Mgr.

Martina Repková

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9575
repkova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Martina Repková, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  VESPALEC, J.; REPKOVÁ, M. Basic Analysis of Concentrate From Membrane Processes on The Site of an Industrial Laundry. Studentská odborná konference Chemie je život 2023 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 71-78. ISBN: 978-80-214-6204-5.
  Detail | WWW

  VESPALEC, J.; REPKOVÁ, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; BÁBORSKÁ, L. Je koncentrát z membránových procesů nebezpečný odpad?. Mladá voda břehy mele 2022. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno, 2023. s. 65-72. ISBN: 978-80-908629-2-0.
  Detail | WWW

  BAČOVSKÁ, L.; REPKOVÁ, M.; VESPALEC, J. Odstraňování tenzidů z odpadních vod. Studentská odborná konference Chemie je život 2023 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2023. s. 6-12. ISBN: 978-80-214-6204-5.
  Detail | WWW

 • 2022

  VESPALEC, J.; REPKOVÁ, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Zpracování koncentrátu z membránových procesů. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2022. s. 28-36. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

  MINICH, M.; REPKOVÁ, M.; Báborská, L. Využitie tlakových membránových procesov pre recykláciu mestských odpadových vôd. Vodní hospodářství, 2022, č. 10/2022, s. 7-10. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  MINICH, M.; REPKOVÁ, M., BÁBORSKÁ L. Application of Pressure-driven membrane processes for direct urban wastewater reuse. 3rd ZORH Conference - Book of Abstracts. Split, Chorvatsko: University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, 2022. s. 42-42. ISBN: 978-953-7803-16-2.
  Detail

  MINICH, M.; REPKOVÁ, M., BÁBORSKÁ; L. Využitie tlakových membránových procesov pre recykláciu mestských odpadových vôd. Pitná voda 2022 - sborník přednášek. 2022. s. 276-283. ISBN: 978-80-905059-9-5.
  Detail

  VESPALEC, J.; REPKOVÁ, M.; ŠVÁBOVÁ, M. Provoz, optimalizace a využití kapacitní deionizační jednotky. Pitná voda 2022 - sborník přednášek. 2022. s. 259-266. ISBN: 978-80-905059-9-5.
  Detail

  PŘIBILOVÁ, P.; REPKOVÁ, M. Anxiety drugs in the environment and their removal by a conventional and root-zone wastewater treatment plant. 3rd ZORH Conference - Book of Abstracts. Split, Chorvatsko: University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Rudera Boškovica 35, 21000 Split, 2022. s. 49-49. ISBN: 978-953-7803-16-2.
  Detail

 • 2021

  VESPALEC, J.; REPKOVÁ, M.; ŠVÁBOVÁ, M. Provoz, optimalizace a využití kapacitní deionizační jednotky. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. s. 23-31. ISBN: 978-80-214-6001-0.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; MINICH, M.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; PUTZ, P. Aplikace membránových technológií pro výrobu pitné vody z odtoku ČOV. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj Sborník abstraktů. Pardubice: Česká membránová platforma, z.s., 2021. s. 46-47. ISBN: 978-80-907673-4-8.
  Detail

  MINICH, M.; REPKOVÁ, M.; PUTZ, P.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Direct Potable Water Reuse through Pressure-driven Membrane Technology. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. s. 119-126. ISBN: 978-80-214-6001-0.
  Detail | WWW

  MINICH, M.; REPKOVÁ, M.; PUTZ, P.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Aplikace membránových technológií pro výrobu pitné vody z odtoku ČOV. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj Sborník abstraktů. Pardubice: Česká membránová platforma, z.s., 2021. s. 46-47. ISBN: 978-80-907673-4-8.
  Detail

 • 2019

  ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KOMENDOVÁ, R.; NOVÁK, F.; REPKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Factors influencing structural heat-induced structural relaxation of dissolved organic matter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, roč. 167, č. 1, s. 422-428. ISSN: 1090-2414.
  Detail | WWW

 • 2018

  REPKOVÁ, M.; DALAJKOVÁ, N.; VÍTKOVÁ, L. Artificial sweeteners in water. Book of Abstracts. Brno: 2018. s. 48-48. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VENSKÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; REPKOVÁ, M. Psychoactive pharmaceuticals in water. 2018.
  Detail

  VENSKÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; REPKOVÁ, M. Psychoactive Pharmaceuticals in the Aquatic Environment. Program book, 19th European Meeting on Environmental Chemistry. 2018.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; DALAJKOVÁ, N.; VÍTKOVÁ, L.; MACSEK, T. Degradation of artificial sweeteners in wastewater using AOP processes. Program book, 19th European Meeting on Environmental Chemistry. Clermont-Ferrand, Royat: Universite Clermont Auvergne, 2018. s. 118-118.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; VENSKÁ, P. Porovnání separační účinnosti při úpravě pitné vody monitorováním vybraných ukazatelů. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. 2018. s. 57-61. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; VENSKÁ, P. Porovnání separační účinnosti při úpravě pitné vody monitorováním vybraných ukazatelů. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice 2018, 2018. s. 57-61. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

 • 2017

  REPKOVÁ, M.; DOLEJŠ, P.; KUBALÍK, D. Vliv celkové mineralizace vody na optimální dávku koagulantu při úpravě vody. In XXVII. VEDECKÉ SYMPÓZIIUM XXVII SCIIENTIIFIIC SYMPOSIIUM ZBORNÍK PROCEEDINGS HRÁDOK. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. Prešov: Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač- Šoltýs, 2017. s. 61-65. ISBN: 978-80-89883-03-5.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; VENSKÁ, P. Removing organic contamination from water using advanced oxidation processes. Applied Natural Sciences 2017 Book of abstracts. Prešov: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 45-45. ISBN: 978-80-8105-547- 8.
  Detail

 • 2016

  REPKOVÁ, M.; VENSKÁ, P.; ŠUBRT, M. Removing Organic Contamination from Water Using UV Radiation. Inverness, Skotsko: 2016. s. 79-79.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. Využití AOC pro posouzení biologické stability pitné vody na Úpravně vody Švařec. Pitná voda 2016. Ing. Nataša Kalousková, CSc., doc. Petr Dolejš,CSc. České Budějovice: Petr Dolejš-Water & Environmental Technology Team, 2016. s. 331-332. ISBN: 978-80-905238-2- 1.
  Detail

 • 2015

  REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. The Importance of Determining the AOC to Assess the Cleaning Efficiency of the Švařec Water treatment Plant. Book of Abstracts "16th European Meeting on Environmental Chemistry". Torino, Italy: Agit MAriogros, Beinasco, Italy, 2015. s. 166-166. ISBN: 978-88-941168-0- 9.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. Comparison of Separation Efficiency at Different Levels of Technological Line for Drinking Water Treatment at Švařec. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 78-78. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  REPKOVÁ, M.; KUBALÍK, D. Influence of overall mineralization at the optimal dose in drinking water treatment. EMEC15 Book of abstracts. Brno: 2014. s. 75-75. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

 • 2006

  REPKOVÁ, M.; KLÍMOVÁ, E.; DERCO, J.; HRICH, R. Microbial evaluation of activated sludge process at WWTP Brno Modřice. In The book of abstracts. Faculty of chemistry. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 138-138. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; KLÍMOVÁ, E.; DERCO, J.; HRICH, R. Význam biologie v technologii čištění odpadních vod. In Zborník posterov 4. konferencie s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 106-111. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; NĚMEC, P.; FRUMAR, M. Structure and thermal properties of Ge-In- S chalcogenide glasses. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2006, roč. 8, č. 5, s. 5-1796. ISSN: 1454- 4164.
  Detail

 • 2005

  REPKOVÁ, M.; FRUMAR, M.; NĚMEC, P. Spectroscopic properties of Pr3+ ions in Ge-In- S chalcogenide glasses. 2nd International Workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides-Fundamentals and Applications, Abstract Book. 7. Rumunsko, Sinaia: 2005. s. 6-6.
  Detail

  REPKOVÁ, M. Importance of determination of microorganisms in wastewater. Chemické listy, 2005, roč. 98(S), č. 1, s. 125-126. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  REPKOVÁ, M.; NĚMEC, P.; FRUMAR, M. Spectroscopic properties of Pr3+ ions in Ge-In- S chalcogenide glasses. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2005, roč. 7, č. 5, s. 2247-2253. ISSN: 1454- 4164.
  Detail

  REPKOVÁ, M. Optical properties of (GeS2)80(In2S3)20 glasses doped with Pr3+ ions. In 2nd International Workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides-Fundamentals and Applications, Abstract Book. Romania: 2005. s. 6-6.
  Detail

 • 2003

  FRUMAROVÁ, B.; FRUMAR, M.; REPKOVÁ, M.; JEDELSKÝ, J.; REPKA, M. Thin films of Sb2S3 doped by Sm3+ ions. Journal of Non- Crystaline Solids, 2003, roč. 326- 327, č. 1, s. 348-352. ISSN: 0022- 3093.
  Detail

 • 2002

  REPKOVÁ, M.; FRUMAR, M.; FRUMAROVÁ, B. Synthesis and Optical properties of Ge-In-S glasses doped by Pr3+ ions. In XIIIth International Symposium on Non-Oxide Glasses and New Optical Glasses, Extended Abstracts. Pardubice: University of Pardubice, 2002. s. 565-566. ISBN: 80-7194-462- 9.
  Detail

  Bílková, M., Frumar, M., Frumarová, B. Chalkogenidová skla systému Ge-In- S. Sborník abstraktů z 54. sjezdu chemických společností. Chemické listy. Chemické listy. Brno: 2002. s. 438 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.