Ing.

Martin Juliš

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05 – vědecký pracovník

+420 54114 9725
martin.julis@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Juliš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PODRÁBSKÝ, T.; DANĚK, L.; JULIŠ, M.; KUČERA, D.; TOPIČ, P.; BERAN, D.; BAŘÁK, M.: 1090231 08956; Technologie svařování dutých hřídelí parních turbín v horizontální poloze. Siemens, s.r.o., Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • JULIŠ, M.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; HUTAŘOVÁ, S.: Atlas metod žárových nástřiků a navařování; Multimediální atlas aplikací žárového nástřiku a navařování v současné technické praxi. online - Ústav materiálových věd a inženýrství - sekce "studium", "ke stažení" sekretariát OSFA-ÚMVI. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/index.php/cs/studium/ke-stazeni. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/index.php/cs/studium/ke-stazeni, počet stažení: 1
  Detail

 • ČELKO, L.; HALUZA, M.; KLAKURKOVÁ, L.; HUDEC, M.; JULIŠ, M.; HUZLÍK, R.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; ŠVEJCAR, J.: CavitPow 13-01; Prototyp zařízení pro přípravu magneticky vodivých prášků s využitím kavitace - CavitPow 13-01. laboratoře - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana. (prototyp)
  Detail

 • CILEČEK, J.; JULIŠ, M.; MÁTHIS, K.: MONTAGERING-16; Prototyp odlitku ze slitiny hořčíku součásti pro letecký průmysl. Alucast, s. r. o, Tupesy. (prototyp)
  Detail

 • CILEČEK, J.; JULIŠ, M.; MÁTHIS, K.: HOUSING-16; Prototyp odlitku ze slitiny hořčíku součásti pro transportní průmysl. Alucast, s. r. o, Tupesy. (prototyp)
  Detail

 • JULIŠ, M.; CILEČEK, J.: JULCIL-30305; Výroba odlitků z hořčíkových slitin AZ91E a WE43B vyráběných metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě. Alucast s. r. o., Tupesy, Česká republika. (poloprovoz)
  Detail

 • CILEČEK, J.; ČAGÁNEK, R.; JULIŠ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; GEJDOŠ, P.: KNIPL-30305; Odlitek rukojeti řízení vrtulníku z hořčíkové slitiny AZ91E vyrobeného metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě. Alucast s. r. o., Tupesy, Česká republika. (prototyp)
  Detail

 • JULIŠ, M.; GEJDOŠ, P.; KLAKURKOVÁ, L.; KUSMIČ, D.: ANNA 2023; Technická studie - Metoda ANNA. Nekonvenční technologie výroby přesných hliníkových odlitků metodou vytavitelného modelu a řízeného ochlazování keramické formy po odlití. ALUCAST, s.r.o., Tupesy. URL: https://alucast.cz/. (ostatní)
  https://alucast.cz/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.