doc. Ing.

Robert Kledus

Ph.D.

ÚSI, OAN – docent

+420 54114 8910
kledus@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika autoškoly; Inovovaná metodika výuky autoškol jízda za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly, počet stažení: 1
  Detail

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika znalci; Inovovaná metodika zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci, počet stažení: 2
  Detail

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN; Interní akt řízení. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR.. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.