MgA.

Svatopluk Sládeček

FA, UET – asistent

+420 54114 6698
sladecek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

MgA. Svatopluk Sládeček

Projekty

  • 2023

    TQ01000593, Pasportizace divadel a hracích prostor, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.11.2026
    Detail

  • 2021

    Hlína pro lidi. Ekologické a ekonomicky příznivé komunitní stavby z nepálené hlíny., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 29.02.2024
    Detail