Ing. et Ing.

Petr Musil

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6967
musilp@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Petr Musil

Publikace

 • 2023

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; BENEŠL, L.; SLÁČIK, J. General methodology of the in-field diagnostic and localization of noise source in G3-PLC network. In 2023 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC). Manchester, United Kingdom: PeerJ Inc., 2023. s. 37-42. ISBN: 978-1-6654-9135-8.
  Detail | WWW

 • 2022

  BUBNIAK, M.; MUSIL, P. Quantification of a Wet Antenna Attenuation for a Measurement of Rainfall Intensity via the Metropolitan Network of Microwave Links in 10 GHz Band. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022. s. 172-175. ISBN: 978-80-214-6030-0.
  Detail | WWW

  MAHÚT, M.; MUSIL, P. Impact of devices connected to powerline on selected BPL topologies. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022. 1. Brno: Brno University of Technology, 2022. s. 307-310. ISBN: ISBN 978-80-214-6029.
  Detail | WWW

  BUBNIAK, M.; MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; BENEŠL, L.; RUSZ, M. Design and Evaluation of the Application for a Measurement of Rainfall via Microwave Links. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshop (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. s. 8-13. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

  BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MUSIL, P.; ROŠKO, T.; FUČÍK, S. Multi RAT gateway for maritime container monitoring. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 2, s. 56-61. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; BENEŠL, L.; RUSZ, M.; MLÝNEK, P.; MUSIL, L.; MIŠUREC, J.; ORGOŇ, M. Wirelessly controlled 802.15.4 based smart socket with advanced power quality analysis. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. s. 139-144. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, O.; MUSIL, P.; FUJDIAK, R. Comparison of machine learning models in outdoor temperature sensing by commercial microwave link. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. s. 318-322. ISBN: 978-80-214-6030-0.
  Detail | WWW

 • 2021

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; PTÁČEK, M. Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MUSIL, P. NETWORK TRAFFIC EVALUATION OF MICROWAVE POINT-TO-POINT LINK PRECIPITATION PREDICTIONS. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. s. 151-155. ISBN: 978-80-214-5943-4.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; BENEŠL, L.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P. Possibilities of Broadband Power Line Communications for Smart Home and Smart Building Applications. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  MUSIL, P. COMPARISON OF POWER QUALITY MONITOR DATA TRANSMISSION BETWEEN MODBUS TCP/IP AND IEC 60870-5-104. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. s. 234-238. ISBN: 978-80-214-5868-0.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; BUBNIAK, M.; MLÝNEK, P. Application for an Early Detection of Transmission Parameters Degradation of Point-to-Point Microwave Links. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2020. s. 82-86. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P. Overview of communication scenarios for IEC 60870-5-104 substation model. In 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 75-78. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; POKORNÝ, J. Simulation-Based Evaluation of the Performance of Broadband over Power Lines with Multiple Repeaters in Linear Topology of Distribution Substations. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 19, s. 1-24. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Smart Substation Emulation for BPL Evaluation. In 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2020. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail

 • 2019

  FUJDIAK, R.; POKORNÝ, J.; ZOBAL, L.; POPOV, P.; STANKOVIČ, V.; MLÝNEK, P.; MRNUŠŤÍK, P.; BLAŽEK, P.; MUSIL, P.; MIŠUREC, J. Security and Performance Trade-offs for Data Distribution Service in Flying Ad-Hoc Networks. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; ŠILHAVÝ, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; BLAŽEK, P. Broadband PLC on Medium Voltage - Performance Measurements. In Proceeding of ICUMT 2019. 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
  Detail | WWW

  FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; CHMELAŘ, P.; DITTRICH, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; JURKA, P.; MIŠUREC, J. Communication Model of Smart Substation for Cyber-Detection Systems. In CN 2019: Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings. 2019. s. 256-271. ISBN: 978-3-030-21951-2. ISSN: 1865-0929.
  Detail | WWW

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MUSIL, P.; VOZNAK, M.; ORGON, M.; HLAVNICKA, J. Capabilities and Visions of Broadband Power-Line in Smart Grids Applications. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. s. 595-599. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; BLAŽEK, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií. In ČK CIRED 2019. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Monitoring Of Temperature Influence On Properties Of Lead-acid Accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. Brno: 2019. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Testing of Industrially Produced Batteries at High Temperatures. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; MUSIL, P. OVĚŘENÍ FUNKČNÍCH PARAMETRŮ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 15. Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  MUSIL, P. Cycling of VRLA lead-acid batteries for use in Uninterruptible Power Supplies and measurement of failed batteries. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 759-763. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

  MUSIL, P.; ČÍŽ, R. Demonstrace metod snižujících pravděpodobnost chybného příjmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 50-53. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.