Ing.

Zdeňka Videcká

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 2792
videcka@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  ZÁKLASNÍK, M.; CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A.; VIDECKÁ, Z. GENERATION Z PRIORITIES. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. Albena, Bulharsko: 2019. s. 573-582. ISBN: 978-619-7408-92-8.
  Detail

  VIDECKÁ, Z. LEAN MANUFACTURING THROUGH THE USAGE OF A DIGITAL TWIN TECHNOLOGY. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. Albena, Bulharsko: 2019. s. 631-636. ISBN: 978-619-7408-92-8.
  Detail

 • 2018

  VIDECKÁ, Z. The Profession of the Future in the Digital Age. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 1129-1136. ISBN: 978-619-7408-65-2.
  Detail

 • 2017

  VIDECKÁ, Z. Predictive Simulation to Decision-making Support at the Operational Level. In 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 757-764. ISBN: 978-619-7408-17-1.
  Detail

 • 2016

  VIDECKÁ, Z. Support of Integrated Production Management in Digital Environment. In 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. s. 679-685. ISBN: 978-619-7105-75- 9.
  Detail

  VIDECKÁ, Z.; KORÁB, V. Technical and Managerial Education Based on Quality Planning Methods. In 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. s. 695-700. ISBN: 978-619-7105-75- 9.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z. Product Flow Management of Small and Medium- sized Enterprises. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. s. 524-531. ISBN: 978-619-7105-75- 9. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 s. ISBN: 978-80-247-5717- 9.
  Detail

 • 2015

  SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z.; CHALUPSKÝ, V. Consumer House of Quality Matrix for Shopping Decision Making Process. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015. Albena, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2015. s. 131-138. ISBN: 978-619-7105-48- 3. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2014

  VIDECKÁ, Z. Using od Advanced Decision Tools for Operational Management. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Science & Arts. Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2014. s. 867-874. ISBN: 978-619-7105-28- 5.
  Detail

 • 2013

  REŽŇÁKOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; VIDECKÁ, Z. Sensitivity of business valuation to changes in valuation parameters. In Proceedings of the 8th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education. Crete: 2013. s. 309-314. ISBN: 978-960-99889-6- 4.
  Detail

 • 2011

  RAŠTICOVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H. Process Analysis of Educational Programs and Their Optimization According to the Educational Policy of European Union. In New Horizont in Industry, Business and Education. Corfu: TEI of Crete, 2011. s. 55-61. ISBN: 978-960-99889-1- 9.
  Detail

 • 2010

  VIDECKÁ, Z.; ŠIROKÁ, Z.; BARTOŠEK, V.; ŠUNKA, J. Simulace montáže rozvaděčů při zavádění konceptu lean manufacturing. In Konferenční sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-3900-9.
  Detail

 • 2009

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Využití OR-SYSTEM pro řízení výroby ve výuce. Podnikatel, 2009, roč. 13, č. 11-12, s. 18-19. ISSN: 1211-815X.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Výuka řízení a optimalizace produkčních systémů podniku pomocí interaktivní publikace na Fakultě podnikatelské. In WITNESS 2009: 12. setkání uživatelů Witness. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3900-9.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z.; ZÁMEČNÍK, J. Modeling and Simulation of Business Processes and Witness Suite Engine as Business Process Reengineering Tool. Management, Economics and Business Development in European Conditions: VII. International Scientific Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. ISBN: 978-80-214-3893- 4.
  Detail

 • 2007

  HRADECKÁ, L.; VIDECKÁ, Z. QOS/ BOS Methodology of Process Management. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 29-29. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  VIDECKÁ, Z.; ZÁMEČNÍK, J. Optimization of Business Processes through Computer Simulation in a Travel Agency. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, roč. 5, č. 1, s. 11-11. ISSN: 1888- 1734.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Business Process Management Through Computer Simulation. In V. International Scinetific Conference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology- Faculty of Business and Management, 2007. s. 104-110. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  BARTOŠEK, V.; VIDECKÁ, Z. Využití BPM v systémech řízení jakosti. In International Conference: Festive Scientific Conference on the Occassion of 15th Anniversary of the Establisment of Faculty of Business and Management Brno Universtiy of Technology. Brno: Brno University of Technology- Faculty of Business and Management, 2007. s. 37-42. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2006

  VIDECKÁ, Z.; HEJNKOVÁ, L. Advanced Decision Making Tools for Lean Enterprise. In Scientific Seminar Euroweek Brno 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2614- 4.
  Detail

  VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J.; KARPETA, V. Ověření funkčnosti plánovaných konceptů výroby prostřednictvím počítačové simulace. In Witness 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-3198- 9.
  Detail

  VIDECKÁ, Z. DISCRETE EVENT SIMULATION IN PRODUCTION MANAGEMENT. In New trends foe a New Europe: Research for Enterpreneurship. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-3298- 5.
  Detail

 • 2005

  VIDECKÁ, Z. Advanced Decision Making Tools in the Production Company. In Developing Regions through Family Business and Tourism. 1. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005. s. 23 ( s.)ISBN: 84-472-1018- 9.
  Detail

  VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Simulace průběhu zakázky výrobou. In Witness 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 27-30. ISBN: 8021429488.
  Detail

 • 2004

  KARPETA, V.; VIDECKÁ, Z. Podpora rozhodování prostřednictvím data miningu. In Konference Witness 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, Technická 2, 2004.
  Detail

  KARPETA, V.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Diskrétní simulace jako konkurenční výhoda. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 2004.
  Detail

  KARPETA, V.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Softwarová podpora řízení výroby prostřednictvím simulačních nástrojů. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN: 80-248-0594- 4.
  Detail

 • 2003

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Are the environmental managemets systems competitive advantage for Czech companies?. In Management, Economic and Business in new Europe. VUT v Brně: 80-214-2382- x, 2003. s. 70 ( s.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Enviromental problems in Czech companies. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 81 ( s.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Jsou environmentální manažerské systémy v podnicích v České republice konkurenční výhodou?. In Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-7157-700- 6.
  Detail

  VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Výuka řízení výroby a logistiky s využitím počítačové simulace. In 2003.
  Detail

  VIDECKÁ, Z., FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J. Porovnání stavu environmentálních systémů řízení v ČR se zahraničím. 2003, č. 1/ 2003, s. 13 ( s.)
  Detail

  FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Vývoj systémů EMS v ČR a ve světě. In Podnikové environmentální účetnictví. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7318-130- 4.
  Detail

  FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Jak a proč české podniky zavádí environmentální systémy řízení. 2003, č. 2, s. 14 ( s.)
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Environmentální účetnictví v českých podnicích. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7318-130- 4.
  Detail

 • 2002

  JUROVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J.; ROMPOTL, J. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Nové trendy rozvoje průmyslu. výzkumná zpráva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management. Dílčí zpráva projektu. Brno: Environmental costs of managing environment, 2002.
  Detail

  ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Hodnocení podpory opatřovacích procesů informačním systémem. In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 316 ( s.)ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  VIDECKÁ, Z. Využití počítačové simulace v pedagogickém procesu. In Seminář - Witness 2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VIDECKÁ, Z. Podpora Six Sigma počítačovou simulací. In Conference Proceedings - New Trends of the Deevelopment of Industry. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Hodnocení IS z pohledu životního cyklu. In GEMAN 02 - general management. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2002. s. 223 ( s.)ISBN: 80-86596-10- 9.
  Detail

  ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Evaluation of ERP systems. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implikations for Econic Integration into wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 491 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

 • 2001

  JUROVÁ, M., VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Role trendů v logistických koncepcích - část C Logistika. VZ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
  Detail

  ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Business process suport throught information technology. In Business and Economic Development in CEE: Implivations for economic integraion into wider Europe - Conference Proceedings. Brno: FP VUT BRNO, 2001. ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Využití simulace diskrétních systémů pro podporu rozhodování. In The Czech economy at the turn of the millennium - international conference preceedings. Brno: MU Brno, 2001. ISBN: 80-210-2537- 9.
  Detail

  VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Moderní trendy podpory rozhodování. In Genaral management. 1. vyd. Mariánské Lázně: 2001. s. 359- 364 ( s.)ISBN: 8090269281.
  Detail

  VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Využití IT ve znalostním managementu. In Znalostný manažement - kĺúč k úspechu. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2001. s. 295- 301 ( s.)ISBN: 80-233-0443- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.