prof. Ing. RNDr.

Josef Šikula

DrSc.

FEKT – emeritní profesor

sikula@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. RNDr. Josef Šikula, DrSc.

Tvůrčí aktivity

 • Majzner J., Sikula J.,Sadovsky M.: DisPot; Zařízení pro měření rozložení potenciálu na povrchu pevných látek. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • Sedlák P., Majzner J., Šikula J., Grmela L.: WBAES; Širokopásmový piezokeramický senzor akustické emise. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • Sikula J., Grmela L., Sedlak P., Majzner J.: LTC1010; Tester nelinearity. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • Sedlák P., Šikula J., Majzner J., Grmela L.: UA100KHZ; Ultrazvukový aktuátor s pracovní frekvencí 100kHz. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • Šikula J., Sedlák P., Majzner J., Hájek K.: WPD100; Výkonový zesilovač pro buzení ultrazvukových aktuátorů. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.: LCMS; Zařízení pro měření zbytkového proudu kondenzátoru. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.