Ing.

Ondřej Blaťák

Ph.D.

FSI, ÚADI OMV – odborný asistent

+420 54114 2252, +420 54114 2265
blatak@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.