Ing.

Martin Juliš

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05 – vědecký pracovník

+420 54114 9725
martin.julis@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Juliš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1993 – 1997, Střední průmyslová škola Třebíč, obor strojírenství
 • 1997 - 2004, Ing., fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, ÚMVI, obor Materiálové inženýrství
 • 2004 - 2008 Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství.
 • 2009 - atestace pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku, UT - level 2, sektor MS.

Přehled zaměstnání

 • 1997, konstrukter míchacích zařízení, KPS a.s. Moravské Budějovice
 • 2005 - 2008, pracovník Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů, Ústav materialových věd a inženýrství,Odbor kovových materialů, fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2008 - asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor kovových materiálů
 • 2008 - doposud - odborný asistent na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2011 - doposud - CEITEC VUT, skupina Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky - vědecký pracovník

Pedagogická činnost

 

Přednášky:

 • WKM - Kovové materiály
 • WNZ - Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků

Cvičení:

 • WKM - Kovové materiály
 • WNZ - Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků
 • HMT - strojírenské materiály a tepelné zpracování

Vědeckovýzkumná činnost

ResearcherID: D-9461-2012, H-index (Web of Science): 5

 • Výzkum pokročilých lehkých slitin Al, Mg pro inženýrské aplikace
 • Technologie a příprava ochranných povlaků a/nebo vrstev
 • Nízkocyklová únava superslitin na bázi niklu
 • Obrazová analýza slévárenských slitin Al, Ni
 • Disertační práce na téma Nízkocyklová únava vybraných niklových superslitin za vysokých teplot
 • Defektoskopie - specializace: zkoušení ultrazvukem (sektor MS)

Univerzitní aktivity

 • 2013 - Atlas metod žárových nástřiků a navařování v současné technické praxi, FRVŠ 65/2013 B1d
 • 2006 - spolupráce při tvorbě studijních opor: Barevná metalografie slitin železa (http://ime.fme.vutbr.cz/files/Studijni opory/bmsz/index.htm)
 • Realizace Metalografických workshopů CEITEC VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

Spolupráce s průmyslem

Řešitel výrobních problémů průmyslu z oblasti materiálového inženýrství

Klíčová slova

Ochranné povlaky a vrstvy, slitiny Al, slitiny Mg, nedestruktivní zkoušení materiálů, Nízkocyklová únava, povrchový reliéf, superslitiny na bázi niklu.

Projekty

 • 2018-2021 projekt MPO TRIO FV30305 - Nekonvenční technologie výroby odlitků z Mg slitin metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě
 • 2013-2016 projekt TAČR TA03010188 - Výzkum pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace
 • 2013 projekt FRVŠ 65/2013 B1d Atlas metod žárových nástřiků a navařování v současné technické praxi
 • 2009-2012 projekt MPO FR-TI1/ 485 -Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech energetických zařízení
 • 2009-2012 projekt MPO FR—TI1/099 - Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů.
 • 2009, grant FSI VUT v Brně č. 2E13800119 - Vývoj povrchového reliéfu v průběhu nízkocyklové únavy materiálu IN738LC
 • 2005, grant FSI VUT v Brně s názvem - Vliv alitosilitovaných povrchových vrstev na mechanické vlastnosti slitin na bázi niklu

         v letech 2004 - 2007 spolupráce na projektech:

 • GAČR 106/02/1088   Optimalizace chemického složení a heterogenity struktury, vlastností a užití lité niklové slitiny k výrobě spalovací turbíny
 • GAČR 106/07/1507  Interakce nízkocyklové únavy a creepu u moderních vysokoteplotních konstrukčních materiálů
 • ME 134 S 003, KONTAKT č. 6/2004-2005 Vliv pracovních podmínek na strukturu lopatek leteckého motoru
 • ME 136 S 001, KONTAKT č. 6/2006-2007 V liv provozních podmínek na strukturu součástí leteckých a automobilových motorů 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

50

Citace ostatní (bez autocitací)