prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

FAST, MAT – profesor

+420 54114 7602
vala.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Publikace

 • 2021

  VALA, J.; KOZÁK, V.; JEDLIČKA, M. Scale bridging in computational modelling of quasi-brittle fracture of cementitious composites. In ICBM 2020 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: TransTech, 2021. s. 7777-1 (7777-6 s.)ISSN: 1012-0394.
  Detail

  REK, V.; VALA, J. On a distributed computing platform for a class of contact - impact problems. SNA´21 - Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics CAS, 2021. s. 64-67. ISBN: 978-80-86407-82-1.
  Detail | WWW

  VALA, J. On direct and inverse diffusion problems useful in computational disease spread modelling. In ICNAAM 2020 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2021. s. 7777-1 (7777-4 s.)ISSN: 0094-243X.
  Detail

  VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On the nonlocal computational modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. In Proceedings of CSCC 2020. Sofia: IEEE Conference Publishing Services (CPS), 2021. s. 174-183. ISBN: 978-1-7281-6503-5.
  Detail | WWW

 • 2020

  VALA, J. Nonlocal damage modelling of quasi-brittle composites. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. s. 340002-1 (34002-4 s.)ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, roč. 107, č. 1, s. 5501-5510. ISSN: 0167-8442.
  Detail | WWW

  VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On a computational approach to micro- and macro-modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. International Journal of Mechanics, 2020, roč. 14, č. 1, s. 185-197. ISSN: 1998-4448.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VALA, J. Dynamical systems and their applications to advanced materials, structures and technologies - Preface to ICNAM 2019 Symposium No.56. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM) 2019. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. s. 16530-1 (16530-1 s.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J. On the computational finite cylinder source model for energy piles. In AIP Conference Proceedings Volume 2305 25th International Meeting on Thermophysics 2020; Smolenice; Slovakia. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. s. 020021-1 (020021-6 s.)ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J. Modelling of micro- and macro-fracture in cementitious composites. In Proceedings of the Conference Algoritmy 2020. Bratislava: STU, 2020. s. 181-190. ISBN: 978-80-227-5032-5.
  Detail | WWW

  VALA, J.; KOZÁK, V. Výpočtové modelování šíření trhlin v kvazikřehkých kompozitních materiálech. Prague: Institute of Mathematics CAS, 2020. s. 20-20.
  Detail | WWW

  VALA, J.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Exact solution of a thick beam on Pasternak subsoil in finite element calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2020, roč. 7777, č. 1, s. 7777-1 (7777-19 s.)ISSN: 0378-4754.
  Detail | WWW

 • 2019

  VALA, J. On some composite schemes of time integration in structural dynamics. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19 - Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2019. s. 159-168. ISBN: 978-80-85823-69-1.
  Detail

  VALA, J. New composite time integration schemes in structural dynamics. In ICNAAM 2018 - Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. s. 310012-1 (310012-4 s.)ISSN: 0094-243X.
  Detail

  VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 328-333. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW

  VALA, J. Preface to Symposium #76: Dynamical Systems and their Applications to Advanced Materials, Structures and Technologies. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2017. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. USA: American Institute of Physics Inc., 2019. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J. Remarks to the computational analysis of semilinear direct and inverse problems of heat transfer. In Thermophysics 2019. AIP Conference Proceedings 2170. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. s. 20023-1 (20023-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1917-9.
  Detail | WWW

  VALA, J.; KOZÁK, V. K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků. In Maltoviny 2019. Brno: FAST VUT, 2019. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5816-1.
  Detail

  JEDLIČKA, M.; REK, V.; VALA, J. On automation of XFEM computations considering general shapes of cracks in the stress analysis of spacial structured. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 445-450. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P.; KOZÁK, V. On the computational analysis of damage of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models. International Journal of Applied Physics, 2019, roč. 4, č. 1, s. 8-13. ISSN: 2367-9034.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z.; VALA, J. On some implicit numerical integration schemes in structural dynamics. In ICNAAM 2017 Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2018. s. 43009-1 (43009-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Computational optimization of energy consumption in the design of buildings. In ICNAAM 2017 Proceedings Vol. 1978. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2018. s. 43008-1 (43008-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational optimization of material choice for thermal containers of advanced buildings. In 17th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2018 Proceedings. Bratislava: Spectrum STU, 2018. s. 1065-1075. ISBN: 978-80-227-4765-3.
  Detail | WWW

  VALA, J. On the implementation of exact solution of a beam on elastic foundation in numerical calculations. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2018, roč. 12, č. 0, s. 215-219. ISSN: 1998-0140.
  Detail | WWW

  VALA, J. Optimalizační přístupy k identifikaci fyzikálních vlastností silikátových materiálů. In Sborník konference Maltoviny 2018. Brno: FAST VUT v Brně, 2018. s. 5-16. ISBN: 978-80-214-5567-2.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠOT, F. Physical properties of selected silicates for a long-term heat container. Solid State Phenomena, 2018, roč. 276, č. 1, s. 154-159. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Optimization approaches to some problems of building design. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2018, roč. 63, č. 3, s. 305-331. ISSN: 0862-7940.
  Detail | WWW

  NĚMEC, I.; TRCALA, M.; VALA, J.; VANĚČKOVÁ, A. A contribution to analysis of collapse of high-rise building inspired by the collapses of WTC1 and WTC2: derivation of simple formulas for collapse upper speed and acceleration. Journal of Applied Mathematics and Physics, 2018, roč. 6, č. 12, s. 2666-2680. ISSN: 2327-4379.
  Detail | WWW

  VALA, J. On some non-gradient approaches to inverse and optimization problems of thermal transfer. In THERMOPHYSICS 2018. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Phzsics, 2018. s. 020047-1 (020047-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2017

  VALA, J. Existence and convergence questions in computational modelling of crack growth in brittle and quasi-brittle materials. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena 258 (VIIIth International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture in Brno). Zurich: Trans Tech Publications, 2017. s. 157-160. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational prediction and optimization of thermal consumption in buildings. In Aplimat 2017 Proceedings. Bratislava: STU, 2017. s. 1607-1622. ISBN: 978-80-227-4650-2.
  Detail | WWW

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Optimization of Design Parameters of Low-Energy Buildings. In Thermophysics 2017 & ENRE 2017. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings Vol. 1866. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. s. 040041/1 (040041/6 s.)ISBN: 978-0-7354-1546-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational modelling of thermal consumption of buildings with controlled interior temperature. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. PRAHA 1: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST MATHEMATICS, 2017. s. 130-143. ISBN: 978-80-85823-67-7.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational design optimization of low-energy buildings. In Proceedings of Equadiff 2017 Conference. Bratislava: Spectrum STU, 2017. s. 265-274. ISBN: 978-80-227-4757-8.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB- info, 2017, roč. 2017, č. 4, s. H1 (H5 s.)ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; MAJSNIAR, M.; ŠOT, F. Influence of degradation of surface layer of light-weighted panels on its sunray absorptance. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 129-133. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Computational prediction and control of energy consumption for heating in building structures. In Proceedings of ICNAAM 2016. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings, Vol.1863. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. s. 480010-1 (480010-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational analysis of thermal transfer and related phenomena based on the Fourier method. In Proceedings of ICNAAM 2016. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings, Vol. 1863. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. s. 480009-1 (480009-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J. Ověřování materiálových vlastností drátkobetonu. TZB- info, 2017, roč. 2017, č. 3, s. H1 (H4 s.)ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2016

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational modelling of cohesive cracks in material structures. In ICNAAM 2015 - 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics in Rhodes (Greece). AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings ... Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. s. 38002-1 (38002-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Two-scale meshes in quasilinear discretized problems of computational mechanics. In ICNAAM 2015 - Proceedings of 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. s. 38003-1 (38003-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; VALA, J. K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2016. 2016. s. 77-87. ISBN: 978-80-214-5340- 1.
  Detail

  VALA, J. Preface of the “Symposium on Computational Prediction of Behaviour of Advanced Building Materials and Structures”. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. s. 380001-1 (380001-1 s.)
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Evaluation of thermal properties of early-age concrete containing fly ash. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 157-161. ISBN: 978-3-0383-5740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational aspects of hot-wire identification of thermal conductivity and diffusivity under high temperature. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. s. 040029-1 (040029-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. On a computational model of building thermal dynamic response. In Thermophysics 2016 - 21th International Meeting. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings 1752. Melville, New York: American Institute of Physics, 2016. s. 040011-1 (040011-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; VALA, J. Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 42-47. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  VALA, J. Structure identification of metal fibre reinforced cementitious composites. In Proceedings of the Conference Algoritmy 2016. Bratislava: STU, 2016. s. 244-253. ISBN: 978-80-227-4544-4.
  Detail | WWW

 • 2015

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining. Advanced Materials Research, 2015, roč. 2015, č. 1106, s. 41-44. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational approaches to some inverse problems from engineering practice. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. s. 215-230. ISBN: 978-80-85823-64-6.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of material characteristics in non-stationary heat and mass transfer. In ICNAAM 2014 - AIP Conference Proceedings 1648. Melville: American Institute of Physics, 2015. s. 410013-1 (410013-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1287-3.
  Detail

  HOBST, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; VALA, J. Electromagnetic approach to nondestructive testing of fibre concrete. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2015, roč. 2, č. 2015, s. 35-39. ISSN: 2313- 0555.
  Detail

  VALA, J.; KOZÁK, V. Modelling of cohesive crack growth of the brittle and quasi- brittle fracture of structural materials. Advances in Mathematical and Computational Methods, 2015, roč. 49, č. 1, s. 44-51. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of effective material characteristics in semilinear equations of heat and mass transfer. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1126, č. 1, s. 59-66. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ŠOT, F.; VALA, J. Material properties of refractory concrete under high temperature. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1126, č. 1, s. 155-160. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. New approaches to the thermal design of energy saving buildings. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1126, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VALA, J.; ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A. Prediction of behaviour of cementitious composites under fire conditions. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1790-5044.
  Detail

 • 2014

  VALA, J.; HOBST, L. Identification of structural parameters of metal fibre concrete using magnetic approach. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 157-160. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal conductivity of powdery insulation materials. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Zurich: TransTech Publishers, 2014. s. 333-339. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Brno: VUT, 2014. s. 40-45. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe. Brno: FAST VUT, 2014. s. 18-22. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 326-332. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Computational simulation of thermal energy consumption in buildings (lecture text for the conference "Maltoviny 2014" at FCE BUT in Brno). Advanced Materials Research. Brno: FAST VUT, 2014. s. 1-4. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis,s.r.o., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  VALA, J. Identification of moisture distribution in porous building materials from microwave measurements. Modelling 2014 (Rožnov pod Radhoštěm, June 2-6, 2014). Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. s. 75-75. ISBN: 978-80-86407-47- 0.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational evaluation of thermal conductivity and diffusivity using the boundary integral technique. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. Bratislava: Fyzikálny ústav AV SR, 2014. s. 131-138. ISBN: 9788021450349.
  Detail

  VALA, J.; HOBST, L.; KOZÁK, V. Non- destructive detection of metal fibres in cementitious composites. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. Athens: EUROPMENT, 2014. s. 125-128. ISBN: 978-1-61804-241- 5.
  Detail

  VALA, J.; KUČEROVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P. Modelling of high- temperature behaviour of cementitious composites. In Advances of Applied and Pure Mathematics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Athens: EUROPMENT, 2014. s. 163-167. ISBN: 978-1-61804-240- 8. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Zkoučení a jakost. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2014. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

 • 2013

  VALA, J. Numerical aspects of the identification of thermal characteristics using the hot- wire method. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics - Proceedings. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. s. 187-194. ISBN: 978-80-85823-62- 2.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnostem identifikace tepelných vlastností reflexních izolací se vzduchovými bublinami. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 157-161. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 03, s. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of the capillary transfer coefficient in porous building materials. In 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2013. s. 1004-1007. ISBN: 978-0-7354-1184- 5. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby. In Zborník konferencie Construmat 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 138-149. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; JAROŠOVÁ, P. Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů metodou topného drátu. In Maltoviny 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT, 2013. s. 25-32. ISBN: 978-80-214-4815- 5.
  Detail

  VALA, J.; GROHOVÁ, T. A magnetic approach to the identification of effective characteristics of metal fibre composites used in civil engineering. In Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal. Porto: University of Porto, 2013. s. 4001- 1 (4001-11 s.)ISBN: 978-972-8826-27- 7.
  Detail

  VALA, J. On the computational identification of temperature- variable characteristics of heat transfer. In Applications of Mathematics 2013, in honor of the 70th birthday of Karel Segeth. edited by J. Brandts, S. Korotov, M. Křížek, J. Šístek, T. Vejchodský. 1. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. s. 215-224. ISBN: 978-5-7526-0597- 0.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. A simple equipment for the evaluation of thermal conductivity of powdery materials at high temperature and in vacuum. In Thermophysics 2013 - Conference Proceedings. 1. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. s. 176-183. ISBN: 978-80-214-4801- 8.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby. In Realizace staveb - teorie a praxe, sborník mezinárodního workshopu. 1. Brno: VUT, 2013. s. 94-98. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of thermal characteristics of building materials at high temperatures. In Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal. Porto: University of Porto, 2013. s. 2033/ 1 (2033/23 s.)ISBN: 978-972-8826-27- 7.
  Detail

 • 2012

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D.; NOVÁČEK, J. Nestacionární přímé měření tepelně technických vlastností stavebních materiálů. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non- stationary identification of thermal characteristics in building materials. In Nondestructive Testing of Materials and Structures (2 volumes). RILEM Bookseries. Berlin: Springer, 2012. s. 277-283. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P. Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures. Fortaleza, Brazil: Fabricado por Wave Media, 2012. s. 1-18.
  Detail

  BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno, Česká republika: knihovnicka. cz, 2012. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J. Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: CERM, 2012. s. 36-39. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J. Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 479-482. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal characteristics of a high- temperature thermal accumulator. In Thermophysics 2012 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, 2012. s. 214-222. ISBN: 9788021445994.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identifikace tepelných vlastností materiálu pro vysokoteplotní zásobník. In Maltoviny 2012. Brno: VUT, 2012. s. 111-130. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  VALA, J. Identification of thermal characteristics of building materials from simple measurements under hard experimental conditions. Bratislava: STU, 2012. s. 1-20.
  Detail

  VALA, J.; HORÁK, M. Nondestructive identification of engineering properties of metal fibre composites. In 10th ICNAAM (International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics) in Kos (Greece) - AIP Conference Proceedings 1479, doi: 10.1063/1. 4756047. AIP Conference Proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. s. 2208-2211. ISBN: 978-0-7354-1091- 6.
  Detail

 • 2011

  VALA, J. Least- squares based technique for identification of thermal characteristics of building materials. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2011, roč. 5, č. 2, s. 126-134. ISSN: 1998- 0159.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non- stationary identification of thermal technical characteristics of building materials. Nondestructive Testing of materials and Structures - Proceedings. Istanbul: RILEM, 2011. s. 55-55.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M. A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete. In 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech. Brno: 2011. s. 19-29. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

 • 2009

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOZÁK, V. Numerical prediction of strains and stresses in early- age massive concrete structures. Forum Statisticum Slovacum, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 101-112. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KORJENIC, A.; BEDNAR, T. Beitrag zur Lösung des Problems der Algenbildung auf Aussenwänden mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Ernst und Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften, 2009, roč. 31, č. 6, s. 343-353. ISSN: 0171- 5445.
  Detail

 • 2007

  VALA, J. On a special integro- differential problem occurring in diffusional phase transformation. In 6. matematický workshop. Brno: FAST VUT v Brně, 2007. s. 1-7. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Numerical simulation of heat and moisture propagation in building envelopes during climatic cycles. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č. 2, s. 193-198. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Modelling of radiative heat transfer in building envelopes. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č. 2, s. 223-228. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Tepelné vyzařování silikátových exteriérových povrchů. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 185-193. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  VALA, J. Thermodynamic modelling of phase transformation in a multi- component system. In Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Melville: American Institute of Physics, 2007. s. 574-577. ISBN: 978-0-7354-0447- 2.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů. In 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb. Ostarava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 267-274. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H. Identification of Basic Thermal Technical Characteristics of Building Materials. Kybernetika, 2007, roč. 43, č. 3, s. 561-576. ISSN: 0023- 5954.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Determination Of Boundary Radiant Heat Fluxes Between The Surface Of A Building Construction And The Night Sky. In Thermophysics 2007 Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 47-55. ISBN: 978-80-227-2746- 4.
  Detail | WWW

  VALA, J. Computational modelling of diffusive and massive phase transformation. In CMNS 2007 Abstracts + CD- ROM Proceedings. Liptovský Mikuláš: Academy of Armed Forces, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-8040-320- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠTENKO, M.; KOPKÁNĚ, D.; STEUER, R. PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV. In EXPERIMENT ' 07. Olomoučany: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO, 2007. s. 461-466. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  SVOBODA, J., VALA, J., GAMSJAEGER, E., FISCHER, F.D. Modelling of phase transformation in substitutional alloys. Defect and Diffusion Forum, 2006, roč. 240, č. 1, s. 647-653. ISSN: 1012- 0386.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. On the two- scale finite element method for the heat transfer in buildings. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. s. 111-112. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Numerical reconstruction of a circle from its photographical image at subpixel precision. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. s. 113-114. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Evaluation Of The Emissivity Of Outer Surfaces Of Building Constructions. In Proceedings of the seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. s. 7-8. ISBN: 80-227-2536- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Effect Of Thermal Radiation On The Surface Degradation Of Materiels Of Building Claddings. In Proceedings of the Seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. s. 5-5. ISBN: 80-227-2536- 6.
  Detail

  VALA, J. Numerical modelling of phase transformations in solids. In ICNAAM 2006. Wiley- VCH, 2006. s. 336-339. ISBN: 3-527-40743- X.
  Detail

  SVOBODA, J.; VALA, J.;GAMSJAEGER, E.; FISCHER, F.D. A thick- interface model for diffusive and massive phase transformation in substitutional alloys. Acta materialia, 2006, roč. 54, č. 9, s. 3953-3960. ISSN: 1359- 6454.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Modelling of Moisture Activity in Outher Insulation Layers. In Proceedings of the seminar Simulation, modelling and numerical analysis SIMONA 2006. Liberec: TU Liberec, 2006. s. 162-168. ISBN: 80-7372-152- X.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Modelling of the process of surface moisture saturation of building materials. In Proceedings of the 6th International Seminar Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS). Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. s. 92-96. ISBN: 978-80-01-03687- 7.
  Detail

  VALA, J. Matematika / Analytická geometrie křivek a ploch technické praxe. FAST VUT, 2006. s. 1-65.
  Detail

  VALA, J. Two- scale finite element techniques in engineering mechanics. Strojnícky časopis, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 127-140. ISSN: 0039- 2472.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Uncertainties in measurement of thermal technical characteristics of building insulations. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2006. s. 240-246. ISBN: 80-85823-54- 3.
  Detail

 • 2005

  VALA, J. On a numerical model of phase transformation of substitutional alloys. In Equadiff 11 Proceedings. Bratislava: UK Bratislava - sborník konf. Equadiff 11, 2005. s. 95-106.
  Detail

  VALA, J. Modelling of heat propagation in building structures. In Programy a algoritmy numerické matemnatiky, Dolní Maxov 2004 - sborník příspěvků. Praha: Matematický ústav AV ČR Praha - sborník konf. Programy a algoritmy numerické matematiky 12 (Dolní Maxov 2004), 2005. s. 248-256.
  Detail

  VALA, J., SVOBODA, J. Numerical modelling of Fe-Cr- Ni diffusive phase transformation. In Bratislava: STU Bratislava - sborník konf. Algoritmy, 2005. s. 150-158. ISBN: 80-227-2192- 1.
  Detail

  VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. On the two- scale finite element method for the heat transfer in buildings. In ZČU Plzeň - sborník konf. Modelling, 2005. s. 69 ( s.)
  Detail

  VALA, J. On the two- scale finite element method in engineering mechanics. In NMCM Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 131-143. ISBN: 80-969165-4- 8.
  Detail

  VALA, J. On the optimization of microstructurally motivated calculations in engineering mechanics. In 4. matematický workshop - sborník příspěvků. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 111 (112+CD-ROM s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  J.Diblík, O.Přibyl, J.Roušar, J.Vala, A. Vlčková. 4. matematický workshop, Sborník. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

 • 2004

  VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. On the thermal stability in dwelling structures. Building Research Journal, 2004, roč. 52, č. 1, s. 31-55. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  VALA, J. On the convergence of Rothe method for a nonsymmetric parabolic system. In Brno: FAST VUT Brno, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  VALA, J. Heat transfer and air flow in buildings. Matematický workshop 3. Brno: FAST VUT Brno, 2004. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  VALA, J. Lineární prostory a operátory. Brno: FAST VUT, 2004. s. 1-57.
  Detail

  ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J. Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. In 2004. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  VALA, J. On one numerical approach to the diffusional phase transformation. In STU Bratislava - sborník konf. PRASTAN, 2004. s. 161-168. ISBN: 80-88946-36- 0.
  Detail

 • 2003

  VALA, J. The method of Rothe and two- scale convergence in nonlinear problems. Application of Mathematics, 2003, roč. 48, č. 6, s. 587-606. ISSN: 0373- 6725.
  Detail

  VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. Modeling of non-stationary moisture transfer in walls of strongly thermal- insulated buildings. In Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Method of discretization in time and two- scale convergence for nonlinear problems of engineering mechanics. In Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering (in honour of the 80th birthday of K.Rektorys). Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003. s. 359-364. ISBN: 80-7015-912- X.
  Detail

  VALA, J. Two-scale limits in some non- linear problems of engineering mechanics. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. 3- 6, s. 177-185. ISSN: 0378- 4754.
  Detail

 • 2002

  VALA, J. On a mathematical model of thermal flow in dwelling structures. 1. matematický workshop - sborník. Brno: ECON, 2002. s. 85 ( s.)ISBN: 80-86433-16- 1.
  Detail

  VALA, J. Dvouškálová konvergence v nelineárních evolučních problémech. In Programy a algoritmy 11 - sborník semináře, Dolní Maxov 9.-14.6. 2002. Praha: Matematický ústav AV ČR Praha, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-85823-49- 7.
  Detail

  VALA, J. Budova jako tepelný systém 2. In Zborník konferencie PRASTAN 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 105 ( s.)ISBN: 80-88946-22- 0.
  Detail

  VALA, J. On the evolution of heat and moisture in building materials. In Algoritmy 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 146 ( s.)ISBN: 80-227-1750- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., VALA, J. Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích. In PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava, Bratislava 2002. Bratislava: TU Bratislava, 2002. s. 93 ( s.)ISBN: 80-88946-22- 0.
  Detail

 • 2001

  VALA, J. Modelling of creep in composites. Building Research Journal, 2001, roč. 49, č. 3, s. 147 ( s.)ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  VALA, J. Budova jako tepelný systém. In Zborník konferencie PRASTAN 2001 (Kočovce). Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 147 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., BALÍKOVÁ, J., VALA, J., ZACH, J., ZAJÍČEK, K., ZNAJDA, T. Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konsdtrukcích, DT6. 2001.
  Detail

  VALA, J. Two- scale limits in some nonlinear problems of continuum mechanics. Modelling 2001 Abstracts. Plzeň: 2001. s. 65 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Two- scale convergence with respect to measures in continuum mechanics. Equadiff 10 Abstracts. 2001. s. 94 ( s.)
  Detail

 • 2000

  VALA, J. O matematickém modelování vedení tepla a vlhkosti pórovitým prostředím. In Programy a algoritmy numerické matematiky 10 (Lázně Libverda). Praha: Matematický ústab AV, 2000. s. 188 ( s.)
  Detail

  DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J. Numerical solution of the Kiessl model. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2000, roč. 45, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J. Numerical solution of the Kiessl model. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2000, roč. 45, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  VALA, J. On a system of equations of evolution with a non- symmetrical parabolic part occuring in the analysis of moisture and heat transfer in porous media. In APPLICATIONS OF MATHEMATICS. 2000. s. 187 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  VALA, J. Modelling of creep in composites. In Numerical Modelling in Continuum Mechanics 8 (Liptovský Ján) Abstracts and CD- ROM Proceedings. ˇZilina: TU ˇZilina, 2000. s. 130 a V/ 1 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Modelling of moisture and heat transfer in porous materials. In Algoritmy 2000 (Podbanské) Proceedings. Bratislava: 2000. s. 157 ( s.)
  Detail

  VALA, J. On the two- scale convergence and homogenization of some strongly nonlinear problems of continuum mechanics. In 2000.
  Detail

  DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J. Numerical solution of the Kiessl model. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2000, roč. 45, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  DALÍK, J., VALA, J. Modelling of moisture and heat transfer in porous materials. In Proceedings of the 15th Conference on Scientific Computing "Algoritmy 2000". Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics and Descriptive Geometry, 2000. s. 157 ( s.)ISBN: 80-227-1391- 0.
  Detail

  VALA, J. Nadstavba jazyka C++ syntakticky podobná MATLABu. In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000. Praha: HUMUSOFT Praha, 2000. s. 398 ( s.)ISBN: 80-7080-401- 7.
  Detail

 • 1999

  VALA, J. Jak obejít podmínku největšího úhlu. In Sborník 11.vědecké konference FAST VUT v Brně, sekce Aplikovaná matematika. Brno: 1999. s. 65 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Zkušenosti s vysokoteplotním modelováním deformace kompozitních materiálových struktur. In Matematická štatistika, numerická matematika a ich aplikácie (zborník konferencie v Kočovciach). Bratislava: STU Bratislava, 1999. s. 171 ( s.)ISBN: 80-227-1290- 6.
  Detail

  VALA, J. A comment on the Jaeger - Kaˇcur linearization scheme for strongly nonlinear parabolic equations. Application of Mathematics, 1999, roč. 44, č. 6, s. 481 ( s.)ISSN: 0373- 6725.
  Detail

  VALA, J. Dyslexie a výpočetní technika na zvláštní škole. In Výchova, dítě a jeho práva na prahu tisíciletí. Brno: ˇCeská pedagogická společnost, 1999. s. 143 ( s.)
  Detail

 • 1998

  DALÍK, J., DANĚČEK, J., ŠŤASTNÍK, S., VALA, J. On the Kiessl model of moisture transfer in porous media. 1998.
  Detail

  VALA, J. MATLAB a kompozitní materiály. Sborník semináře Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně. Brno: VUT Brno, 1998. s. 63 ( s.)
  Detail

  VALA, J., DALÍK, J. Modelling of moisture transfer in porous media. Numerical Methods in Continuum Mechanics 6. Žilina: TU Žilina, 1998. s. 487 ( s.)
  Detail

  VALA, J. O řešení silně nelineárních parabolických problémů lineárními diferenčními schématy. Programy a algoritmy numerické matematiky 9. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1998. s. 131 ( s.)
  Detail

  VALA, J. MATLAB a kompozitní materiály. In Sborník semináře ´ UMDG FAST VUT na Studnici. Brno: FAST VUT Brno, 1998. s. 63 ( s.)
  Detail

  VALA, J. On one mathematical model of creep in superalloys. Application of Mathematics, 1998, roč. 43, č. 5, s. 351 ( s.)ISSN: 0373- 6725.
  Detail

 • 1997

  VALA, J. Numerical analysis of strain and stress development in some composite classes at high temperature. Equadiff 9 Papers. Brno: MU Brno, 1997. s. 312 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Micromechanical considerations in modelling of superalloy creep flow. Numerical Modelling in Continuum Mechanics 3 Proceedings II. Praha: ČVUT Praha, 1997. s. 483 ( s.)
  Detail

 • 1996

  VALA, J. Modelling of recovery controlled creep in monocrystals of superalloys. Numerical Methods in Continuum Mechanics 6 Proceedings. Žilina: 1996. s. 286 ( s.)
  Detail

  VALA, J. On one approach to numerical modelling of creep flow in crystalline materials. Prague Matematical Conference. Praha: UK Praha, 1996. s. 325 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Programový systém CDS pro analýzu napjatosti a deformace vícefázových materiálů. Programy a algoritmy numerické matematiky 8. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1996. s. 199 ( s.)
  Detail

 • 1995

  VALA, J. Modelling of high temperature creep in composites. Acta Technica ČSAV, 1995, roč. 40, č. 5, s. 477 ( s.)ISSN: 0001- 7043.
  Detail

 • 1994

  VALA, J. Metoda časové diskretizace pro studium creepového tečení kovovývh materiálů. Programy a algoritmy numerické matematiky 7. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1994. s. 205 ( s.)
  Detail

  VALA, J. FEM software for modelling discontinuous deformations in composites. Numerical Methods in Continuum Mechanics 5 Proceedings. Žilina: TU Žilina, 1994. s. 274 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Numerical modelling of creep flow in metal matrix composites. Numerical Modelling in Continuum Mechanics 2 Proceedings. Praha: ČVUT Praha, 1994. s. 290 ( s.)
  Detail

  VALA, J. Modelling discontinuous metal matrix composite behavior under creep condition: effect of interface diffusional matter transport and interface sliding. SCRIPTA METALLURGICA, 1994, roč. 30, č. 9, s. 1201 ( s.)ISSN: 0036- 9748.
  Detail

 • 1993

  VALA, J. Deformable bodies with cracks in nonlinear elasticity. 1993.
  Detail

  VALA, J. On numerical modelling of creep flow effects in grain boundaries. Equadiff 8 Abstracts. 1993. s. 222 ( s.)
  Detail

 • 1991

  VALA, J. Variational solutions of linear viscoelastic body. 1991.
  Detail

  VALA, J. O variačním řešení kvazilineárního problému creepu. Knižnice vědeckých prací VUT Brno, 1991, roč. B133, č. 1, s. 19 ( s.)ISSN: 0368- 6582.
  Detail

 • 1980

  VALA, J. Užití přímkové geometrie při otázkách podepření tuhého tělesa. Knižnice vědeckých prací VUT Brno, 1980, roč. B88, č. 1, s. 137 ( s.)ISSN: 0368- 6582.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.