Ing.

Martin Hrubý

Ph.D.

FIT, UITS – odborný asistent

+420 54114 1140
hrubym@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994-2000 - magisterské studium, zahájeno na FEI VUT
 • 2000-2004 - doktorské studium, FIT VUT

Přehled zaměstnání

 • 2004-09-01 - ...

  VUT v Brně
  akademický pracovník, UITS FIT VUT

Pedagogická činnost

Vytvoření předmětů na FIT VUT a jejich vedení:

 • Geografické informační systémy
 • Teorie her
 • Programování zařízení Apple

Výuka v dalších předmětech:

 • Modelování a simulace
 • Simulační nástroje a techniky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování a simulace.
 • Kombinatorická optimalizace v úlohách operačního výzkumu.
 • Optimalizace v průmyslové výrobě - plánování a rozvrhování výroby, expedice, logistika.
 • Teorie her. Analýza aukčních mechanizmů.

Spolupráce s průmyslem

 • 1995-2004 - Spolupráce s firmou Sensor Technology Ltd na vývoji systémů pro měření točivého momentu.
 • 2004-2011 - Spolupráce s firmou EGÚ Brno, a. s. na vývoji počítačových modelů obchodování s elekřinou a podpůrnými službami v ES ČR a okolních soustavách.
 • 2012-současná doba - Spolupráce s firmou UNIS, a. s. na vývoji optimalizačních systémů v organizaci průmyslové výroby (plánování a rozvrhování výroby).
 • 2018-současná doba - Spolupráce s firmou RGB Medical Devices na vývoji lékařského zařízení pro automatickou anestezii pacientů při operacích.