Detail předmětu

Občanské právo

ÚSI-1SAOPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na české obecné soukromé právo (občanské právo) v jeho mezinárodním a komunitárním kontextu. Základem jsou obecná soukromá práva osobní a majetková, a to práva absolutní i relativní.
Obsahově je předmět zaměřen na obecné uvedení do občanského práva a do jeho mezinárodního a komunitárního kontextu, na právní principy, skutečnosti v právním smyslu,
osoby v právním smyslu včetně všeobecného osobnostního práva, přehled právnických osob,
právo vlastnické a jiná věcná práva včetně práva zástavního, právo dědické, právo smluvní včetně práva spotřebitelského a na právo deliktní včetně práva škodního

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti mají získat:
- přehledovou všeobecnou znalost českého občanského práva v mezinárodním a komunitárním kontextu
- základní specifické znalosti občanského práva se zaměřením na studované obory (jako je právo k nemovitostem a právo škodní v dopravě)

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška testová

Osnovy výuky

- obecné uvedení do občanského práva a do jeho mezinárodního a komunitárního kontextu
- právní principy
- skutečnosti v právním smyslu
- osoby v právním smyslu včetně všeobecného osobnostního práva
- přehled právnických osob
- právo vlastnické a jiná věcná práva včetně práva zástavního
- právo dědické
- právo smluvní včetně práva spotřebitelského
- právo deliktní včetně práva škodního

Učební cíle

Cílem studia je přehledové seznámení s českým občanským právem v mezinárodním komunitárním kontextu pro neprávníky, a to se zvláštním zaměřením na studované obory

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- obecné uvedení do občanského práva a do jeho mezinárodního a komunitárního kontextu
- právní principy
- skutečnosti v právním smyslu
- osoby v právním smyslu včetně všeobecného osobnostního práva
- přehled právnických osob
- právo vlastnické a jiná věcná práva včetně práva zástavního
- právo dědické
- právo smluvní včetně práva spotřebitelského
- právo deliktní včetně práva škodního