Detail předmětu

Diplomový seminář

ÚSI-1RCDSAk. rok: 2011/2012

Tento předmět slouží k zahájení tvorby diplomové práce studenta, možnostem konzultací apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student by měl mít po absolvování předmětu hotovu velkou část své diplomové práce

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě průběžného hodnocení studenta při dílčím zpracování jeho diplomové práce. Hodnocení uděluje vedoucí práce, popř. garant tematického okruhu.

Osnovy výuky

1. až 13. týden - práce na diplomové práci studenta

Učební cíle

Cílem předmětu je možnost dohledu nad tvorbou zadané diplomové práce ze strany vedoucího práce, resp. garanta a možnost konzultací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět není rozvrhován, tedy kontrola účasti nepřipadá v úvahu.

Doporučená literatura

dle zaměření diplomové práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultační výuka

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor