prof. Ing.

Miroslav Vořechovský

Ph.D.

FAST, STM – profesor

+420 54114 7370
Vorechovsky.M@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  GERASIMOV, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Cenzurované vzorkování jako nástroj v úlohách spolehlivosti. JUNIORSTAV 2021. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 353-358. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Modification of the Maximin and phi(p) (Phi) Criteria to Achieve Statistically Uniform Distribution of Sampling Points. Technometrics, 2020, roč. 62, č. 3, s. 371-386. ISSN: 1537-2723.
  Detail | WWW

  GERASIMOV, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dekompozice prostoru v spolehlivostní úloze pro adaptivní vzorkování. JUNIORSTAV 2020. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 468-473. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail | WWW

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Periodic version of the minimax distance criterion for Monte Carlo integration. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2020, roč. 149, č. 1, s. 1-13. ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KERŠNER, Z.; VOŘECHOVSKÝ, M.; MALÍKOVÁ, L.; KREJSA, M. Vaclav Vesely 1975-2016. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 2-2.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Fracture in random quasibrittle media: II. Analytical model based on extremes of the averaging process. Engineering Fracture Mechanics, 2020, roč. 235, č. 1, s. 107155-1 (107155-20 s.)ISSN: 0013-7944.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J. Distance-based optimal sampling in a hypercube: Energy Potentials for High-Dimensional and Low-Saturation Designs. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2020, roč. 149, č. 1, s. 102880-1 (102880-13 s.)ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Fracture in random quasibrittle media: I. Discrete mesoscale simulations of load capacity and fracture process zone. Engineering Fracture Mechanics, 2020, roč. 235, č. 1, s. 107160-1 (107160-23 s.)ISSN: 0013-7944.
  Detail | WWW

 • 2019

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Approximation of Voronoï cell attributes using parallel solution. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2019, roč. 132, č. 132, s. 7-17. ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW

  STRAUSS, A.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; EICHINGER, E.; SANTA, U. Safety analysis and reliability assessment of engineering structures - The success story of SARA. ce/papers, 2019, roč. 3, č. 2, s. 38-47. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J. Dynamical model of repelling particles for construction of distance-based designs. In 29th European safety and reliability conference (ESREL). Hannover, Germany: 2019. s. 2663-2667. ISBN: 978-981-11-2724-3.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J. Distance-based optimal sampling in a hypercube: Analogies to N-body systems. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2019, roč. 137, č. 102709, s. 1-16. ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Analytical random field-based model for fracture in concrete. France: IA-FraMCoS, 2019. s. 1-12.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J. Construction of space-filling designs using a dynamical system of repulsive particles. In AIP Conference Proceedings of ICNAAM 2018. AIP conference proceedings. 2116. AIP Conference Proceedings, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2018

  VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Probabilistic crack bridge model reflecting random bond properties and elastic matrix deformation. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2018, roč. 139, č. 1, s. 130-145. ISSN: 1359-8368.
  Detail | WWW

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Approximation of volumes of Voronoi cells using parallel solution. In Proceedings of JUNIORSTAV 2018. Brno: Fakulta stavební, VUT v Brně, 2018. s. 597-601. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Evaluation of pairwise distances among points forming a regular orthogonal grid in a hypercube. Journal of civil engineering and management, 2018, roč. 24, č. 5, s. 410-423. ISSN: 1392-3730.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVÁK, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. GENERALIZATION OF COLORING LINEAR TRANSFORMATION. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2018, roč. 18, č. 2, s. 31-35. ISSN: 1804-4824.
  Detail

  NOVÁK, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Generalization of coloring linear transformation. In Sborník příspěvků vědecké konference Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. Ostrava: 2018. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; RYPL, R. Probabilistic multiple cracking model of elastic-brittle matrix composite reflecting randomness in matrix, reinforcement and bond. In Proceedings of Computational modelling of concrete and concrete structures. 2018. s. 839-848. ISBN: 978-1-138-74117-1.
  Detail | WWW

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Parallel implementation of hyper-dimensional dynamical particle system on CUDA. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2018, roč. 125, č. 125, s. 178-187. ISSN: 0965-9978.
  Detail | WWW

 • 2017

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On Influence of Interaction Laws of Dynamical Particle System For Sample Optimization. In Sborník vědecké konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Improved formulation of MaxiMin Criterion for Space-Filling Designs. In Safety, Reliability, Risk, Resilience and Sustainability of Structures and Infrastructure. Vienna, Austria: TU-Verlag Vienna, 2017. s. 1697-1706. ISBN: 978-3-903024-28-1.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Výhody a nevýhody použití kvazináhodných návrhů v asymptotickém vzorkování. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Odhad pravděpodobnosti poruchy metodou asymptotického vzorkování a závislost tohoto odhadu na použité vzorkovací metodě. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ŠMÍDOVÁ, M. ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ ORTOGONÁLNÍHO NÁVRHU. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. ORTHOGONAL GRID ANALYSIS. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Parallel Implementation of Dynamical Particle System for CUDA. In PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING. Civil-Comp Proceedings. Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2017. s. 1-12. ISSN: 1759-3433.
  Detail | WWW

