Ing. et Ing.

Pavel Juřica

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3786
Pavel.Jurica@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  JUŘICA, P.; BARTOŠEK, V. Simulation model in project management planning: case study. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. s. 557-563. ISBN: 978-80-8154-332-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÝ, Š.; JUŘICA, P. Application and Benefits of Competence Models as a Effective Tool of Company Management. In Proceedings of 10th International Scientific Conference, Ph.D. Conference on Business and Economics. Silesian University in Opava, 2017. s. 215-224. ISBN: 978-80-7510-265-2.
  Detail | WWW

  MAZÁNEK, L.; VITULOVÁ, M.; KONEČNÁ, Z.; VRANIAK, L.; JUŘICA, P. Development of Organizational Culture Models in European Companies. In MMK 2017 International Masaryk Conference For Ph.D. Students and Young Researchers. 1. Magnanimitas, 2017. s. 184-191. ISBN: 978-80-87952-22-1.
  Detail | WWW

 • 2016

  JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 s. ISBN: 978-80-247-5717- 9.
  Detail

 • 2015

  JUROVÁ, M.; JUŘICA, P. Management of Reverse Logistics in Business Processes. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 2266-2271. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail | WWW

 • 2014

  JUŘICA, P. Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech. Brno: 2014. s. 1-176.
  Detail

 • 2013

  VESELÝ, J.; ČERNOHORSKÁ, L.; KUBALA, T.; JUŘICA, P. The Contribution of Measurement of Processes in a Time of Economic Crisis. Acta academica karviniensia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 158-168. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

 • 2012

  JUŘICA, P.; JUROVÁ, M. Methodology for Assessing the Level of Process Management. Ekonomika a management, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-35. ISSN: 1802- 3975.
  Detail

  ŠUPINA, T.; JUŘICA, P. Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. 1. Brno: Fakulta podnikatelská, 2012. s. 45-51. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

 • 2011

  JUŘICA, P. Education Through Mental Mapping. Joint Symposium on Science Education. Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University, 2011.
  Detail

 • 2009

  JUŘICA, P. Univerzálnost produktů v globalizovaném prostředí. Periodica academica, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 44-48. ISSN: 1802- 2626.
  Detail

 • 2007

  JUŘICA, P. Procesní přístup k řízení. In Sborník příspěvků - workshop doktorandů fakulty podnikatelské. Brno: VUT Brno, 2007. s. 154-166. ISBN: 978-80-214-3521- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.