Ing.

Petra Kosová

FSI, FSI AS SK – předsedkyně komory

kosova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petra Kosová

Publikace

  • 2021

    SVATOŠOVÁ, V.; KOSOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, Z. Factors influencing consumer behaviour in the beer market in the Czech Republic. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2021, roč. 39, č. 4, s. 319-328. ISSN: 1212-1800.
    Detail | WWW

  • 2020

    HÜBELOVÁ, D.; KOSOVÁ, P.; KOZUMPLIKOVÁ, A.; WALICOVÁ, V. Relationship between socio-demographic and economic determinants of cause-specific mortality in the EU countries in the period 2011 - 2014. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS, 2020, roč. 14, č. 2, s. 129-143. ISSN: 1337-6748.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.