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On influence of interaction laws of dynamical particle system for sampling optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, roč. 17, č. 1, s. 137-146. ISSN: 1213-1962.
  Detail | WWW

  RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multiscale probabilistic modeling of a crack bridge in glass fiber reinforced concrete. Applied andComputational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 1, s. 59-68. ISSN: 1802-680X.
  Detail | WWW

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On the influence of the interaction laws of a dynamical particle system for sample optimization. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, roč. 17, č. 1, s. 137-146. ISSN: 1213-1962.
  Detail | WWW

  RELICH, D.; ZDRAŽIL, K.; ŘEZNÍČEK, P.; RUPP, D.;NOVOTNÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Interpretaca a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb. In Zborník príspevkov 13. Slovenskej geotechnickej konferencie AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA. Bratislava, Slovenská republika: Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM, 2017. s. 283-295. ISBN: 978-80-227-4697-7.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; MARTINÁSKOVÁ, M. Evaluation of pairwise distances among orthogonal grid points in hypercube. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (icnaam-2016). Melville: AMER INST PHYSICS, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6.
  Detail | WWW

  MARTINÁSKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Failure Probability Estimation Using Asymptotic Sampling and Its Dependence upon the Selected Sampling Scheme. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, roč. 17, č. 2, s. 65-72. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J. Voronoi weighting of samples in Monte Carlo intergration. In Proceedings of the 2nd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. 2017. s. 478-491. ISBN: 978-618-82844-4-9.
  Detail

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Parallelized implementation of dynamical particle system. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863. AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J. Dynamical Model of Interacting Particles for the Construction of Audze–Eglajs Designs in a Periodic Space. In Proceedings of 12th Int. Conf. on Structural Safety and Reliability. Vienna: TU-Verlag Vienna, 2017. s. 1374-1383. ISBN: 978-3-903024-28-1.
  Detail

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. FORMULATION OF POTENTIAL FOR DYNAMICAL PARTICLE SYSTEM APPLIED TO MONTE CARLO SAMPLING. In UNCECOMP 2017 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Rhodes Island: National Technical University of Athens, 2017. s. 467-477. ISBN: 978-6-1882-8444-9.
  Detail | WWW

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Výkonnost paralelizovaného řešení dynamického částicového systému při uvážení přínosu atomických operací. In Sborník článků konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

 • 2016

  KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Tvar a velikost lomové procesní zóny v pravděpodobnostním diskrétním modelu. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Comparison of Sampling Schemes in Asymptotic Sampling. Brazílie: 2016. s. 1-7.
  Detail

  MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail | WWW

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Vyhodnocení vzorkovacích schémat pro odhad pravděpodobnosti poruchy s využitím asymptotického vzorkování. In Juniorstav 2016: Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Modification of the Audze-Eglajs criterion to achieve a uniform distribution of sampling points. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2016, roč. 2016, č. 100, s. 82-96. ISSN: 0965-9978.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J. Application of Voronoi Weights in Monte Carlo Integration with Given Sampling Plan. Německo: 2016. s. 441-452.
  Detail

  MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2016, roč. 16, č. 2, s. 125-134. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Performance of Various Sampling Schemes in Asymptotic Sampling. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent: Springer International Publishing AG 2017, 2016. s. 45-61. ISBN: 978-3-319-47885- 2.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Interplay of probabilistic and deterministic internal lengths in simulations of concrete fracture. berkeley, california, USA: 2016. s. 1-10.
  Detail

 • 2015

  ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Performance comparison of methods for design of experiments for analysis of tasks involving random variables. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747- 4501 USA, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287- 3. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Improved formulation of Audze–Eglajs criterion for space- filling designs. Vancouver, Canada: 2015. s. 1-8.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SKOČEK, J.; BAŽANT, Z. Stochastic discrete meso-scale simulations of concrete fracture: comparison to experimental data. Engineering Fracture Mechanics, 2015, roč. 135, č. 2015, s. 1-16. ISSN: 0013-7944.
  Detail

  KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Influence of Autocorrelation Length in Random Lattice- Particle Model. International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure (CFRAC 2015). Cachan, France: Sciencesconf. org, 2015. s. 159-160.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze- Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. s. 664-679. ISBN: 978-960-99994-9- 6.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Small- sample probabilistic simulation software tool Freet. Proc. of 12th Int. conference on Application of Statistics and Probability in Cicil Engineering ICASP12. Vancouver, Canada: 2015. s. 1-8.
  Detail

  KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. The Influence of Correlation Length on the Strength of Stochastic Discrete Models. In Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Civil-Comp Proceedings. Civil Comp Proceedings. Stirlingshire, United Kingdom: Civil-Comp Press, 2015. s. 1-13. ISBN: 978-1-905088-63-8. ISSN: 1759-3433.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M. Hierarchical Refinement of Latin Hypercube Samples. COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, 2015, roč. 30, č. 5, s. 394-411. ISSN: 1093-9687.
  Detail | WWW

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Evaluation of Audze- Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. Engineering Mechanics 2015. Svratka, Česká republika: 2015. s. 284-285. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Implementation of the Recursive Formula for Evaluation of the Strength of Daniels' Model. In International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology. 9. Vienna, Austria: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. s. 908-912. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. On Gaussian approximation of the strength of Daniels' bundle with brittle Weibull fibers. Lecce, Italy: Universita del Salento, 2015.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Improved Gaussian Approximation of the Bundle Strength of Daniels' Model with Brittle Weibull Fibers. In Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, held in Crete, Greece. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. s. 986-994. ISBN: 978-960-99994-9- 6.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. On Gaussian Approximation of the strength of Daniels' Bundle with Brittle Weibull Fibers. In PAMM -- Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. WILEY- VCH Verlag, 2015. s. 557-558. ISSN: 1617-7061.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze- Eglājs kritérium optimality návrhu pro ortogonální grid. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Periodic Audze-Eglājs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Praha, Česká republika: 2015. s. 1-15. ISBN: 978-1-905088-63- 8.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Estimation of the Lower Bound of Periodic Audze- Eglājs Criterion. 11th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium. Pécs, Hungary: 2015. s. 109-109. ISBN: 978-963-642-876- 1.
  Detail

  RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. The role of fiber volume fraction in tensile strength of fibrous composites. Vancouver, Canada: 2015. s. 1-8.
  Detail

  KADĚROVÁ, J.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. The Influence of Autocorrelation Length of Random Strength in Stochastic Discrete Simulations. Engineering Mechanics 2015. Engineering mechanics 2014. Praha, ČR: ITAM AS, 2015. s. 132-133. ISBN: 978-80-86246-42- 0. ISSN: 1805- 8248.
  Detail

 • 2014

  KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Statistický vliv velikosti na pevnost v tahu za ohybu. In JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, roč. 72, č. 2014, s. 179-192. ISSN: 0965-9978.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Analytical and numerical approaches to modelling of reinforcement corrosion in concrete. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2014, roč. 14, č. 1, s. 183-192. ISSN: 1804- 4824.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Hierarchical refinement of Latin Hypercube Samples. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2014, roč. 2014, č. 00, s. 1-18. ISSN: 1467-8667.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LE, J. Fracture Simulations of Concrete Using Discrete Meso- level Model with Random Fluctuations of Material Parameters. In Multiscale Modeling and Uncertainty Quantification of Materials and Structures. Springer, 2014. s. 3-18. ISBN: 978-3-319-06330- 0.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure. In Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences. Melbourne, Australia: 2014. s. 229-240. ISBN: 978-0-9925570-1- 0.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture simulations of concrete beams with shallow notches. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2014. s. 229-232. ISBN: 978-3-03785-934-6. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Multi- scale model of a single crack bridge in textile reinforced concret. In Massivebau im Wandel. Aachen: 2014. s. 575-588. ISBN: 3-939051-20- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Multi-scale model of a single crack bridge in composites combining rigid brittle matrix with heterogeneous fibrous reinforcement. In Computational Modelling of Concrete Structures. Austria: 2014. s. 177-188. ISBN: 978-1-138-02641-4.
  Detail

  RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Toughness of brittle–matrix composites with heterogeneous reinforcement. In Procedia Materials Science. Procedia Materials Science. USA: ELSEVIER, 2014. s. 2168-2173. ISBN: 9781632669094. ISSN: 2211-8128.
  Detail

 • 2013

  CHUDOBA, R.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Using Python for scientific computing: Efficient and flexible evaluation of the statistical characteristics of functions with multivariate random inputs. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 2013, roč. 184, č. 2, s. 414-427. ISSN: 0010- 4655.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Proces vývoje korelace při náhodných záměnách pořadí elementů. In 11. Mezinárodní konference modelování v mechanice 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. Probabilistic evaluation of crack bridge performance in fiber reinforced composites. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 1, s. 3-11. ISSN: 1802- 1484.
  Detail | WWW

  KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Experimental Testing of Statistical Size Effect in Civil Engineering Structures. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, roč. 2013, č. 82, s. 516-523. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Vývoj norem korelace při náhodných záměnách pořadí elementů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 217-226. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Correlation Process Resulting from Random Swapping of the Order of Elements. In 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AIP Proceedings, 2013. s. 1450-1453. ISBN: 978-0-7354-1184- 5. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation. In Safety, Reliability, Risk and Life- Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. s. 2907-2914. ISBN: 978-1-138-00086- 5.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture simulations of concrete beams with shallow notches. Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno, Česká republika: 2013. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R.; HEGGER, J. Analysis of multiple cracking in textile reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

