Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-LM2TAk. rok: 2016/2017

Samostatné řešení odborného problému, na který zpravidla navazuje téma diplomové práce. Téma projektu se vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika na počátku zimního semestru daného akademického roku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní etapy magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou semestrální práci. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné odborné práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu projektu.
Individual, depending on the project theme.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálního technického projektu.