prof. Ing.

Miroslav Kasal

CSc.

FEKT, UREL – profesor

+420 54114 6537
kasal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

Publikace

 • 2019

  KASAL, M. Komunikace s kosmickými sondami. Pardubice: UNIT s.r.o., 2019.
  Detail | WWW

  KASAL, M. Rádiová komunikace s kosmickými sondami. In RADIOKOMUNIKACE 2019, sborník přednášek. Pardubice: UNIT s.r.o, 2019. s. 183-192. ISBN: 978-80-87942-57-4.
  Detail | WWW

 • 2017

  KASAL, M. POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz. In XXVII. konference Radiokomunikace, sborník přednášek. Pardubice: UNIT s.r.o., 2017. s. 131-144. ISBN: 978-80-87942-33-8.
  Detail | WWW

  KASAL, M.; ZÁPLATA, F. Modulator driver EM Model Report. UREL-SIX FEKT VUT v Brně: 2017.
  Detail

 • 2016

  KASAL, M.; ZÁPLATA, F. Modulator Driver Delta Design Review. UREL- SIX FEKT VUT v Brně: 2016. s. 1-38.
  Detail

  KASAL, M., SUCKLING, Ch. A New Method for Microwave EME Doppler Shift Compensation. DUBUS, 2016, roč. 45, č. 1, s. 63-69. ISSN: 1438-3705.
  Detail

  KASAL, M. POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz. In Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost - odborná skupina Mikrovlnná technika, 2016. s. 3-13. ISBN: 978-80-02-02684- 6.
  Detail | WWW

 • 2015

  KASAL, M.; ZÁPLATA, F. Modullator Driver Design Review. UREL- SIX FEKT VUT v Brně: 2015. s. 1-31.
  Detail

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Spectrum averaging carrier frequency estimator. In MAREW 2015, 25th International Conference Radioelektronika 2015. 2015. s. 264-267. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
  Detail | WWW

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Efficient spectral power estimation on an arbitrary frequency scale. Radioengineering, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 178-184. ISSN: 1210-2512.
  Detail

 • 2014

  KASAL, M.; ZÁPLATA, F. Modulator Driver - Design Review. 2014. s. 1-25.
  Detail

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Using the Goertzel algorithm as a filter. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. s. 1-3. ISBN: 978-1-4799-3713- 4.
  Detail

 • 2013

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. SDR Implementation for DCF77. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week 2013. 2013. s. 340-345. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
  Detail

  KASAL, M. Microwave Solid State Power Amplifier Technology. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 173-176. ISBN: 978-1-4673-5513- 1.
  Detail

  URBANEC, T.; VÁGNER, P.; BARAN, O.; KASAL, M. Experimental Satellite Communication and Data Handling System. In Proceedings of 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic, 2013. s. 192-194. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
  Detail

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Software defined DCF77 receiver. Radioengineering, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1211-1217. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Communication and Data Handling System for BRICsat Satellite. In Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2013. s. 919-922. ISBN: 978-1-4673-6394- 5.
  Detail

  TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 5-8. ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  BARAN, O.; KASAL, M.; URBANEC, T.; VÁGNER, P. Phase Noise Effects on Satellite Low- Rate Data Signals. In Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2013. s. 431-435. ISBN: 978-1-4673-6394- 5.
  Detail

 • 2012

  ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Model of the Low Rate Telemetry Communication System for Matlab- Simulink. Radioengineering, 2012, roč. 2012(21), č. 2, s. 666-672. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Phase Noise Impact on BER in Space Communication. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. Sept. 2012, č. 69, s. 1180-1185. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Architektury a základní vzorkovací techniky SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 43, s. 43- 1 (43-7 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  VÁGNER, P.; URBANEC, T.; KASAL, M. Band- monitoring Payload for a CubeSat Satellite. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 1, s. 430-435. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 60, s. 60- 1 (60-5 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2011

  URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. A Band Monitor for a CubeSat- type Satellite. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Tribun EU s..r.o., 2011. s. 269-271. ISBN: 978-1-61284-322- 3.
  Detail

  URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Experimental Band Monitor for PSAT Satellite. In Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul, Turkey: Turkish Air Force Academy, Istanbul, Turkey, 2011. s. 763-766. ISBN: 978-1-4244-9615- 0.
  Detail

  BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Modeling of the Phase Noise Influence in the General M- PSK System. In Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2011. s. 393-398. ISBN: 978-1-4244-9615- 0.
  Detail

 • 2010

  SLANINA, M.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; URBANEC, T.; PETRŽELA, J.; FRÝZA, T.; MARŠÁLEK, R.; HANUS, S.; DORDOVÁ, L.; KASAL, M.; KOLKA, Z.; KRATOCHVÍL, T.; DŘÍNOVSKÝ, J. Moderní bezdrátová komunikace. Moderní bezdrátová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 1-170. ISBN: 978-80-214-4156- 9.
  Detail

 • 2008

  KOVÁŘ, J.; KASAL, M. Automatická kompenzace Dopplerova posunu frekvence při komunikaci s družicemi na negeostacionárních drahách. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 1/ 08, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  VÁGNER, P.; KASAL, M. A novel microstrip low-pass filter design method using square- shaped defected ground structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2008, roč. 50, č. 9, s. 2458-2462. ISSN: 0895- 2477.
  Detail

 • 2007

  RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; URBANEC, T.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J.; KASAL, M.; PROKEŠ, A.; KRATOCHVÍL, T.; KOLKA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Advanced radio communication systems. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-130. ISBN: 978-80-214-3533- 9.
  Detail

  KASAL, M. Příjem signálů sondy Vayager 1 s 20 m aténou IUZ v Bochumi. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 45-45. ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Půl století kosmonautiky. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 45-45. ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  SVAČINA, J.; VRBA, K.; JAN, J.; HANUS, S.; NOVOTNÝ, V.; KASAL, M.; ŠKORPIL, V.; KOLKA, Z.; PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Dílčí výzkumná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 0021630513 v roce 2007. FEKT VUT. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  VÁGNER, P.; KASAL, M. Novel DGS Resonators with Low Resonant Frequency and Lowpass Filter Design. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenija: Slovenian Section IEEE, 2007. s. A23 (A26 s.)ISBN: 1581- 4572. ISSN: 1581- 4572.
  Detail

  KASAL, M. Nové CubeSaty. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 5, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Low Rate Telemetry Transmission Simulator. Radioengineering, 2007, roč. 16, č. 4, s. 24-32. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  KASAL, M. Satelitní komunikace - telefony. In RADIOKOMUNIKACE 2007 - sborník přednášek. Pardubice: UNiT,sr.o., 2007. s. 111-120.
  Detail

  HANUS, S.; ŠEBESTA, V.; SVAČINA, J.; KASAL, M.; WILFERT, O. Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Závěrečná výzkumná zpráva o řešení doktorského projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace GD102/03/H109. výzkumná zpráva. 1. 2007. s. 1-72.
  Detail

  KASAL, M. Komunikační systémy experimentálních družic. 1. UREL FEKT VUT v Brně - zpráva projektu GA 102/06/ 1672: 2007. s. 1-11.
  Detail

  KASAL, M. Projekt Delfi- C3. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno University of Technology: Brno University of Technology, 2007. s. 687 ( s.)ISBN: 1-4244-0821- 0.
  Detail

  VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Novel Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2007, č. 1, s. 10-13. ISSN: 0895- 2477.
  Detail

 • 2006

  Kasal, M. Komunikační systémy experimentálních družic. ÚREL FEKT VUT v Brně: GA ČR, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J., HANUS, S., NOVOTNÝ, V., KASAL, M., ŠKORPIL, V., KOLKA, Z., PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Kasal, M. Vliv přírody na satelitní komunikaci. In Šíření elektromagnetických vln. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 80-02-01865- 6.
  Detail

  Kasal, M. Projekty AMSAT- DL Phase3E a Phase 5A. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 11, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  Kasal, M. Nečekaný důsledek poškození baterie družice AO- 40. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M.; TIAN, F.; COFRANCESCO, P.; HALÁMEK, J. High- resolution digital quadrature detection. Review of Scientific Instruments, 2006, roč. 67, č. 6, s. 2123 ( s.)ISSN: 0034- 6748.
  Detail

  Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Secondary Frequency Standard for Experimental Satellite. In Conference Proceeding of Radioelektronika 2006. Slovak University of Technology in Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 113 ( s.)ISBN: 80-227-2388- 6.
  Detail

  Kasal, M. Suitsat- 1. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Secondary Frequency Standard for Experimental Satellite - abstract. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Technische Universität Wien: Technische Universität Wien, 2006. s. 327 ( s.)ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  Petr KUTÍN, Miroslav KASAL. Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS. Radioengineering, 2006, roč. 15, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  Kasal, M. Družice Phase 3E ponese programově definovaný transpondér. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

 • 2005

  Jiří Špaček. Adder for 2. 4 GHz band. In Radioelektronika 2005. VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2904- 6.
  Detail

  Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Comparative Analysis of Forward Error Correcting Codes for AMSAT Phase 3- E Short Message Application. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. s. 65 ( s.)ISBN: 80-214-2904- 6.
  Detail

  Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Short Message Service Application for AMSAT Phase 3E Satellite: Signal Processing and Protocol Aspects. In the proceedings of NORSIG 2005. Stavanger, Norway: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 82-993158-6- 7.
  Detail

  M. Zamazal, M. Kasal, J. Dřínovský, T. Urbanec. Slow Data Rate Sequence Satellite Ranging. In Asia - Pacific Conference on Communications 2005. Perth, Australia: Curtin University of Technology, 2005. s. 578 ( s.)
  Detail

  Kasal, M. Remote Controlled Satellite Ground Station. In Proceedings of 2nd International Conference RAST 2005. Istanbul: Turkish Air Force Academy, Istanbul Technical University, 2005. s. 442 ( s.)ISBN: 0-7803-8977- 8.
  Detail

  HALÁMEK,J.- VIŠČOR,I.- KASAL,M.- VILLA,M. Static and Dynamic Nonlinearity of A/ D Converters. Radioengineering, 2005, roč. 14, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  KASAL, M. Procesory v družicích. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 3, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL,M. PCSAT 2. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 5, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Indická družice HAMSAT - VO- 52. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 8, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Evropská studentská družice SSETI Express. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 11, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  ŠEBESTA, J., KASAL, M. Effective DSP Methods of PSK Feedback Timing Synchronization. Radioengineering, 2005, roč. 14, č. 3, s. 37-40. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  KASAL, M. Frekvenční syntéza v komunikačních systémech - Experimentální družice. Vědecké spisy VUT v Brně. Vědecké spisy VUT v Brně. Brno: Vutium Brno 2005, 2005. 35 s. ISBN: 80-214-2982- 8.
  Detail

  SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J., HANUS, S., NAGY, Z., KASAL, M., ŠKORPIL, V., KOLKA, Z., PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  Vladimír Šebesta. Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  Kasal, M. Výpočet energergetické bilance družicových spojů sítě VSAT. ÚREL FEKT VUT v Brně: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. 2004, roč. 3, č. 6, s. 2058 ( s.)
  Detail

  ŘÍČNÝ, V., HANUS, S., KASAL, M. Laboratoř digitální videotechniky a televizní techniky. Ústav Radioelektroniky FEKT VUT Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M., LAKKUNDI, V. Satellite L- Band Front End Design. WSEAS Transactions on Computers, 2004, roč. 3, č. 6, s. 1907 ( s.)ISSN: 1109- 2750.
  Detail

  KASAL, M., ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., LAKKUNDI, V. Satellite L- Band Front End Design. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 960-8457-06- 8.
  Detail

  LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KASAL, M. Telemetrie družice AO- 51. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 9, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Družice AMSAT Oscar Echo. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 6, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Kritický stav družice AO- 40. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 4, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Design Details of L- Band Satellite Receiver. 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Brno: Dept. of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2004. s. 289 ( s.)
  Detail

  ZAMAZAL, M., KASAL, M. PLL Frequency Synthesis in On-Board Satellite L-Band Front- End. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Department of Electrical and Electronic Engineering UMIST, Manchester, GB: IEEE MTT/ED/AP/ LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of Ireland Section, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 0-7803-8426- 1.
  Detail

  ŠEBESTA, J., KASAL, M. A Novel GMSK Modulation Implementation in DSP. In 14th International Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. INTERLINGUA Bratislava, 2004. s. 370 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
  Detail

  KUTÍN, P., KASAL, M. Low Noise Amplifier for 2. 4 GHz. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio&Electronics, FEEIT, SUT in Bratislava, 2004. s. 281 ( s.)
  Detail

  KASAL, M., ZAMAZAL, M. Phase 3D Satellite L- Band Front End. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio Electronics FEEIT SUT in Bratislava, 2004. s. 52 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
  Detail

  KASAL, M. Družice Phase 3E. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 2, s. 47 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Inovace výuky směrových a družicových spojů. ÚREL FEKT VUT v Brně: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Static and Dynamic A/ D Converter Nonlinearity. In Proceedings of the 9th International Workshop on ADC Modelling and Testing. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2004. s. 799 ( s.)ISBN: 960-254-645- X.
  Detail

 • 2003

  ŠEBESTA, J., KASAL, M. Fast GMSK modulation in DSP. 17th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications. KoREMA, Unska 3, Zagreb, Croatia: 2003. s. 120 ( s.)ISBN: 953-6037-39- 4.
  Detail

  KASAL, M. Experimentální družice v laboratoři ÚREL. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  LAKKUNDI, V., KASAL, M. A novel MAC layer adaptation for General Packet Radio Service-Satellite mode (GPRS-S) data communication. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 960-8052-92- 0.
  Detail

  KASAL, M. Frekvenční kalkulátor pro družici AO- 40. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 10, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Telemetrie AO- 40 s kódovým zabezpečením. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 7, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Družicový PSK31. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Nové družice nad obzorem. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Směrové a družicové spoje - část 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, ÜREL, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2496- 6.
  Detail

  HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Dynamic nonlinearity at undersampling, fast ADC. In Proceedings of the 8th International Workshop on ADC Modelling and Testing. Universita degli Studi di Perugia (Italy): Universita degli Studi di Perugia (Italy), 2003. s. 105 ( s.)
  Detail

  KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. PSK Slow Rate Data Transmission in Satellite Communication. In 17th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications. ICECom 2003. Dubrovnik: Zagreb, 2003. s. 22 ( s.)ISBN: 953-6037-39- 4.
  Detail

  ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., KASAL, M. On- Board Satellite Receiver for Experimental Slow Rate Data Communication. In 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno: FEEC BUT, 2003. s. 356 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
  Detail | WWW

  KASAL, M. Směrové a družicové spoje. Směrové a družicové spoje. ÚREL, FEKT, VUT v Brně: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2288- 2.
  Detail

 • 2002

  KASAL, M., KUTÍN, P. Universal Microwave Chain. In Proceedings of the first AMSAT P3-E Design/ Experimenters Meeting. Marburg: AMSAT-DL, Marburg, FRG, 2002. s. 74 ( s.)
  Detail

  KASAL, M. Marburg 2002, AO- 40. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/ 2002, č. 11, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  HALÁMEK, J., JURÁK, P., CHLÁDEK, J., ROMAN, R., SOCHŮRKOVÁ, D., KASAL, M. Accumulation of Non- Coherent Signal. In Proceedings of RADIOELEKTRONIKA 2002 12th International Czech-Slovak Scientific Conference, May 2002. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2002. s. 174 ( s.)ISBN: 80-227-1700- 2.
  Detail

  KASAL, M. AMSAT OSCAR 7 - malý zázrak. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/ 2002, č. 8, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  KASAL, M. Marburg 2001. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/ 2002, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Harmonic Distortion and Statistical Analysis. In Proceedings of 4th International Conference on Advanced A/D and D/A Conversion Techniques and their Applications & 7th European Workshop on ADC Modelling and Testing. Prague: 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 80-01-02540- 3.
  Detail

  KASAL, M. AO- 40. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/ 2002, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

  BĚLOHRAD, D., KASAL, M. Optimalized Magnetic Field Homogenity for MR Coils. In Proceedings of RADIOELEKTRONIKA 2002 12th International Czech-Slovak Scientific Conference, May 2002. Bratislava: 2002. s. 445 ( s.)ISBN: 80-227-1700- 2.
  Detail

  KASAL, M. AMSAT OSCAR E. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/ 2002, č. 6, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 328X.
  Detail

 • 2001

  KASAL, M., HRUŠKA, F. Rozbor vysokorychlostního telemetrického spoje pro družice LEO. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  KASAL, M. Družice Phase 3D. 2001.
  Detail

  KASAL, M. Remote Controlled P3D Ground Station. 2001.
  Detail

  HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M. Dynamic Range and Acquisition System. In MEASUREMENT 2001. Smolenice, Slovak Republic: 2001. s. 45 ( s.)ISBN: 80-967402-5- 3.
  Detail

  ŠEBESTA, J., KASAL, M. Digital Costas Loop Application in FSK Demodulator. In 10th Aachen Symposium on Signal Theory – Algorithms and Software for Mobile Communications. Aachen, SRN: 2001. s. 435 ( s.)
  Detail

  BĚLOHRAD, D., KASAL, M. Saddle Coil Magnetic Field Calculation. In Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. s. 262 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  KASAL, M. Remote Controlled P3D Ground Station. In Proceedings of the AMSAT- DL Workshop 2001. Marburg, SRN: AMSAT- DL, 2001. s. 10 ( s.)
  Detail

  HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M. Dynamic range and acquisition system. Measurement Science Review, 2001, roč. 1, č. 1, s. 71 ( s.)ISSN: 1335- 8871.
  Detail

  KASAL, M., ŠEBESTA, J. Experimental Satellite Phase 3D and Activities of IREL in the AMSAT Space Programme. In Radioelektronika 2001. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. s. I- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  ŠEBESTA, J., KASAL, M. Carrier Regeneration and Fading Suppression of BPSK Signal from Satellite. In Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. s. 214 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  HALÁMEK, J., KASAL, M., HÚSEK, V., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Phase Coherence and Digital Receiver. In Radioelektronika 2001. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. s. 86 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

 • 2000

  ŠEBESTA, J.; KASAL, M. DSP I& Q Demodulator. In Proceedings of the 10th Internatona Czech- Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2000. 1. Bratislava (Slovakia): FEI STU Bratislava, 2000. s. 38-41. ISBN: 80-227-1389- 9.
  Detail

 • 1998

  ŘÍČNÝ, V., SVAČINA, J., WILFERT, O., NOVÁČEK, Z., ŠKORPIL, V., KASAL, M., HANOUSEK, K., HANUS, S. Radiové komunikační služby. Radiové komunikační služby. Učební texty pro specializační kurs Českých radiokomunikací. Brno: Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně, 1998. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1242- 9.
  Detail

 • 1994

  KASAL, M.; HALÁMEK, J.; HÚSEK, V.; VILLA, M.; RUFFINA, U.; COFRANCESCO, P. Signal processing in transceivers for NMR/ MRI. Review of Scientific Instruments, 1994, roč. 65, č. 5, s. 1897 ( s.)ISSN: 0034- 6748.
  Detail

  HALÁMEK, J., VONDRA, V., KASAL, M. The Elimination of Baseline Distortions Induced by Audio Filters. 1994, roč. 1994, č. 110, s. 1994 ( s.)
  Detail

 • 1986

  PFEFFER, M., KASAL, M. Automatický impulsní reflektometr. Sdělovací technika, 1986, roč. 1986, č. 10/ 11, s. 380 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

 • 1984

  KASAL, M. Multinukleární měřící kanál spektrometru NMR. ÚPT ČSAV Brno: 1984. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.