  RYPL, R.; CHUDOBA, R.; SCHOLZEN, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Brittle matrix composites with heterogeneous reinforcement: Multi- scale model of a crack bridge with rigid matrix. Composites Science and Technology, 2013, roč. 89, č. 0, s. 98-109. ISSN: 0266- 3538.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LE, J. LATTICE MODELING OF CONCRETE FRACTURE INCLUDING MATERIAL SPATIAL RANDOMNESS. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 5, s. 413-426. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Fracture simulations of concrete using discrete meso- level model with random fluctuations of material parameters. Multiscale modeling and uncertainty quantification of materials and structures. Santorini Island, Řecko: 2013. s. 1-2.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BAŽANT, Z. Stochastic lattice simulations of flexural failure in concrete beams. In Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Toledo, Španělsko: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-84-941004-0- 6.
  Detail

 • 2012

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. The effect of mesh density in lattice models for concrete with incorporated mesostructure. Key Engineering Materials, 2012, roč. 488- 489, č. 29, s. 29-32. ISSN: 1662- 9795.
  Detail

  KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multi-filament yarns testing for textile- reinforced concrete. In Model Validation and Simulation: Graduate Courses for Structural Engineering Applications. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau der Bauhaus- Universität Weimar. Weimar, Germany: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. s. 99-104. ISBN: 978-3-86068-502- 0.
  Detail

  BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SADÍLEK, V.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. SPIRRID -- tool for estimation of statistical characteristics of function with multivariate random inputs. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. s. 275-280. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multi-filament yarns testing for textile- reinforced concrete. In XIIIth Bilateral Czech/ German Symposium. Telč, Česká republika: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-01-05062- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Optimal singular correlation matrices estimated when sample size is less than the number of random variables. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2012, roč. 2012 (30), č. 1, s. 104-116. ISSN: 0266- 8920.
  Detail

  SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Pravděpodobnostní výpočet odezvy kompozitů vyztužených vlákny. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J. Posouzení únosnosti plošného základu - část 2: ověření spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 2, s. 40-45. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Relation between structural size and the discretization density of brittle homogeneous lattice models. Key Engineering Materials (web), 2012, roč. 2013, č. 525- 526, s. 485-488. ISSN: 1662- 9795.
  Detail

  RYPL, R.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic cracking of brittle matrix composites with heterogeneous reinforcement. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing. Brno, Česká republika: 2012. s. 469-482. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  RYPL, R.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic cracking of composites with heterogeneous reinforcement. In FERRO 10, 10th International Symposium on Ferrocement and thin reinforced cement composites. Havana, Cuba: 2012. s. 279-289. ISBN: 978-959-247-098- 9.
  Detail

  RYPL, R.; CHUDOBA, R.; HEGGER, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multiple cracking development in composites with heterogeneous reinforcement. Brussel, Belgie: 2012. s. 1-8.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Lattice Modeling of Concrete Fracture Including the Effect of Material Spatial Randomness. In International Conference Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 211-222. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On the Effect of Material Spatial Randomness in Lattice Simulation of Concrete Fracture. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladimír Pokorný - LITERA, 2012. s. 125-138. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Extension of sample size in Latin Hypercube Sampling – methodology and software. In 3rd Symposium on Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Austria, Vienna: 2012. s. 2403-2410. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Correlation control in small sample Monte Carlo type simulations II: Analysis of estimation formulas, random correlation and perfect uncorrelatedness. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2012, roč. 27, č. 1, s. 1-16. ISSN: 0266- 8920.
  Detail

 • 2011

  CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. Identification of the effective bundle length in a multifilament yarn from the size effect response. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2011, roč. 45, č. 25, s. 70-78. ISSN: 0021- 9983.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Probabilistic determination of the number of fibers bridging a crack in short fiber reinforced composites. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 7, č. 26, s. 21-25. ISSN: 1801- 1217.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Correlation in probabilistic simulation. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Zurich, Švýcarsko: 2011. s. 2931-2939. ISBN: 978-0-415-66986- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Correlation Control in Monte Carlo Type Sampling: Theoretical Analysis and Performance Bounds. In 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering, held in Prague. Praha: 2011. s. 67-70. ISBN: 978-80-01-04805- 4.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Sequentially linear solution procedure for non- proportional loading. Luxor: 2011. s. 279-287.
  Detail

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; DOLEŽEL, J. Řešené úlohy z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí. In Juniorstav 2011. Brno: 2011. s. 229-229. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Probabilistic determination of number of fibers bridging a crack in short fiber reinforced composites. Brno: 2011. s. 1-9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; CHUDOBA, R. Probabilistic modeling of the crack bridge performance in short fiber reinforced composites. Luxor: 2011. s. 237-245.
  Detail

 • 2010

  ELIÁŠ, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Improved sequentially linear solution procedure. Engineering Fracture Mechanics, 2010, roč. 77, č. 12, s. 2263-2276. ISSN: 0013-7944.
  Detail | WWW

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Mesh dependency and related aspects of lattice models. Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FRAMCOS 7). Jeju, Korea: 2010. s. 600-607. ISBN: 978-89-5708-180-8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Incorporation of statistical length scale into Weibull strength theory for composites. COMPOSITE STRUCTURES, 2010, roč. 2010 (92), č. 9, s. 2027-2034. ISSN: 0263- 8223.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Relations between structure size, mesh density, and elemental strength of lattice models. In Computational Modelling of Concrete Structures. Austria: 2010. s. 419-428. ISBN: 978-0-415-58479-1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Mesh size dependency and related aspects of lattice models. In Tenth International Conference on Computational Structures Technology. Valencie, Španělsko: 2010. s. 268-288. ISBN: 978-1-905088-38-6.
  Detail

  NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Metodika zkoušení lomově- mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken. Brno, Česká republika: 2010. s. 1-15.
  Detail

 • 2009

  ELIÁŠ, J.; LÁNÍK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Videosekvence pro výuku nelineární lomové mechaniky. JUNIORSTAV 2009. Brno, Česká republika: 2009. s. 216-221. ISBN: 978-80-214-3810-1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D. Correlation control in small sample Monte Carlo type simulations I: A Simulated Annealing approach. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2009, roč. 24, č. 3, s. 452-462. ISSN: 0266- 8920.
  Detail

 • 2008

  VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Computational modeling of size effects in concrete specimens under uniaxial tension. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2008, roč. 154, č. 1- 2, s. 27-49. ISSN: 0376- 9429.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Simulation of simply cross correlated random fields bz series expansion methods. Structural Safety, 2008, roč. 30, č. 4, s. 337-363. ISSN: 0167- 4730.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Discrete numerical simulation of fracture propagation in disordered materials: mesh dependency. In 17th European Conference on Fracture. Brno, Česká republika: 2008. s. 2599-2606. ISBN: 9781617823190.
  Detail

 • 2007

  FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dynamical model of a flexible tube. In Engineering Mechanics 2007. Svrtaka, Czech republic: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods. Structural Safety, 2007, roč. 30, č. 4, s. 337-363. ISSN: 0167- 4730.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Modeling nonlinear mechanical response of FRC in Atena software. In Ecology and new building materials and products. Telč, Česká republika: 2007. s. 320-323. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On modeling experiments with FRC in Atena software. In Fibre Concrete 2007. Praha, Česká republika: 2007. s. 149-154. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Modeling of reinforcement corrosion in concrete. In Enginerring mechanics 2007. Svratka, Česká republika: 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Analytical and numerical approaches to modeling of reinforcement corrosion in concrete. In Recent developmnets in structural engineering, mechanics and computation. Caoe town, South Africa: 2007. s. 610-615. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; PANG, S. Energetic- statistical size edffect simulated by SFEM with stratified sampling and crack band model. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007, roč. 71, č. 11, s. 1297-1320. ISSN: 0029- 5981.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Mechanická odezva trámce se zářezem: vliv hloubky zářezu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 315-320. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dynamical model of a flexible tube. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 65-66.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 325-326.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Analytical and numerical approaches to modeling of reinforcement corrosion in concrete. Cape Town, South Africa: 2007. s. 227-228.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Modeling of reinforcement corrosion in concrete. Svratka, Česká republika: 2007. s. 179-180.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; JEŘÁBEK, J.; MOMBARTZ, M. Adaptive time- stepping algorithm exploiting the combined effect of softening and spatial variability of material parameters. In MHM 12007. Praha, Česká republika: 2007. s. 238-239.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Modeling statistical size effect in quasibrittle structures by computattional stochastic fracture mechanics. In ICASP 10. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-0-415-45212- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Modeling statistical size effect in quasibrittle structures by computattional stochastic fracture mechanics. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 465-466.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods. In ICASP 10. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-0-415-45212- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 527-528.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; JEŘÁBEK, J.; MESKOURIS, K. Adaptive time- stepping algorithm exploiting the spatial variability of material parameters. In SEMC 2007, Third international conference on structural engineering, mechanics and computation. Rotterdam, the Netherlands: Millpress, 2007. s. 539-544. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; JEŘÁBEK, J.; MESKOURIS, K. Adaptive time- stepping algorithm exploiting the spatial variability of material parameters. Cape Town, South Africa: 2007. s. 201-202.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z. Asymptotic prediction of energetic-statistical size effects from deterministic finite- element solutions. Journal of Engineering Mechanics, 2007, roč. 133, č. 2, s. 153-162. ISSN: 0733- 9399.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Interplay of size effects in concrete specimens studied via computational stochastic fracture mechanics. International Journal of Solids and Structures, 2007, roč. 44, č. 9, s. 2715-2731. ISSN: 0020- 7683.
  Detail

  CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ECKERS, V.; GRIES, T. Effect of twist, fineness, loading rate and length on tensile behavior of multifilament yarns (a multivariate study). TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 2007, roč. 77, č. 11, s. 880-891. ISSN: 0040- 5175.
  Detail

  CHUDOBA, R.; KONRAD, M.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ROYE, A. Numerical and experimental study of imperfections in the Yarn and its Bond to cementitious Matrix. In Thin fiber and textile reinforced cementitious systems. Canada: 2007. s. 39-56. ISBN: 978-0-87031-230- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic computational mechanics of quasibrittle structures. Brno, Czech Republic: Brno: VUTIUM, 2007. s. 1-389.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. In Applications of statistics and probability in civil engineering. Tokyo, Japonsko: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-0-415-45134- 5.
  Detail

 • 2006

  CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KONRAD, M. Stochastic modeling of multi-filament yarns. I. Random properties within the cross- section and size effect. International Journal of Solids and Structures, 2006, roč. 2006 (43), č. 3- 4, s. 413-434. ISSN: 0020- 7683.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Size effects in concrete specimens studied via stochastic fracture mechanics. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2006, roč. 13, č. 5, s. 385-401. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D. Interplay of size effects in concrete specimens by computational stochastic fracture mechanics. In Inženýrská maechanika. Svratka, ČR: 2006. s. 1-15. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D. Modelování vlivu velikosti betonových konstrukcí pomocí nelineární stochastické lomové mechaniky. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 269-284. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Hierarchical Subset Latin Hypercube Sampling. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 285-298. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Reinforcement corrosion in concrete: analytical approach to modelling. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 313-320. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. SMARTedt: SMoothing by Averaging and Reduction of Testing data. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava, ČR: 2006. s. 434-435. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Statistical, sensitivity and reliability analyses: problem revision and software design. In Směřování kateder/ ústavu STM stavebních fakult SR a ČR. Mikulov, ČR: 2006. s. 81-92. ISBN: 80-214-3248- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Korekce zatěžovacích drah na netuhých lisech. In Směřování kateder/ ústavu STM stavebních fakulta ČR a SR. Mikulov, ČR: 2006. s. 93-97. ISBN: 80-214-3248- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D. Size effect in concrete specimens under tension: interplay of sources. In Computational Modelling of Concrete Structures. Mayrhofen, Austria: 2006. s. 905-914. ISBN: 0-415-39749- 9.
  Detail

  PUKL, R.; JANSTA, M.; ČERVENKA, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. Spatial variability of material properties in nonlinear. In Computational Modelling of Concrete Structures. Mayrhofen, Austria: 2006. s. 891-896. ISBN: 0-415-39749- 9.
  Detail

  KONRAD, M.; JEŘÁBEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Evaluation of mean performance of cracks bridged by multi- filament yarns. In Computatinal Modelling of Concrete Structures. Mayrhofen, Austria: 2006. s. 873-880. ISBN: 0-415-39749- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Mechanical parameters for numerical modeling of concrete at high temperatures. In PhD Workshop Brno, Prague, Weimar. Weimar, Germany: 2006. s. 17-18.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Performance study of correlation control in Monte Carlo type simulation. In PhD Workshop Brno, Prague, Weimar. Weimar, Germany: 2006. s. 35-38.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; JEŘÁBEK, J. Adaptive probabilistic modeling of localization, failure and size effect of quasi- brittle materials. In Computational Mechanics. Lisbon, Portugal: 2006. s. 286 ( s.)ISBN: 1-4020-4994- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Interplay of sources of size effects in concrete specimens studied via computational stochastic fracture mechanics. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2006, roč. 13, č. 5, s. 385-401. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; JEŘÁBEK, J.; KONRAD, M. TRC-Specimens modeled as a chain of cracks bridged by bundles: Study of impact of local scatter on global tensile strength. In Measuring, monitoring and Modeling Concrete properties. Alexandropoulis, Greece: 2006. s. 777-783. ISBN: 1-4020-5103- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; JEŘÁBEK, J.; CHUDOBA, R. Impact of scatter of material properties on the yarn performance in TRC. In Textile Reinforced Concrete. Aachen, Germany: 2006. s. 285-294. ISBN: 2-912143-97- 7.
  Detail

