Detail předmětu

Tomografické zobrazovací systémy

FEKT-MTZSAk. rok: 2016/2017

Fyzikální a technické aspekty konstrukce zobrazovacích systémů s nepřímou syntézou obrazu používaných v lékařství a ekologii: výpočetní rtg tomografy (CTRTG), zobrazovací sytémy magnetické rezonance (ZSMR), systémy jednofotonové (SPECT) a pozitronové (dvojfotonové PET) emisní tomografie, ultrazvukové zobrazovací systémy (UZV ZS). Systémové řešení zobrazovacích systémů s ohledem na přenos informace z obklopujícího prostředí na člověka s cílem diagnostiky prostředí a objektu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o technologii jednotlivých typů zobrazovacích systémů, fyzikálních omezeních jejich konstrukce, způsobu hodnocení jejich vlastností a aplikačních možnostech využití v lékařství a ekologii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Krestl,E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics,Siemens Aktiengesellschaft. 1990 (EN)
CHo,Z.H.,Jones,J.P.,Singh,M.: Foundations of Medical Imaging,John Wiley & Sons. 1993 (EN)
Drastich,A.: Medical Imaging Systems. Skriptum FEI VUT v Brně pro zahraniční studenty. 2000 (EN)
Drastich,A.:Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně. 2001 (CS)
Drastich,A.:Tomografické zobrazovací systémy. Skriptum VUT FEKT, 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výpočetní rtg tomografy (CTRTG), zobrazovací sytémy magnetické rezonance (ZSMR), systémy jednofotonové (SPECT) a pozitronové (PET)(dvojfotonové) emisní tomografie, ultrazvukové zobrazovací systémy (UZV ZS)

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s fyzikálními principy konstrukce zobrazovacích systémů s nepřímou syntézou obrazu (s použitím rekonstrukčních algoritmů) používaných v lékařství a ekologickém inženýrství, dosahovanými vlastnostmi a technicko-fyzikálními limity jejich konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor