Ing.

Martin Hrubý

Ph.D.

FIT, UITS – odborný asistent

+420 54114 1140
hrubym@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • HRUBÝ, M.: FDDS-Solver; FDDS-Solver: A tool for Fast Detection of Dominant Strategies. Domovská stránka FDDS-Solveru (http://perchta.fit.vutbr.cz/FDDS-Solver). (software)
  Detail

 • HRUBÝ, M.: RG7; Rastrová knihovna pro GIS systém GRASS 7. Domovská stránka RG7 (http://perchta.fit.vutbr.cz/RG7/1). (software)
  Detail

 • HRUBÝ, M.: PSP-Solver; Nástroj pro optimalizaci výrobních rozvrhů. http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver. URL: http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver. (software)
  http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver, počet stažení: 2
  Detail

 • HRUBÝ, M.: CE-Solver; CESolver: A tool for determination of the correlated game equilibrium. Domovská stránka CE-Solveru (http://perchta.fit.vutbr.cz/CE-Solver/1). (software)
  Detail

 • HRUBÝ, M.: AnPaSim; Anesteziologický model pacienta. ZDE. (software)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.