Ing. Mgr.

Eva Mrázková

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

zampachova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D.

Publikace

 • 2012

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ROUPEC, J.; MRÁZKOVÁ, E. Advanced Decomposition Techniques Applied to DOP. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 582-587. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  MRÁZKOVÁ, E.; POPELA, P. Two approaches to multi- criteria stochastic programming in beam design problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 393-397. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2011

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P. Different Reformulations of Stochastic Optimization of the Transverse Vibration. Engineering Mechanics, 2011, roč. 17, č. 5/ 6, s. 339-350. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.; ROUPEC, J. Advances in the Formal Framework for DOP. In 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255). Mendel Journal series. 2011. Brno: VUT, 2011. s. 320-325. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Design Optimization of Frame Structures. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 307-313. ISBN: 978-80-214-4302- 0.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Návrh nosníku pomocí stochastické optimalizace a posouzení spolehlivosti. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 221-225. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E. Promising GAHC and HC12 algorithms in global optimization tasks. OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, 2011, roč. 26, č. 3, s. 405-419. ISSN: 1055- 6788.
  Detail

 • 2010

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P.; MRÁZEK, M. Optimum Beam Design via Stochastic Programming. Kybernetika, 2010, roč. 46, č. 3, s. 571-582. ISSN: 0023- 5954.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Stochastic Optimization in Beam Design and Its Reliability Check. In MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: FME BUT, 2010. s. 405-410. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E. The External Objects for Optimization Programs. In MENDEL 2010. Mendel Journal series. 2010. Brno: VUT, 2010. s. 465-470. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2009

  POPELA, P.; MATOUŠEK, R.; SKLENÁŘ, J.; ŽAMPACHOVÁ, E. The Internal Objects for Optimization Programs. In MENDEL 2009. Mendel Journal series. MENDEL. Brno: BUT, 2009. s. 247-258. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2008

  ŽAMPACHOVÁ, E. Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo. In Sborník konference CQR Request ' 08. Brno: 2008. s. 244-249. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; NERADOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, E. A Contribution to the Estimation of Discrete Probability Distribution. Mendel Journal series, 2008, roč. 1, č. 1, s. 287-292. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2007

  ŽAMPACHOVÁ, E.; POPELA, P. The selected PDE constrained stochastic programming problem. In Proceedings of the Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007). Ostrava: 2007. s. 233-237. ISBN: 978-80-248-1575- 6.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E. Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování. In FSI Junior konference 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  ŽAMPACHOVÁ, E. Užití matematického programování k aproximaci úloh spojité stochastické optimalizace. In Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 334-338. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.