prof. Ing. RNDr.

Josef Šikula

DrSc.

FEKT – emeritní profesor

sikula@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. RNDr. Josef Šikula, DrSc.

Projekty

 • 2013

  Modelování superkapacitorů - fáze II, zahájení: 10.01.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  7AMB13PL032, Optimalizace detekce plynů u rezistivních senzorů a křemených mikrovážek na základě stochastických procesů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  OD62200011; Modelování superkapacitorů, zahájení: 12.07.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

 • 2011

  GAP102/11/0995, Electron transport, Noise and Diagnostic of Shottky and Autoemission Cathodes, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/536, Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů , zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Výzkum metodik pro zlepšení kvality optoelektronických materiálů a součástek, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP102/10/2013, Fluktuační procesy v PN přechodech solárních článků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  GA102/09/1920, Stochastické jevy v polovodičových strukturách MIS a MIM, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  Piezoelektrické senzory pro detekci biologických látek: optimalizace poměru signál/šum , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA106/07/1393, Nelineární ultrazvuková spektroskopie kompozitů a slitin na bázi hořčíku, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/07/0113, Diagnostika Schottkyho a studenoemisních katod pomocí elektronického šumu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Kadmium-teluridové senzory pro detekci rentgenového a gamma záření: optimalizace poměru signál / šum, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  GA102/06/0866, Nelineární elektro-zvuková spektroskopie v pevných látkách, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GA102/05/2095, Zdroje šumu v polovodičových materiálech a součástkách, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1P05ME823, Nedestruktivní metoda testování pevných látek založená na analýze náhodných jevů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA102/03/0621, Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Advenced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Elektronic Devices, zahájení: 30.06.2002
  Detail

  GA205/03/0071, Nelineární ultrazvuková defektoskopie pevných látek, zahájení: 18.03.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  ME 605, Šum HEMT pro globální komunikace, zahájení: 22.02.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  GA103/01/1058, Elektromagnetické a akustické emise v pevných látkách, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  ME 244, Stanovení kvality a spolehlivosti tlustovrstvových rezistorů šumovou spektroskopií, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  NK5871, Vliv patologických změn ve vnitřním a středním uchu na kostní vedení zvukových vln., zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1999

  Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materuálů , zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  ME 285, Výzkum moderních součástek pro globální komunikace, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1997

  GA103/97/0899, Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1995

  EC Project IST - 2001 - 35178 GLADIS, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1994

  East ELEN European Laboratory for Electronic Noise, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1996
  Detail

  GA102/94/0858, Fluktuační jevy ve struktuře kov-izolant a testování spolehlivosti vysokonapěťových soustav, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1995
  Detail

 • 1993

  Copernicus 93 - NODITO No.7942. Noise as a Diagnostic Tool fot the Reliability., zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1995
  Detail