Ing.

Ondřej Blaťák

Ph.D.

FSI, ÚADI OMV – odborný asistent

+420 54114 2252, +420 54114 2265
blatak@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.

Publikace

 • 2016

  HEJTMÁNEK, P.; VANČURA, J.; BLAŤÁK, O. Elementary Vehicle Handling Models. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. s. 505-508. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2015

  ČAVOJ, O.; BLAŤÁK, O.; HEJTMÁNEK, P.; VANČURA, J. Vehicle ride height change due to radial expansion of tires. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2015, roč. 13, č. 2, s. 22-27. ISSN: 1214-0821.
  Detail | WWW

  HEJTMÁNEK, P.; BLAŤÁK, O.; VANČURA, J. New Approach to Measure the Vehicle Centre of Gravity Height. Perners' Contacts, 2015, roč. X, č. 4, s. 18-27. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

  HEJTMÁNEK, P.; BLAŤÁK, O.; SUCHÝ, J.; VANČURA, J. Comparison of Vehicle Handling Models. Perners' Contacts, 2015, roč. X, č. 2, s. 5-16. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

 • 2013

  HEJTMÁNEK, P.; BLAŤÁK, O.; KUČERA, P.; PORTEŠ, P.; VANČURA, J. Measuring the yaw mass moment of inertia of vehicle. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2013, roč. XI, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1214-0821.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2010

  VANČURA, J.; NOVOTNÝ, P.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Aerodynamic characteristics computation of open wheel racing car. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

  LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O.; PORTEŠ, P. Derivative- free filters and their application in vehicle dynamics analysis. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering, 2010. s. 346-353. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
  Detail

 • 2009

  LAURINEC, M.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Discrete-difference filter in vehicle dynamics analysis. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. s. 19-24. ISBN: 978-3-642-05021-3.
  Detail

 • 2007

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Identifikace vstupních parametrů a verifikace matematických modelů vozidla s využitím 3D optických scannerů. In Vozidlá 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2007. s. 174-179. ISBN: 978-80-8069-942- 0.
  Detail

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Využití 3D scannerů během konstrukčního návrhu a v simulačních výpočtech vozidla. In Koka ' 07. Bratislava: Vydavatelstvi STU Bratislava, 2007. s. 273-283. ISBN: 978-80-227-2714- 3.
  Detail

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Využití 3D optického scanneru pro měření torzní tuhosti karosérie. In Koka ' 07. Bratislava: Vydavatelstvi STU Bratislava, 2007. s. 263-272. ISBN: 978-80-227-2714- 3.
  Detail

  PORTEŠ, P.; LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O. Analysis of Vehicle Dynamics using Kalman Filter. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS III. Mechatronics. Brno: Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering, 2007. s. 215-232. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  MAZŮREK, I.; PORTEŠ, P.; PRAŽÁK, F.; BLAŤÁK, O. Mathematical Modelling of Dynamic Characteristics of Vehicles. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronics. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2006. s. 193-204. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2005

  PORTEŠ, P.; DOČKAL, L.; BLAŤÁK, O.; BOTH, A. Měření torzní tuhosti karosérie. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, ÚTŘV, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.