiny.
Seznamování, konverzace po telefonu
3. Spojené Státy Americké a Američané
Porovnání jednotlivých regionů, demografie, etnické a náboženské pozadí obyvatelstva
4. Kanada a Kanaďané
Porovnání jednotlivých regionů (zejména Québeku a anglofonní Kanady), lingvistické rozdíly
5. Cestování po USA a Kanadě za použití různých dopravních prostředků
Specifika cestování autobusem, vlakem a automobilem. Přírodní a kulturní pamětihodnosti. Jak se chovat jako cizinec.
6. Technologické milníky - např. Hoover Dam
Další technologické milníky USA a Kanady
7. Vzdělávací systém
Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu
8. Jak najít práci v Severní Americe.
Jaké jsou nezbytné předpoklady? Jací inženýři jsou potřeba? Psaní životopisu, pracovní pohovor, atd.
9. Pozvánky a chování v restauraci
Jak reagovat na pozvání. Rozdílné přístupy ke stolování a stravování v jednotlivých oblastech Severní Ameriky
10. Rekreace a kulturní vyžití v USA a Kanadě
Sport, hudba, státní svátky, volnočasové aktivity
11. Tabu
Nevhodná konverzační témata: Politická korektnost a náboženské rozdíly, rozdílný přístup k pohlaví, politická témata, drogy a alkohol, kouření.
12. Opakování a příprava na test
13. Semestrální test

Učební cíle

Rozvíjení slovní zásoby a upevnění znalostí americké angličtiny. Vedení studentů k aktivní vzájemné komunikaci.. Zlepšení znalostí Spojených států amerických a Kanady. Nacvičování písemné korespondence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

R.MacNeil and W. Cran,Do You Speak American? 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor