Ing.

Michal Krbal

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6243
krbal@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Krbal, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Měření tlumivek, zahájení: 15.06.2023, ukončení: 22.06.2023
  Detail

 • 2022

  Experimentální měření el. pevnosti impuls.transformátorů, zahájení: 01.11.2022
  Detail

  Školení : "Pokročilé zkušební techniky", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 05.05.2022, ukončení: 22.06.2022
  Detail

  TK04020069, Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  TK04020068, Vývoj prediktivního systému diagnostiky zařízení elektrických stanic, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2025
  Detail

 • 2021

  Experimentální měření el. pevnosti impulsních transformátorů, zahájení: 07.12.2021, ukončení: 15.12.2021
  Detail

  Analýza el. pevnosti venkovního a vnitřního izolátoru pro hladinu 10kV, 22kV, 35kV., zahájení: 01.12.2021, ukončení: 03.12.2021
  Detail

  Experimentální měření PD u protot.trans., zahájení: 29.10.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Experimentální měření elektrické pevnosti přiloženým impulsním napětím drážních tlumivek, zahájení: 20.10.2021, ukončení: 02.11.2021
  Detail

  Experimentální měření elektrické pevnosti izolace drážních tlumivek impulsním napětím, zahájení: 20.09.2021, ukončení: 30.10.2021
  Detail

  Měření impulsní elektrické pevnosti drážních tluvimek, zahájení: 16.09.2021, ukončení: 23.09.2021
  Detail

  Měření PD prototypových transformátorů, zahájení: 06.09.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Testování vzduchových tlumivek, zahájení: 19.07.2021, ukončení: 30.07.2021
  Detail

  Měření elektrické pevnosti drážní tlumivky, zahájení: 05.05.2021, ukončení: 14.05.2021
  Detail

  Experimentální testování izolátorů pro napěťovou hladinu 110 KV, zahájení: 12.04.2021, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Experimentální měření impulsních transformátorů I., zahájení: 08.04.2021, ukončení: 21.04.2021
  Detail

  Experimentální měření impulsních transformátorů II., zahájení: 30.03.2021, ukončení: 21.04.2021
  Detail

  Analýza výpočtu křivek živnosti, zahájení: 08.03.2021, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Karbonizace a ověření funkčnosti vzorků kabelů, zahájení: 11.02.2021, ukončení: 31.03.2021
  Detail

 • 2020

  Výdržné zkoušky impulz. transformátorů, zahájení: 10.11.2020, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  Výzkum - Dielektrické zkoušky a zkoušky el. pevnosti, zahájení: 21.10.2020, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  Typové zkoušky produktů VAC, zahájení: 27.05.2020, ukončení: 28.05.2020
  Detail

  Diagnostika VN rozvaděců, zahájení: 14.01.2020, ukončení: 03.02.2020
  Detail

 • 2019

  Fast chopper system for applied research experiments at FLNR JINR cyclotrons, zahájení: 22.04.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Výdržná zkouška přiloženým střídavým napětím, zahájení: 04.04.2019, ukončení: 24.04.2019
  Detail

  Typové zkoušky součástek VAC podle příloh, zahájení: 21.03.2019, ukončení: 01.04.2019
  Detail

 • 2018

  Měření elektrických parametrů vinutí 2 kusů statorů elektromotorů, zahájení: 16.10.2018, ukončení: 31.10.2018
  Detail

  Impulsní zkouška dle metodiky TU Graz, zahájení: 29.05.2018, ukončení: 11.06.2018
  Detail

  Výdržné zkoušky impulzním vysokým napětím, zahájení: 16.05.2018, ukončení: 23.05.2018
  Detail

  Fast Chopper System for Applied Research Experiments at FLNR JINR Cyclotron, zahájení: 20.04.2018, ukončení: 20.04.2019
  Detail

  Analýza el. pevnosti venkovního a vnitřního izolátoru pro hladinu 10kV, 20kV a 35kV, zahájení: 30.01.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

 • 2017

  Výkon typové zkoušky impulzním vysokým napětím, zahájení: 07.11.2017, ukončení: 20.11.2017
  Detail

  Ui test MNSiS modulů, zahájení: 13.10.2017, ukončení: 19.10.2017
  Detail

  Provedení vývojových testů na zařízení SN+SRLOS ve zkušební laboratoři, zahájení: 07.09.2017, ukončení: 20.09.2017
  Detail

  Analýza el. pevnosti venkovního a vnitřního izolátoru pro hladinu 10kV, 22kV a 35kV, zahájení: 31.08.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Provedení vývojových testů na zařízení SN+SRLOS, zahájení: 16.05.2017, ukončení: 25.05.2017
  Detail

  Analýza a měření zařízení pomocí výdržného impulsního napětí, zahájení: 06.04.2017, ukončení: 11.04.2017
  Detail

 • 2015

  Analýza zkratové odolnosti 300kV tanku, zahájení: 10.12.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

  Analýza el.pevnosti venkovního a vnitřního izolátoru pro hladinu 22kV a 35kV, zahájení: 30.07.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2014

  Analýza napěťové odolnosti nového typu 1-pól.odpojovače s uzemňovačem FTr 25-2000/31,5-1B, zahájení: 05.12.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

  Vývojové posouzení nových typů izolátorů, zahájení: 10.10.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

 • 2013

  Měření uličního LED osvětlení Březová (HS18245005), zahájení: 01.03.2013, ukončení: 03.05.2013
  Detail

 • 2011

  Letiště Brno - měření osvětlení, HS18145015, zahájení: 15.07.2011, ukončení: 18.07.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Měřicí přístroj pro ověřování funkčnosti zobrazovacích systémů na bázi svítících diod LED v dopravním značení - Traffic Sign Tester (TST), zahájení: 23.09.2010, ukončení: 10.12.2010
  Detail