Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMNAk. rok: 2017/2018

Odborná praxe v podnicích a firmách energetického průmyslu a to v tuzemsku nebo v zahraničí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s podmínkami odborné praxe v podnicích a firmách energetického průmyslu a to v tuzemsku nebo v zahraničí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti jsou umístěni na vybrané pracoviště a oni jsou zapojeni do pracovní činnosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Učební cíle

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách energetického průmyslu a to v tuzemsku nebo v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dle zaměření projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova