Detail předmětu

Realitní kanceláře a realitní trhy

ÚSI-1RBRKAk. rok: 2011/2012

Předmět pojednává o mikroekonomických a makroekonomických vztazích a nezbytných teoretických základech nutných pro pochopení fungování realitních trhů. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku odhadování vývojových trendů jednotlivých realitních segmentů (tzn. obytné nemovitosti, obchodní centra, kanceláře, průmyslové zóny, logistická centra atd.), způsoby jejich obchodování a možnosti investování prostřednictvím realit či realitních derivátů. Předmět dále pojednává o vývoji yieldů jednotlivých segmentů investic do nemovitostí, jejich zhodnocení, investičním a developerském financováním. Významnou část předmětu tvoří problematika a činnosti realitních kanceláří. Důraz je kladen na poskytované služby realitních kanceláří (zprostředkování koupě, finanční poradenství - hypotéční úvěry a veřejné dražby).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické a makroekonomické oblasti vztahující se k problematice realitních trhů a realitních kanceláří, bude schopen kritické analýzy reálných jevů odehrávajících se na realitních trzích a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Jsou vyžadovány znalosti z mikroekonomie a makroekonomie bakalářského stupně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování semestrální práce na vybrané odborné téma z oblasti realit, realitních trhů, realitních kanceláří a investování (50 bodů). Závěrečná písemná zkouška (50 bodů).

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a základní východiska
2. Determinanty realitního trhu (mikroekonomické a makroekonomické aspekty)
3. Dílčí realitní trhy (rezidence, obchodní centra, logistická centra, kancelářské prostory, víkendová sídla)
4. Yieldy dílčích realitních trhů
5. Strukturování investic do nemovitostí a IFRS
6. Fisher-Di Pasquale-Wheaton model
7. Institucionální investoři, developerská činnost a model akvizic
8. Facility management
9. Regionální realitní trhy
10. Evropské realitní trhy
11. Nemovitostní investiční fondy a REITs
12. Význam tržních služeb a činnost realitních kanceláří
13. Služby nabízené realitní kanceláří

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání potřebných znalostí pro mikroekonomický a makroekonomický rozbor problémů souvisejících s realitním trhem, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu poznávání chování subjektů pohybujících se na realitních trzích a kritická analýza vývojových trendů realitních segmentů.

Základní literatura

MACÁKOVÁ A KOL. Mikroekonomie (základní kurs). 6.vyd. Melandrium, Slaný 2001. 273 s.
Výzkumné studie publikované organizacemi EPRA (www.epra.com), GPR (www.propertyshares.com)

Doporučená literatura

HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999. 726 s. ISBN 80-00-686028-1.
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s. ISBN 80-247-0471-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu a základní východiska
2. Determinanty realitního trhu (mikroekonomické a makroekonomické aspekty)
3. Dílčí realitní trhy (rezidence, obchodní centra, logistická centra, kancelářské prostory, víkendová sídla)
4. Yieldy dílčích realitních trhů
5. Strukturování investic do nemovitostí a IFRS
6. Fisher-Di Pasquale-Wheaton model
7. Institucionální investoři, developerská činnost a model akvizic
8. Facility management
9. Regionální realitní trhy
10. Evropské realitní trhy
11. Nemovitostní investiční fondy a REITs
12. Význam tržních služeb a činnost realitních kanceláří
13. Služby nabízené realitní kanceláří