Detail předmětu

Technická zařízení budov

ÚSI-1RBTZAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na komplexní vzdělání v oboru technických zařízení budov - zdravotně technické instalace, vytápění budov včetně zdrojů tepla, vzduchotechniku, chlazení a elektrotechnická zařízení. Teoretická část je doplněna také vzděláním v oblasti provozu a energetické certifikace budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Praktická znalost systémů TZB v budovách. Schopnost hodnocení systémů TZB ve fázi návrhu a provozu.

Prerekvizity

Základy stavební tepelné techniky a hydrauliky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z písemné a ústní části.

Osnovy výuky

1. Přehled a základní dělení technických zařízení budov
2. Zdravotně technické instalace - přípojky vody, vnitřní vodovody
3. Zdravotně technické instalace - kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace
4. Zdravotně technické instalace - přípojky plynu, vnitřní plynovody, plynové spotřebiče v budovách
5. Vytápění budov - otopné soustavy, zdroje tepla včetně obnovitelných
6. Vytápění budov - otopné plochy
7. Vytápění budov - regulace otopných soustav a spotřeba energie, předpisy pro vytápěn
8. Vzduchotechnika - předpisy pro větrání, soustavy větrání (přirozené, mechanické, hybridní), soustavy teplovzdušného vytápění
9. Vzduchotechnika - soustavy klimatizace, jednotky pro úpravu vzduchu
10. Vzduchotechnika - rozvody vzduchu, distribuční elementy, systémy zpětného získávání tepla
11. Strojní chlazení, hluk a vibrace VZT zařízení
12. Elektrotechnická zařízení
13. Energetické hodnocení budov a jejich certifikace, provoz a údržba systémů TZB

Učební cíle

Získání potřebných znalostí pro identifikaci a kategorizaci jednotlivých systémů technických zařízení budov.

Základní literatura

VALÁŠEK. J. a kol. Zdravotně technická zařízení a instalace. Jaga, Bratislava, 2001
Kol. Plynárenská příručka. GAS s.r.o., Praha, 1997
POČINKOVÁ M., TREUOVÁ L. Vytápění. ERA, Brno, , 2002
OLGA A ALEŠ RUBINOVI. Klimatizace a větrání. ERA 2004
G. GEBAUER, O. RUBINOVÁ, H. HORKÁ. Vzduchotechnika. ERA 2005
DAHLSVEEN, T., PETRÁŠ, D., HIRŠ, J. Energetický audit budov. Jaga Group, Bratislava 2003

Doporučená literatura

ASHRAE Handbook, ASHRAE 1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled a základní dělení technických zařízení budov
2. Zdravotně technické instalace - přípojky vody, vnitřní vodovody
3. Zdravotně technické instalace - kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace
4. Zdravotně technické instalace - přípojky plynu, vnitřní plynovody, plynové spotřebiče v budovách
5. Vytápění budov - otopné soustavy, zdroje tepla včetně obnovitelných
6. Vytápění budov - otopné plochy
7. Vytápění budov - regulace otopných soustav a spotřeba energie, předpisy pro vytápěn
8. Vzduchotechnika - předpisy pro větrání, soustavy větrání (přirozené, mechanické, hybridní), soustavy teplovzdušného vytápění
9. Vzduchotechnika - soustavy klimatizace, jednotky pro úpravu vzduchu
10. Vzduchotechnika - rozvody vzduchu, distribuční elementy, systémy zpětného získávání tepla
11. Strojní chlazení, hluk a vibrace VZT zařízení
12. Elektrotechnická zařízení
13. Energetické hodnocení budov a jejich certifikace, provoz a údržba systémů TZB