Detail předmětu

Diplomová práce

ÚSI-1RDDPAk. rok: 2011/2012

Tento předmět slouží k dokončení diplomové práce, možnostem konzultací apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studentovi je tímto předmětem umožněno konzultovat zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě průběžného hodnocení studenta při zpracování jeho diplomové práce. Hodnocení uděluje vedoucí práce, popř. garant tematického okruhu.

Osnovy výuky

1. až 13. týden - práce na diplomové práci studenta

Učební cíle

Cílem předmětu je možnost dohledu nad tvorbou zadané diplomové práce ze strany vedoucího práce, resp. garanta a možnost konzultací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět není rozvrhován, tedy kontrola účasti nepřipadá v úvahu.

Doporučená literatura

dle zaměření diplomové práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Řízené samostudium

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor