prof. RNDr.

Pavel Šandera

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – vedoucí odboru

+420 54114 2824
sandera@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.

Projekty

 • 2023

  Víceúrovňové modely chování materiálů, experimentální ověření, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Deformace a poškození materiálů: víceúrovňové modely a experiment, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Víceúrovňové modelování deformace a lomu materiálů s podporou experimentu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Combination of atomistic and higher-order elasticity approaches in fracture nanomechanics, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Víceúrovňové modelování deformačních a lomových procesů v materiálech, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  GAP108/12/0144, Vztah mezi chemickým složením hranic zrn a lomovými charakteristikami ve slitinách bcc železa, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Modelování deformace a porušení pevných látek z nanoskopické úrovně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  ED3.2.00/08.0146, VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Víceúrovňové modelování procesů porušování pevných látek při mechanickém namáhání s podporou experimentu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  GA106/05/0550, Aplikace kvantitativní fraktografie a stereologie na analýzu šíření trhliny při biaxiální únavě, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA101/05/0493, Predikce poškození konstukčních materiálů pomocí kohezních modelů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  GA106/02/0253, Analýza lomu podél segregovaných hranic zrn v bikrystalech a polykrystalech, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1999

  GA106/99/1178, Experimentální a teoretické studium segregace příměsí na hranicích zrn, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  LB98269, Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR, zahájení: 01.07.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail