Ing.

Martin Juliš

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05 – vědecký pracovník

+420 54114 9725
martin.julis@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Juliš, Ph.D.

Patenty

 • 2021

  užitný vzor
  JULIŠ, M.; CILEČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika ALUCAST, s. r. o, 687 07 Tupesy č. p. 100, Česká republika: Linka pro výrobu přesných odlitků z hořčíkových slitin. 35148, užitný vzor. (2021)

 • 2016

  užitný vzor
  CILEČEK, J.; MÁTHIS, K.; JULIŠ, M.; ALUCAST, s.r.o., Tupesy Univerzita Karlova v Praze, Praha Vysoké učení technické v Brně, Brno: Zařízení pro zajištění řízené krystalizace a ochlazování odlitků, zejména hliníku a jeho slitin. 29863, užitný vzor. (2016)

  užitný vzor
  CILEČEK, J.; MÁTHIS, K.; JULIŠ, M.; ALUCAST, s.r.o., Tupesy Univerzita Karlova v Praze, Praha Vysoké učení technické v Brně, Brno: Slitina na bázi hořčíku pro aplikace v transportním průmyslu. 29281, užitný vzor. (2016)

  užitný vzor
  CILEČEK, J.; MÁTHIS, K.; JULIŠ, M.; ALUCAST, s.r.o.,Tupesy Univerzita Karlova v Praze, Praha Vysoké učení technické v Brně, Brno: Hořčíková slitina. 29113, užitný vzor. (2016)

 • 2014

  patent
  PODRÁBSKÝ, T.; DANĚK, L.; JULIŠ, M.; KUČERA, D.; BERAN, D.; BAŘÁK, M.; TOPIČ, P.; Siemens, s. r. o., Vysoké učení technické v Brně: Supporting machine for welding rotor parts, welding machine with such supporting machine and method of supporting rotor parts during welding. EP2774711, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.; DANĚK, L.; KUČERA, D.; TOPIČ, P.; BAŘÁK, M.; BERAN, D.; Siemens, s.r.o.,Praha, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Podpěrný stroj pro svařování dílů rotoru a svařovací stroj. 26270, užitný vzor. (2013)
  Detail