  PUKL, R.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BERGMEISTER, K. Uncertainties of material properties in nonlinear computer simulation. In International probabilistic Symposium. Berlin, Germany: 2006. s. 127-138. ISBN: 3-00-019232- 8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; KONRAD, M.; CHUDOBA, R. Multiple cracks bridged by multifilament yarns: impact of local scatter on ultimate load. In Brittle matrix Composites. waršava, Polsko: 2006. s. 361-372. ISBN: 1-84569-031- 1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D. Interplay of sources of size effects in concrete specimens. In Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures. Alexandropoulis, Greece: 2006. s. 1365 ( s.)ISBN: 1-4020-4971- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Stochastic modeling of multi-filament yarns: II. Random properties over the length and size effect. International Journal of Solids and Structures, 2006, roč. 2006 (43), č. 3- 4, s. 435-458. ISSN: 0020- 7683.
  Detail

 • 2005

  Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D. Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems. In 11th Interntional Conference on Fracture. Turin. Italy: Politecnico di Torino, 2005. s. 1166 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Pružnost a plasticita. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. Brno: 2005. s. 1-22.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Numerical Modeling of delayed activation and statistical size effect in multifilament yarns. In 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 439-449. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.; KONRAD, M.; BRUCKERMANN, O. Textile reinforced concrete: correspondence between the local and global performance in uni- axial stress state. In 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 450 ( s.)ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  CHUDOBA, R.; KONRAD, M.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BRUCKERMANN, O. Textile reinforced concrete: correspondence between the local and global performance in uni- axial stress state. In 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 450 ( s.)ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Statistical length scale for micromechanical model of multifilament yarns and size effect on strength. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2005. s. 71 ( s.)ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Simulation of random fields for stochastic finite element analysis. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2005. s. 436 ( s.)ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Role of Deterministic and Statistical Length Scales in Size Effect for Quasibrittle Failure at Crack Initiation. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2005. s. 73 ( s.)ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R. Small-sample simulation methods for statistical, sensitivity and reliability analyses. In Probabilistic Workshop Technical Systems Natural Hazards. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena, Department of Structural Engineering + Natural Hazards: 2005. s. 51-60.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; RUSINA, R.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear fracture mechanics finite element analysis of concrete structures. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures. Rome, Italy: Millpress, Rotterdam, 2005. s. 781-788. ISBN: 90-5966-040- 4.
  Detail

  NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J.; PUKL, R. Virtual Stochastic Simulation of Fiber Reinforced Concrete Experiments. In Fibre Reinforced Concrete in Practice. Graz, Austria, AT: 2005. s. 35-39.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D. Deterministic and Statistical Models for Nonlinear FE-analysis of FRC-based Structures. In Fibre Reinforced Concrete in Practice. Graz, Austria, AT: 2005. s. 130-133.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Reduction functions for mechanical/fracture parameters of concrete at elevated temperatures. In 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of Mechanics SAS: 2005. s. 1-8.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Kvazikřehké materiály při vysokých teplotách: numerické modelování. In 12. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s.r.o.: 2005. s. 455-460.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J. Proměnlivost lomově- mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny. In IX. Odborná konference- Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Czech Republic: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 194-198. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  CHUDOBA, R.; KONRAD, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multiscale modeling of textile reinforced concrete within a consistent modeling framework. In Fifth International Conference on Computation of Shell and Spatial Structures. Salzburg, Rakousko: Vienna University of Technology, 2005. s. 1-4. ISBN: 3-9501554-0- 6.
  Detail

  Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D. Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems. In 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 433-438. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

 • 2004

  BAŽANT, Z., PANG, S., VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Statistical size effect in quasibrittle materials: Computation and extreme value theory. In FraMCoS – 5, Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. The Netherlands: Millpress, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 0-87031-135- 2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Modeling statistical size effect in concrete by the extreme value theory. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: A.A. Balkema Publishers, 2004. s. 867 ( s.)ISBN: 90-5809-676- 9.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture mechanics and size effect. Doktorská dizertační práce. Brno: VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2695- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Stabilita a konvergence numerických metod při simulaci extrémních hodnot rozdělení. In PPK 2004 PRAVDĚPODOBNOST PORUŠOVÁNÍ KONSTRUKCÍ. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., CHUDOBA, R. Stochastické modelování mnohovláknitých svazků pro vyztužení betonu. In PPK 2004 PRAVDĚPODOBNOST PORUŠOVÁNÍ KONSTRUKCÍ. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 257 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Statistical alternatives of combined size effect on nominal strength for structures failing at crack initiation. In Problémy lomové mechaniky IV. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2585- 7.
  Detail

 • 2003

  NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VOŘECHOVSKÝ, M. Computational Modeling of Statistical Size Effect in Quasibrittle Structures. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. s. 621 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 8.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R. Small-sample Probabilistic Assessment - FREET software. In Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. Rotterdam: Millpress, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 8.
  Detail

  LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members. In CTU Reports. Praha, Czech Republic: 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-01-02734- 1.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Efficient Random Fields Simulation for Stochastic FEM Analyses. In Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics. Massachusetts Institute of Technology: Elsevier, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 0-08-044046- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Aplikace teorie extrémních hodnot na statistický vliv velikosti porušování betonových konstrukcí. In 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, Czech Republic: 2003. s. 113-118. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Aplikace teorie extrémních hodnot na statistický vliv velikosti u porušování betonových konstrukcí. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  PERLA, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Využití programu FEAT při rekonstrukcích. In STATIKA 2003. Brno: Brno, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Numerické stanovení materiálových charakteristik mnoho- vláknových kompozitů. 2003.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Statistical Correlation in Stratified Sampling. In ICASP 9, The Ninth International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. San Francisco: Cerra, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 90-5966-004- 9.
  Detail

 • 2002

  NOVÁK, D., RUSINA, R., VOŘECHOVSKÝ, M. FREET - software pro pravděpodobnostní posudky výpočtově náročných problémů mechaniky kontinua. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: xxx, 2002. s. 71 ( s.)ISBN: 80-02-01489- 8.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V. Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis. In Reliability and Diagnostics. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. s. 252 ( s.)ISBN: 80-7194-464- 5.
  Detail

  VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. EFEKTIVNÍ HODNOTA LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI Z KRYCHLE SE ZÁŘEZY. In Sborník VII. vědecké konference Technické univerzity v Košicích. Košice: TU Košice, 2002. s. 300 ( s.)ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; ČERVENKA, V. Structural Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems - Nonlinear FEM Analysis. In 1st ASRANET Colloquium. Glasgow, Scotland: ASRANET, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D. Correlated Random Variables in Probabilistic Simulation. In 4th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering. Munich, Germany: Springer Verlag, 2002. s. 410 ( s.)ISBN: 3-935065-09- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., VESELÝ, V., ČERVENKA, V. Statistical Nonlinear Analysis of Concrete Structures. In Challenges of Concrete Structures. Dundee: Thomas Telford, 2002. s. 217 ( s.)ISBN: 0-7277- 31750.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Lomově- mechanické parametry betonu jako vzájemně korelovaná náhodná pole. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-2129- 0.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. FEM simulace předpjatých nosníků a jejich statistické zpracování. In 4. Odborný seminář doktorského stuia. VUT v Brně: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Generování náhodných polí: Teorie a aplikace. In 4. Odborný seminář doktorského studia. VUT v Brně: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., VESELÝ, V., PUKL, R. Statistical Nonlinear Analysis of Concrete Structures. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účastí. Medzev: TU Košice, 2002. s. 308 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Nové úpravy simulační metody Latin Hypercube Sampling a možnosti využití. In Problémy modelování. Ostrava: VUT v Brně, 2002. s. 83 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R. A New Efficient Technique for Samples Correlation in Latin Hypercube Sampling. In VII Scientific conference. Kosice: Kosice, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-7099-808- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Možnosti a vylepšení simulační metody LHS. In 4. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

 • 2001

  NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical Nonlinear Analysis - Size Effect of Concrete Beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: xxx, 2001.
  Detail

  PUKL, R., NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., RUSINA, R., ČERVENKA, V. Stochastická nelineární analýza betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Pardubice: xxx, 2001. s. 136 ( s.)
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., KALA, Z. Nevyrovnanost pravděpodobnosti poruchy podle konceptu EC1. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Dům techniky Ostrava: Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, 2001. s. 89 ( s.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  KALA, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Probabilistic Nonlinear Analysis of Steel Frames Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes. In Structural Safety and Reliability. California, USA: 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., KALA, Z. Nevyrovnanost pravděpodobnosti poruchy podle konceptu EC1. In Reliability of Structures, 2nd international conference. Ostrava: Ostrava University of Technology, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In TRANSCOM '2001, 4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Slovensko: EDIS press, 2001. s. 852 ( s.)ISBN: 80-7100-852- 4.
  Detail

  NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical nonlinear analysis - size effect of concrete beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: Cachan, 2001. s. 823 ( s.)ISBN: 90-2651- 8831.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Možnosti využití lomové mechaniky v kombinaci se stochastickými metodami při modelovaní vlivu velikosti. In Problémy lomové mechaniky. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-1906- 7.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Pravděpodobnostní posouzení ocelové konstrukce podle EC 1. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 141 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Modelování vlivu velikosti na pevnost v tahu za ohybu u betonových nosníků. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 145 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In Transcom 4. Žilina: TRanscom, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-7100-852- 4.
  Detail

 • 2000

  VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky. In Betonářské dny. Pardubice: cbs, 2000. s. 375 ( s.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. K problematice spolehlivosti u nelineárních úloh mechaniky kontinua. VUT v Brně: 2000.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M. Probabilistic analysis of Steel frames focused on design concept of Eurocodes. Sborník odborného semináře doktorského studia, 2000, s. 10 ( s.)ISSN: 1212- 9275.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.