Mgr.

Jolana Tluková

Ph.D.

FA, UZ – odborný asistent

tlukova.j@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  TLUKOVÁ, J. Teaching Technical Vocabulary at Universities: Which, How and When?. CASALC Review, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 38-45. ISSN: 1804-9435.
  Detail | WWW

 • 2018

  TLUKOVÁ, J. PŘÍNOS ELEKTRONICKÉHO STAVEBNÍHO GLOSÁŘE NA TVORBU VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO KURZ ODBORNÉ ANGLIČTINY. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 176-186. ISBN: 978-80-228-3091-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  TLUKOVÁ, J.; STRUHALA, K.; SLÁNSKÝ, B.; NEVRLÝ, M. BYA9- Odborná angličtina - slovník stavební terminologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.