Detail předmětu

Správa nemovitostí

ÚSI-1RCSNAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku správy nemovitostí, především bytových domů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o spravování domů z hlediska technického, finančního i právního s ohledem na zvláštnosti v ČR.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti budou hodnoceny písemnou a ústní zkouškou.

Osnovy výuky

1. Druhy vlastnictví, právní předpisy
2. Nájem bytu, nájemní smlouva
3. Zvláštnosti nájemních vztahů v ČR
4. Vlastnictví bytu, společenství vlastníků, družstvo
5. Základní činnosti správy nemovitostí
6. Vybavení bytů a způsoby jejich vytápění
7. Služby spojené s nájmem
8. Vztahy k dodavatelům služeb (energie, voda)
9. Údržba a opravy domů a bytů, rekonstrukce
10. Technické zajištění údržby a oprav
11. Technická zařízení domu a jejich revize, lhůty pro jejích provádění
12. Software pro správu nemovitostí
13. Správcovská firma, organizační struktura

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí z oblasti správy nemovitostí.

Základní literatura

BRADÁČ, A., FIALA, J a kol. Rádce majitele nemovitostí. 2 vyd. Praha: Linde Praha, a.s. - právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, 2006. 1055 s. ISBN 80-7201-582-6

Doporučená literatura

SCHÖDELBAUEROVÁ, P. NOVÁKOVÁ, H. a kol. Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor. Praha: Verlag Dashöfer, odborné nakladatelství, spol. s.r.o. - průběžně aktualizováno

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

SCHÖDELBAUEROVÁ, J., NOVÁKOVÁ, H. a kol. (cs) - vyd. VERLAG DASHÖFER, 2006. ISBN 80-86229-97-1