MgA.

Svatopluk Sládeček

FA, UET – asistent

+420 54114 6698
sladecek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

MgA. Svatopluk Sládeček

Publikace

 • 2022

  PEŘINA, J.; SLÁDEČEK, S. Kolumbárium Mořice. Buildustry, 2022, roč. 2022, č. 1/2022, s. 40-45. ISSN: 2454-0382.
  Detail | WWW

 • 2019

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 s. ISBN: 978-80-214-5826-0.
  Detail

 • 2017

  ŠMÍDEK, P.; SLÁDEČEK, S. Cesta za Plečnikem. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5534-4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.