Detail předmětu

Podnikový management

ÚSI-1SCPMAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:Vymezení managementu a jeho poslání na úrovni firmy,strukturalizace managementu dle funkcí a prvků, plánování, organizování, seznámení s podnikatelskými subjekty, stimulace a motivace, kontrola, přínos školy T.Baťi, příklady managementu L. Iacoccy a P.Druckera, rozhodování, jeho objektivizace a postupy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o postupech a metodách managementu.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude získán za účast ve cvičeních, popř. vypracování semstrální práce.
Zkouška bude písemná a ústní.

Osnovy výuky

1. Podstata, úlohy a význam managementu, strukturalizace managementu
2. Role managementu
3. Plánování
4. Organizování
5. Podnikatelské subjekty - obchodní společnosti s osobní účastí
6. Podnikatelské subjekty - obchodní společnosti s kapitálovou účastí
7. Motivace a stimulace
8. Kontrola
9. Baťova škola managementu - strategie, podmínky a způsoby
10. Baťova škola managementu, - ekonomická příprava, sociální služby
11. Moderní přístupy managementu
12. Managament L. Iacocca, P. Drucker
13. Rozhodovací proces

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je osvojení teoretických základů a metodických postupů managementu, základních pojmů, obsahu, strukturalizace a praktického uplatňování. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu na úrovni především podniků. Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit se soudobými postupy a způsoby managementu.

Základní literatura

WEIHRICH, H. - KOONTZ, H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s.. ISBN 80-85605-45-7
NĚMEČEK, P., ZICH, R.: Podnikový management 1 díl. Brno, CERM 2004.60 s.ISBN 80-214-2779-5
ROBINS,S.P., COULTER: Management. Praha, Grada Publishing,a.s. 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor