doc. Ing.

Lukáš Kalina

Ph.D.

FCH, ÚCHM – zástupce ředitele ústavu

+420 54114 9485, +420 54114 9366, +420 54114 9811
kalina@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  JANSOVÁ, K.; FLÁDR, J.; BÍLÝ, P.; KALINA, L. The influence of lithium silicate impregnation on the properties of surface layer of cementitious composites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Journal of Physics: Conference Series. Telč: IOP Publishing, 2023. s. 1-8. ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Physico-Chemical Properties of Lithium Silicates Related to Their Utilization for Concrete Densifiers. Materials, 2023, roč. 16, č. 6, ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Correlating Hydration of Alkali-Activated Slag Modified by Organic Additives to the Evolution of Its Properties. Materials, 2023, roč. 16, č. 5, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; PEŠKOVÁ, M.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel highly stable conductive polymer composite PEDOT:DBSA for bioelectronic applications. POLYMER JOURNAL, 2023, roč. 55, č. 9, s. 983-995. ISSN: 0032-3896.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORÁK, J.; NIKIFOROV, A.; KRČMA, F.; BŘEZINA, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; DOSTÁL, L.; KALINA, M.; KALINA, L. Synthesis of Ag and Cu nanoparticles by plasma discharge in inorganic salt solutions. Nanotechnology Reviews, 2023, roč. 12, č. 1, s. 1-13. ISSN: 2191-9089.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KADLEC, M.; KALINA, L. Philosophy of rational mixture proportioning of alkali-activated materials validated by the hydration kinetics of alkali-activated slag and its microstructure. Cement and Concrete Research, 2023, roč. 168, č. 107139, ISSN: 0008-8846.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Structural build-up and breakdown of alkali-activated slag pastes with different order of lignosulfonate and activator addition. Construction and building materials, 2023, roč. 386, č. červenec, s. 131557 ( s.)ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  SEDLAČÍK, M.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Structural investigation of lithium silicate concrete densifiers gelation process. Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2023. s. 62-62. ISBN: 978-80-87434-09-3.
  Detail

 • 2022

  CÁBA, V., SEDLAČÍK, M., ILIUSCHENKO, V., KALINA, L. Belite-Rich Cement – A More Environmentally Friendly Alternative to Ordinary Portland Cement. In 2022. s. 123-128.
  Detail | WWW

  CÁBA, V.; SEDLAČÍK, M.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L. Belite rich cement – a more environmentally friendly alternative to ordinary Portland cement. In Solid State Technologies and Modern Production. Solid State Phenomena. Scientific.net, 2022. s. 123-128. ISBN: 978-3-0364-0171-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SMILEK, J.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLÝ, P.; FLÁDR, J. Towards sustainable building materials through lithium silicate densifiers. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. 2022. s. 241-242.
  Detail

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R. Effect of alkali salts on the hydration process of belite clinker. Materials, 2022, roč. 15, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; MÁSILKO, J.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Characterization of Prepared Superhydrophobic Surfaces on AZ31 and AZ91 Alloys Etched with ZnCl2 and SnCl2. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 10, s. 1414-1433. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L. Dependence of Lignosulfonate Plasticizer Efficiency on the Activator Concentration in Alkali-Activated Blast Furnace Slag Paste. In International Conference Binders and Materials. Solid State Phenomena. 2022. s. 88-95. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; FLÁDR, J.; BÍLÝ, P.; BOJANOVSKÝ, J. The treatment of cementitious surface by selected silicate sealers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2022) 06/06/2022 - 09/06/2022 Telc, Czechia. Journal of Physics: Conference Series. 2022. s. 1-9. ISSN: 1742-6596.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; MARKUSÍK, D. Fresh Properties of Alkali-Activated Slag Pastes with Sodium and Potassium Hydroxide. In SP-355: Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues. Publication SP - American Concrete Institute. Milán: American Concrete Institute, 2022. s. 19-28. ISBN: 978-1-64195-184-5. ISSN: 0193-2527.
  Detail

  BÍLEK, V.; KADLEC, M.; NOVOTNÝ, R.; KALINA, L.; HRUBÝ, P. Novel perspective to explain the retarding effect of organic admixtures in silicate-activated slag. In SP-354: Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete - Conference Proceedings. Publication SP - American Concrete Institute. Milán: American Concrete Institute, 2022. s. 49-60. ISBN: 978-1-64195-185-2. ISSN: 0193-2527.
  Detail

  CÁBA, V.; KALINA, L.; FLÁDR, J. Optimization of the standard procedure for the determination of liquid water permeability for samples surface-treated using a lithium silicate solution. Chémia a technológie pre život 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
  Detail | WWW

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Charakterization of Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Linz: JKU Linz, 2022. s. 34-34.
  Detail

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; KEPRDOVÁ, Š.; MÁSILKO, J.; PLŠKOVÁ, I.; KOPLÍK, J.; TOPOLÁŘ, L. Comparison of Testing Methods for Evaluating the Resistance of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Systems to Sulfur Dioxide. Materials, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; ILIUSHCHENKO, V.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Resistance of alkali-activated blast furnace slag to acids. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Journal of Physics: Conference Series. Telč: IOP Publishing, 2022. s. 1-8. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Charakterization of Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Linz: JKU Linz, 2022. s. 34-34.
  Detail

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Nové organické materiály na bázi PEDOT pro bioelektronické aplikace. Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 71-71. ISBN: 978-80-01-07052-9.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, M.; SMILEK, J. On the action mechanism of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated slag-based system. Cement and Concrete Research, 2022, roč. 157, č. 0, s. 1-12. ISSN: 0008-8846.
  Detail | WWW

 • 2021

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; ILIUSHCHENKO, V.; KOPLÍK, J.; KŘIKALA, J.; MARKO, M.; HAJZLER, J.; KALINA, L. Experimental Study of Slag Changes during the Very Early Stages of Its Alkaline Activation. Materials, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-21. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, M.; HRUBÝ, P.; SMILEK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V. Ligth Scattering Techniques as a key in Providing Insights into the Interactions and Stability of Alkali-activated Materials Based on Blast Furfance Slag. In Proceedings 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Brno: TANGER Ltd., 2021. s. 417-423. ISBN: 978-80-88365-00-6. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; JAMATIA, T.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Superparamagnetic ZnFe2O4 Nanoparticles-Reduced Graphene Oxide-Polyurethane Resin Based Nanocomposites for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2021, roč. 11, č. 5, s. 1-25. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; DVOŘÁK, R.; HERČÍK, T. Decalcification resistance of various alkaliactivated materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARKO, M.; HERČÍK, T. DEGRADATION RESISTANCE OF ALKALI-ACTIVATED BLAST FURNACE SLAG. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. ISBN: 978-80-8208-064-6.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; ILIUSHCHENKO, V.; HRUBÝ, P.; KALINA, L. Effectiveness of common water-reducing admixtures in alkali-activated slag pastes with different types of activator. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2021). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ILIUSHCHENKO, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; OPRAVIL, T.; BOJANOVSKÝ, J. Effect of alkali cation type on the plasticizing effect of ligno-sulfonate in alkali-activated systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V. A NEW PATH TO THE ECOLOGICAL BELITE-RICH CEMENT. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021.
  Detail | WWW

  MALEČKOVÁ, R.; TUMOVÁ, Š.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Characterization and Optimization of Novel Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Thessaloniki, Greece: ISFOE21 Organizing and International Scientific Committees, 2021. s. 167-167.
  Detail | WWW

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Thessaloniki: NANOTEXNOLOGY, 2021. s. 166-166.
  Detail

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. s. 100-101. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; KHESTL, F.; PALOVČÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H. Durability of alkali-activated concretes containing cement kiln by-pass dust. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; LEDNICKÝ, T.; WHITEHEAD, A.; KALINA, L.; ŠIMŮNEK, P.; HUBÁLEK, J. Tantalum-based nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Formation and electrical characterization. Applied Surface Science, 2021, roč. 548, č. 149264, s. 149264-149274. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

  KUČERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNÁŘ, P.; BŘEZINA, M.; KALINA, L.; BEZDIČKA, P.; MAŠLÁŇ, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, roč. 15, č. 101025, s. 1-8. ISSN: 2589-1529.
  Detail | WWW

  CHONAT, A.; YADAV, R.; PÖTSCHE, P.; PIONTECK, J.; KRAUSE, B.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; JURČA, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. High-Performance, Lightweight, and Flexible Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites with Zn2+ substituted CoFe2O4 Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide as Shielding Material against Electromagnetic Pollution. ACS OMEGA, 2021, roč. 6, č. 42, s. 1-21. ISSN: 2470-1343.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, M.; HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R. Doubts over capillary pressure theory in context with drying and autogenous shrinkage of alkali-activated materials. Construction and building materials, 2020, roč. 248, č. 118620, s. 1-8. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; TOPOLÁŘ, L. Blastfurnace Hybrid Cement with Waste Water Glass Activator: Alkali-Silica Reaction Study. Materials, 2020, roč. 13, č. 16, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 3, s. 349-353. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; JAMATIA, T.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Impact of sonochemical synthesis condition on the structural and physical properties of MnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2020, roč. 61, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1350-4177.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, MGR. PH.D., J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. studentská konference CHEMIE JE ŽIVOT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Surface Treatment of Cementitious Systems by Silicates. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 79-80. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; JAMATIA, T.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Excellent, Lightweight and Flexible Electromagnetic Interference Shielding Nanocomposites Based on Polypropylene with MnFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide. Nanomaterials, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-23. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. The Influence of Alkaline Activator Type on the Carbonatation process of the Alkali-activated Blast Furnace Slag. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 73-74. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; ŠOUKAL, F.; NEVRLÝ, V.; KIMM, M.; GRIES, T. Stability of Basalt-fibres reinforcement in Alkali-activated systems. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 203-210. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  ABDELLATIF, A.; JANČÁŘ, J.; KALINA, L.; HASSAN, A. Comparative Study of Chitosan and Silk Fibroin Staple Microfibers on Removal of Chromium (VI): Fabrication, Kinetics and Thermodynamic Studies. Carbohydrate Polymers, 2020, roč. 234, č. 2, s. 115861-115873. ISSN: 0144-8617.
  Detail | WWW

