Ing.

Václav Uher

Ph.D.

FAST, TZB – vědecký pracovník

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Uher, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  FW03010062, Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 30.06.2025
  Detail

 • 2016

  Connected homes - thermostat datamining, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 23.12.2016
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail