Ing.

Zdeněk Majer

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OMPM – odborný asistent

+420 54114 2857
majer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  CK01000091, Výhybka 4.0, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 29.03.2024
  Detail

 • 2017

  GA17-08153S, Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2010

  GPP107/10/P503, Víceúrovňové modelování částicového kompozitu s minerálním plnivem, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail