Mgr.

Jolana Tluková

Ph.D.

FA, UZ – odborný asistent

tlukova.j@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  GUERTLER, K.; KOENIG, E.; TLUKOVÁ, J. Harnessing learners’ domain expertise for ESP curriculum development: Experience-based best practices and strategies. In New to the LSP classroom? A selection of monographs on successful practices. Series in Education. Malaga, Spain: Vernon Press, 2023. s. 131-146. ISBN: 978-1-64889-150-2.
  Detail | WWW

 • 2022

  FREDDI, M.; TLUKOVÁ, J. Writing for Architecture and Civil Engineering: Comparing Czech and Italian Students´ Needs in ESP. Journal of Academic Writing, 2022, roč. 12, č. 1, s. 34-49. ISSN: 2225-8973.
  Detail | WWW

 • 2019

  TLUKOVÁ, J. Teaching Technical Vocabulary at Universities: Which, How and When?. CASALC Review, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 38-45. ISSN: 1804-9435.
  Detail | WWW

 • 2018

  TLUKOVÁ, J. PŘÍNOS ELEKTRONICKÉHO STAVEBNÍHO GLOSÁŘE NA TVORBU VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO KURZ ODBORNÉ ANGLIČTINY. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 176-186. ISBN: 978-80-228-3091-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  TLUKOVÁ, J.; STRUHALA, K.; SLÁNSKÝ, B.; NEVRLÝ, M. BYA9- Odborná angličtina - slovník stavební terminologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015.
  Detail

 • 2010

  KAŠTOVSKÁ, J. Syntaktický paralelismus v britské a české próze aneb co v překladech někdy nenajdeme. Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010. s. 291-294. ISBN: 978-80-246-1756-5.
  Detail | WWW

 • 2009

  KAŠTOVSKÁ, J. Syntactic Parallelism as a Cohesive Device in British Prose. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse: Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. 2009. s. 85-92. ISBN: 978-80-210-5037-2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.