Detail předmětu

Metodika překladu

FEKT-HMPRAk. rok: 2016/2017

Studenti budou v kursu seznámeni se základními pojmy z oboru překladatelství a překladatelské teorie a se stručným přehledem vývoje přístupů k překládání. Jelikož v kursu je kladen velký důraz na zvládnutí cílového jazyka, napíší si studenti na jeho počátku krátký test z češtiny, podle nějž si udělají představu o úrovni své mateřštiny. Těžiště kursu spočívá v překládání různých typů textu a ve srovnávání odlišných překladatelských postupů a metod. Teoretický základ získají studenti zčásti studiem zadané literatury, zčásti budou příslušné teoretické pasáže probrány nebo připomenuty při diskusi nad studentskými překlady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost správného odborného obousměrného překladu. Dovednost při formulování mluveného i psaného diskurzu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test a zkouška.

Osnovy výuky

Seznámení se s lingvistickými a pragmatickými aspekty významu, jejich aplikace při praktickém překladu a formulaci anglických dokumentů. Kulturní aspekty významu. Důležitost profesní znalosti při překladu. Úskalí překladu, hlavní chyby překladatele. Různé přístupy k překladu.
K ukázkám překladů budou využity žánry funkčních stylů.
Problémy s překladem specifické technické informace. Role profesní znalosti v odborném překladu.
Těžištěm kurzu je praktický překlad. Studenti překládají a odevzdávají na každou hodinu zadaný úryvek a nad jejich překlady se pak diskutuje v hodině.

Učební cíle

Osvojit si adekvátní postupy při překladu z angličtiny do češtiny a naopak. Poukázat na hlavní obtíže při překladu a rozdíly v obou jazycích.

Základní literatura

Levý, J.: Umění překladu, 1998, Ivo Železný, Praha
Levý, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor