Detail publikace

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.

Vladimír Šebesta

Originální název

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.

Anglický název

Development of the digital wireless communication resources. Report of the GA CR project GA ČR 102/04/0557. 2005.

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Byl navržen systém využívající kumulačních technik pro odhad CSI u systému s neortogonálním časoprostorovým kódem a časově selektivními MIMO kanály. Pokračoval výzkum rozprostíracích sekvencí. Byl zaveden systém klasifikace a identifikace digitálních map. Simulacemi byly ověřovány algoritmy pro sdružené dekódování turbo kódů a synchronizaci nosné a algoritmy iterativního dekódování založené na SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm) a MAP (Maximum aposteriori probability) algoritmech. V oblasti linearizace zesilovačů byly vyvíjené algoritmy digitálního předzkreslovače implementovány do obvodu FPGA. Studovány a experimentálně ověřovány byly planární mikrovlnné obvody s nespojitou zemní strukturou. Byly provedeny experimenty pro ověření přesného družicového rangingu. V červenci 2005 vynesl raketoplán Discovery na mezinárodní stanici ISS experimentální úzkopásmový transpondér pro pomalý přenos dat, na jehož vývoji se řešitelé projektu podíleli spolu s US Naval Academy.

Anglický abstrakt

A system for estimation of CSI of the MIMO channel has been proposed and verified. Classification and identification of the digital maps has been developed in connection with spreading systems research. Common carrier recovery and turbo code decoding was tested using SOVA and MAP algorithms. The algorithms for linearization of the RF PA were implemented to the FPGA. Planar microwave circuits were proposed and verified. The new method of the satellite ranging was successfully tested. Space shuttle Discovery brought an experimental narrow band transponder. It was developed together with US Naval Academy.

Klíčová slova

MIMO kanál,rozprostírací sekvence, fázová synchronizace, RF PA linearizace, planární obvody, družicový ranging, úzkopásmové přenosy

Klíčová slova v angličtině

MIMO channel, spreading ssequences, carrier recovery, RF PA linearization,planar microwave circuits, satellite ranging, narrow band transponder

Autoři

Vladimír Šebesta

Rok RIV

2005

Vydáno

30. 12. 2005

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

18

Strany počet

18

URL

Dílo je uloženo v databázi GA ČR.

BibTex

@techreport{BUT57269,
  author="Vladimír {Šebesta} and Miroslav {Kasal} and Aleš {Prokeš} and Jiří {Šebesta} and Roman {Maršálek}",
  title="Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005.",
  year="2005",
  address="Brno",
  pages="18",
  url="Dílo je uloženo v databázi GA ČR."
}