 • 2019

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F. Effect of plasticizing admixtures on the behavior and properties of alkali activated materials. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. - (- s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 33-38. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Lightweight NiFe2O4-Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, roč. 166, č. 1, s. 95-111. ISSN: 1359-8368.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Effect of Cement Kiln Bypass Dust on Properties and Hydration of Akali-Activated Slag Mixtures. PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. – (– s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J., KIMM M., GRIES T. Utilization of basalt fabrics as reinforcement for alkali-activated blast furnace slag systems. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; KALINA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Využití rtuťové intruzní porozimetrie pro charakterizaci degradovaných alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; GOŘALIK, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 4, s. 1-26. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JAMATIA, T.; ŠKODA, D.; ŠEVČÍK, J.; URBÁNEK, P.; MAŠLÍK, J.; MUNSTER, L.; KALINA, L.; KUŘITKA, I. Microwave-assisted synthesis of FexZn1−xO nanoparticles for use in MEH-PPV nanocomposites and their application in polymer light-emitting diodes. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2019, roč. 30, č. 12, s. 11269-11281. ISSN: 0957-4522.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; JURČA, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. NiFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Dextrin from Corn-Mediated Sol-Gel Combustion Method and Its Polypropylene Nanocomposites Engineered with Reduced Graphene Oxide for the Reduction of Electromagnetic Pollution. ACS OMEGA, 2019, roč. 4, č. 26, s. 22069-22081. ISSN: 2470-1343.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Barevné variace alkalické aktivace během její degradace. 2019. s. 1-31.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠIMONOVÁ, H. Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R. Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems. Advances in Cement Research, 2018, roč. 1, č. 30, s. 1-5. ISSN: 0951-7197.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; MASAŘ, M. Influence of Gd3+-substitution on structural, magnetic, dielectric and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018, roč. 29, č. 18, s. 15878-15893. ISSN: 1573-482X.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BUŠO, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. THICKNESS DETERMINATION OF CORROSION LAYERS ON Fe USING XPS DEPTH PROFILING. Materiali in tehnologije, 2018, roč. 52, č. 5, s. 537-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. s. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KROUSKÁ, J. Polypropylene Glycols as Effective Shrinkage-Reducing Admixtures in Alkali-Activated Materials. ACI MATERIALS JOURNAL, 2018, roč. 115, č. 2, s. 251-256. ISSN: 0889-325X.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 23-26. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; BURDÍKOVÁ, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites. FUEL, 2018, roč. 213, č. 3, s. 123-132. ISSN: 0016-2361.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; CIGÁŇ, A.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; RUSNAK, J.; ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1-xZnxFe2O4 (x=0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. J. Magnetism Magn. Mat., 2018, č. 447, s. 48-57. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; MASAŘ, M.; HOLEK, M. Sonochemical Synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles and Its Physical Properties. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2018, č. 40, s. 773-783. ISSN: 1350-4177.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; KALINA, L. Výzkum staření práškového kovu. 2018.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 19-22. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Durability of basalt fibres under the alkaline conditions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 112-112. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JIMENEZ JIMENEZ, A.; MOULICK, A.; RICHTERA, L.; KREJČOVÁ, L.; KALINA, L.; DATTA, R.; SVOBODOVÁ, M.; HYNEK, D.; MASAŘÍK, M.; HEGER, Z.; ADAM, V. Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, roč. 258, č. 1, s. 295-303. ISSN: 0925-4005.
  Detail

  BUCHTELOVÁ, H.; STRMISKA, V.; ŠKUBALOVÁ, Z.; DOSTÁLOVÁ, S.; MICHÁLEK, P.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HYNEK, D.; KALINA, L.; RICHTERA, L.; MOULICK, A.; ADAM, V.; HEGER, Z. Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. Journal of Nanobiotechnology, 2018, roč. 16, č. 43, s. 1-14. ISSN: 1477-3155.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Polyethylene glycol molecular weight as an important parameter affecting drying shrinkage and hydration of alkali-activated slag mortars and pastes. Construction and building materials, 2018, roč. 166, č. –, s. 564-571. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 15-18. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Alkali-activated slag-based systems with cement bypass dust incorporation. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. s. 113-113. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Návrh zpracování odpadních technologických kalů po výrobě CaCl2. 2017. s. 1-16.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ŠVEC, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol-gel combustion method. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017, roč. 8, č. 4, s. 1-14. ISSN: 2043-6262.
  Detail | WWW

  MILOSAVLJEVIĆ, V.; JELÍNKOVÁ, P.; JIMENEZ JIMENEZ, A.; MOULICK, A.; HADDAD, Y.; BUCHTELOVÁ, H.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HEGER, Z.; KALINA, L.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V. Alternative synthesis route of biocompatible polyvinylpyrrolidone nanoparticles and their effect on pathogenic microorganisms. MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 221-233. ISSN: 1543-8384.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; HOLEK, M. Influence of La3+ on structural, magnetic, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of single phase CoFe2- xLaxO4 nanoparticles. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE- MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, roč. 28, č. 12, s. 9139-9154. ISSN: 0957-4522.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali- Activated Slag across the Different Doses of Activator. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 3-4. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe2O4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol- gel combustion. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2017, č. 107, s. 150-161. ISSN: 0022-3697.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V. Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol– gel combustion method and annealing effect. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE- MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, č. 28, s. 1-17. ISSN: 0957-4522.
  Detail | WWW

 • 2016

  KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; LANGOVÁ, M.; ENEV, V. Possibilities of Using Plasticizers in Alkali-Activated Systems. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 57-62. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOMOSNÁ, K.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J. Effect of Phosphates on the Hydration Process of Alkali Activated Materials. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 63-68. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag. Materials, 2016, roč. 9, č. 5, s. 395-410. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L. XPS měření vzorků. 2016. s. 1-25.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 4 rok 2016. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2016. s. 1-10.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-4. 2016. s. 1-13.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. RECYCLING OF WASTE TECHNOLOGICAL SLUDGE IN ALKALI ACTIVATED CONCRETES. In Performance-based approaches for concrete structures. 2016. s. 333-334. ISBN: 978-2-88394-120-5.
  Detail

  PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; KALINA, L.; PYTLÍČEK, Z.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Fabrication of highly ordered short free-standing titania nanotubes. Monatshefte für Chemie, 2016, roč. 147, č. 5, s. 943-949. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW

  MANAKHOV, A.; MAKHNEVA, E.; SKLÁDAL, P.; NEČAS, D.; ČECHAL, J.; KALINA, L.; ELIÁŠ, M.; ZAJÍČKOVÁ, L. The robust bio-immobilization based on pulsed plasma polymerization of cyclopropylamine and glutaraldehyde coupling chemistry. Applied Surface Science, 2016, roč. 360, č. Part A, s. 28-36. ISSN: 0169-4332.
  Detail

  KRČMA, F.; KALINA, L.; NEZBEDOVÁ, E.; POSPÍŠIL, L.; DOMBKOVÁ, J.; LACH, R.; GRELLMANN, W. New Polypropylene Particulate Composite Prepared Using Plasma Treated CaCO3 Nanoparticles. Rubber Fibres Plastics International, 2016, roč. 11, č. 1, s. 52-57. ISSN: 1863- 7116.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J.; PAŘÍZEK, L. Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali-Activated Slag Systems. Materials, 2016, roč. 9, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix. Materials, 2016, roč. 7, č. 9, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PALOU, M.; KALINA, L. The influence of pH buffers on hydration of hydraulic phases in system CaO-Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, č. 124, s. 629-638. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of a Combination Fly Ash and Shrinkage-Reducing Additives on the Properties of Alkali-Activated Slag-Based Mortars. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 5, s. 813-817. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F. Hexavalent chromium reduction by ferrous sulphate heptahydrate addition into the Portland clinker. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 73-79. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KOSÁR, P.; KRATOCHVÍL, J.; KALINA, L. Strength and Porosity of Materials on the Basis of Blast Furnace Slag Activated by Liquid Sodium Silicate. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 45-50. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Cation Migration- Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, roč. 29, č. 3, s. 759-769. ISSN: 1557-1939.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Impact of Nd3+ in CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles on cation distribution, structural and magnetic properties. J. Magnetism Magn. Mat., 2016, roč. -, č. 399, s. 109-117. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F. Vývoj a testování účinnosti redukčních přísad. 2016. s. 1-20.
  Detail

  Pilátová, I., Kábelová, B., Kalina, L. Praktikum z anorganické chemie II. Praktikum z anorganické chemie II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. s. 3-115. ISBN: 978-80-214-5397- 5.
  Detail

 • 2015

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-4 rok 2015. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2015. s. 1-13.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; HAJDÚCHOVÁ, M.; OPRAVIL, T. Influence of Chemical Admixtures on Properties of Alkali-Activated Slag- Based Mortars. AMR - Advanced Materials Research, 2015, roč. 2015, č. 1124, s. 37-42. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; ENEV, V.; KALINA, L.; PEKAŘ, M. Study of water - extractable fractions from South Moravian lignite. ENVIRON EARTH SCI, 2015, roč. 73, č. 7, s. 3873-3885. ISSN: 1866-6280.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KALINA, L. Metoda pro přípravu vzorků pro charakterizaci povrchů metodou XPS. 2015.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Tantalum nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Electrical characterization. Hammamet, Tunisia: 2015. s. 19-19.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. Effect of the By-Pass Cement Kiln Dust and Fluidized-Bed-Combustion Fly Ash on the Properties of Fine-Grained Alkali-Activated Slag-Based Composites. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 549-552. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of Fly Ash and Shrinkage Reducing Additives on Properties of Alkali Activated Slag Based Mortars. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 60-60. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol–Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1851-1861. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Effects of annealing temperature variation on the evolution of structural and magnetic properties of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. J. Magnetism Magn. Mat., 2015, roč. 2015, č. 394, s. 439-447. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; OPRAVIL, T. Redukce smrštění alkalicky aktivovaných materiálů prostřednictvím vysokoteplotního popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 115-119. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of Dysprosium-Doped Cobalt Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 2097-2107. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  BAŽANT, P.; KUŘITKA, I.; MUNSTER, L.; KALINA, L. Microwave solvothermal decoration of the cellulose surface by nanostructured hybrid Ag/ZnO particles: a joint XPS, XRD and SEM study. CELLULOSE, 2015, roč. 22, č. 2, s. 1275-1293. ISSN: 0969- 0239.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrical/dielectric properties of tantalum nanotube arrays via porous-alumina- assisted electrodeposition from ionic liquid. E-MRS Spring Meeting, Lille, France: 2015.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2-xGdxO4 (x = 0.0-0.1) Spinel Ferrite Nanoparticles synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1797-1806. ISSN: 1557-1947.
  Detail

 • 2014

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; SEDLÁČEK, J.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrolytic formation of tantalum nanotube arrays on the metal substrate through the alumina nanopores. Book of Abstracts of the Anodizing Science and Technology International Conference (AST) 2014. Sapporo, Japan: Anodizing Research Society, The Surface Finishing Society of Japan, 2014. s. 102-102.
  Detail

  BÍLEK, V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and book of abstracts. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L. Fixation of heavy metals in alkali-activated alumino- silicate matrices. NON TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE V. Brno: 2014. s. 109-110. ISBN: 978-80-214-4867- 4.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, L. Identifikace novotvarů v pojivech. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-85.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; ŠAJGALÍK, P.; CIGÁŇ, A.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Magnetic properties of Co1-xZnxFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method and its ball milling. J. Magnetism Magn. Mat., 2014, roč. 2015, č. 378, s. 190-199. ISSN: 0304-8853.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrodeposition of Tantalum Coatings from TaF5 in ([BMP]Tf2N) Ionic Liquid and Their XPS Characterization. International Conference EUCHEM 2014 Tallinn. 2014. ISBN: 9789949430734.
  Detail

  KALINA, L.; MATOUŠEK, D.; ŠOUKAL, F. Utilization of XPS Analysis for the Characterization of Mechanochemical Activation in Polymer-Cement Composite Materials. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 231-234. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KRATOCHVÍL, T.; ČERNOHORSKÝ, T.; KNOTEK, P.; KALINA, L.; NÁVESNÍK, J.; POUZAR, M.; ZVOLSKÁ, M. Fast determination of the surface density of titanium in ultrathin layers using LIBS spectrometry. Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, 2014, roč. 29, č. 9, s. 1806-1812. ISSN: 0267-9477.
  Detail

  KALINA, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. XPS characterization of polymer–monocalcium aluminate interface. Cement and Concrete Research, 2014, roč. 2014, č. 66, s. 110-114. ISSN: 0008-8846.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. Influence of industrial by-products on shrinkage of alkali-activated slag. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 137-140. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SOLNÝ, T.; KOSÁR, P.; KALINA, L. Surface treatment of concrete roof tiles. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 261-264. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SUCHÝ, R.; POŘÍZKA, J.; WASSERBAUER, J.; KALINA, L. Reduction of efflorescence in the alkali activated systems. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 318-321. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, roč. 25, č. 18, s. 185601-1 (185601-8 s.)ISSN: 0957-4484.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrical properties of tantalum nanotube arrays prepared by electrodeposition from ionic liquid. Nanocon 2014, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2014. s. 106-106. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Formation and electrical properties of tantalum nanotube arrays via electrodeposition from ionic liquid. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference 2014. Didot, spol. s.r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno: Masaryk University, Brno, 2014. s. 225-225. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

 • 2013

  DRBOHLAVOVÁ, J.; MOZALEV, A.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; KALINA, L.; HUBÁLEK, J. SELF- ORDERED GOLD QUANTUM DOTS ARRAY FOR IN VITRO BIOSENSING. In Conference Proceedings 5th International Conference Nanocon 2013. 1. Brno: Tanger, Ltd., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-44- 4.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ŠAFÁŘ, M. Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech. In Popílky ve stavebnictví. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 126-128. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ŠAFÁŘ, M.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; TKACZ, J. Optimization of concrete mixture based on alkali activation of secondary materials. In 17. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (2013). Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 107-110. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  RICHTERA, L.; KALINA, L. XPS analýza dobového falza uherského denáru Rudolfa II. Folia Numismatica, 2013, roč. 26, č. 2, s. 117-125. ISSN: 0862- 1195.
  Detail

  KOLÁŘOVÁ, I.; ŠAFÁŘ, M.; KALINA, L. Tuhé zbytky ze spalování uhlí jako cenná surovina valkalicky aktivovaných betonech. In 17. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2013. s. 229-233. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

 • 2012

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Potential uses of geopolymers to immobilize toxic metals from by- products materials. ENVIRON ENG MANAG J, 2012, roč. 11, č. 3, s. 579-584. ISSN: 1582- 9596.
  Detail

  RICHTERA, L.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J.; KALINA, L. Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění. Numismatické listy, 2012, roč. 67, č. 3, s. 99-107. ISSN: 0029- 6074.
  Detail

 • 2011

  JASKOWIECOVÁ, L.; KALINA, L.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. LEACHABLE POLLUTANTS OF SECONDARY RAW MATERIALS. Chemické listy. 2011. s. s929 (s929 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. Increases in water resistance of macro-defect- free composites. Chemické listy. 2011. s. 930-930. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; JASKOWIECOVÁ, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of heavy metals in aluminosilicate matrixes. Chemické listy. 2011. s. 930-931. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Mechanical Properties of Aluminosilicate Systems Based on Alkali Activation of Industrisal By- Products. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 17, s. 779-780. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Geopolymers - earth friendly building material based on alkali activation of industrial by- products. Chemické listy. 2011. s. 925-925. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J. IMPROVING THE WATER RESISTANCE OF MACRO-DEFECT- FREE CEMENTS. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. 1. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 321-325. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Stabilization of blast furnace slag and fly ash by alkali activation. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 149-152. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Synthesis of aluminosilicate systems based on alkali activation of industrial by- products. In XIVth International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 145-148. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  MÁSILKO, J.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; REPKA, M. Modification of macro-defect- free composites by organotitanate agents and fibrous reinforcement. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 311-314. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. STABILIZATION OF FLY- ASH CONTAINING HEAVY METALS BY ALKALI ACTIVATION. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 311-315. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  BUZEK, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Aluminosilicate system based on alkali activation of industrial by- products reinforced with wollastonite microfibers. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 316-320. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

 • 2009

  MÁSILKO, J.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Increases in water resistance of MDF composites. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 332-335. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Preparation of clinker phases and their hydration under various conditions. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 160-163. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. High- heat resistant phosphate binders. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 200-203. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.