doc. Ing. arch.

Jiří Palacký

Ph.D.

FA, UPT – vedoucí

+420 54114 6673
palacky@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  PALACKÝ, J. SYSTEMS OF BROWNFIELD SITE REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM: A COMPARATIVE ANALYSIS. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze: 2023.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. SYSTEMS OF BROWNFIELD SITE REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM: A COMPARATIVE ANALYSIS. Regional Development Between Theory and Practice, 12. Conference Abstracts Proceedings. Kolejní 2a, 160 00 Praha 6: Czech Technical University in Prague, 2023. s. 4-4. ISBN: 978-80-01-07155-7.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 12th ACAU 2023: Proceedings of 12th International PhD Students Conference. 12th ACAU 2023: Proceedings of 12th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2023. ISBN: 978-80-214-6206-9.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 12th ACAU 2023 - Ohlédnutí za mezinárodní doktorskou konferencí na FA VUT v Brně. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2023. s. 65-65. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW

 • 2022

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2022. ISBN: 978-80-214-6119-2.
  Detail | WWW

 • 2021

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. ACAU. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021. ISBN: 978-80-214-6003-4.
  Detail | WWW

 • 2020

  ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; PALACKÝ, J.; VAŠUT, R. Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, 2020, roč. 2675, č. 2, s. 187-197. ISSN: 0361-1981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020: Contemporary Research Despite the Crisis. 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020: Contemporary Research Despite the Crisis. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN: 978-80-214-5903-8.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců. In 12th Architecture in perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020. s. 52-56. ISBN: 978-80-248-4450-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN: 978-80-214-5802-4.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. s. 1-7.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2018

  NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses. Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018. s. 82-83.
  Detail | WWW

  KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice. 10th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 252-255. ISBN: 978-80-248-4236-3.
  Detail

  HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna. 10 th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 248-251. ISBN: 978-80-248-4236-3.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018.
  Detail

 • 2017

  PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 17-27. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW

  WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. 351 s. ISBN: 978-80-7204-955-4.
  Detail

  PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View. Praha: 2017.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017. PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN: 978-80-214-5549-8.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 22-29. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6.  mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN: 9788021454187.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. 94 s. ISBN: 978-80-7204-947-9.
  Detail

  PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016.
  Detail

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. s. 50-78. ISBN: 978-80-7204-947-9.
  Detail

  PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 11-23. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW

 • 2015

  PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-80-214-5217- 6.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability. In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 701-715. ISBN: 978-80-01-05782-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PALACKÝ, J. Posudek knihy zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2015. s. 1-3.
  Detail | WWW

  NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby. In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015. s. 75-77. ISBN: 978-80-248-3802-1.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  STŘÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / přisvoj si město. urbanistický kit / přisvoj si město, urban kit / (re) claim the city. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015. s. 1-62. ISBN: 978-80-214-5084- 4.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015. PhD Workshop 2015. Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-5217- 6.
  Detail | WWW

 • 2014

  PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: Průvodce expozicí. Brno: iBooks Author, 2014. s. 1-150.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; VOSTALOVÁ, H.; NOVÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelů. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelů. Brno: 2014. s. 1-25.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresů. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresů. Brno: 2014. s. 1-60.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha personálií. Brno: 2014. s. 1-44.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb. Brno: 2014. s. 1-30.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií. Brno: 2014. s. 1-20.
  Detail | WWW

  HOŠŤÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie. Brno: 2014. s. 1-19.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I. Brno: 2014. s. 1-30.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II. Brno: 2014. s. 1-24.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Film: 8 works of Architect Bohuslav Fuchs in the Czech Republic and Slovakia: Permanent exhibition. Brno: 2014.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Webové stránky Výstavní síně Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Brno: 2014.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Interview v regionálním vysílání televize Hranice. Hranice: 2014.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Slavnostní otevření Výstavní síně a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse v autorově rodné obci Všechovice. Všechovice: Mikroregion Záhoran, 2014. s. 22-23.
  Detail | WWW

 • 2013

  PALACKÝ, J.; ŠIPULOVÁ, J.; HAVLIŠ, K. Vlněna - potenciál rozvoje postindustriálního Brna. ERA 21, 2013, roč. 13, č. 4, s. 38-39. ISSN: 1801-089X.
  Detail

  PALACKÝ, J. Prostor, světlo a tvar. In Zborník přednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU-RES. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013. s. 34-41. ISBN: 978-80-553-1578-2.
  Detail

  PALACKÝ, J. Regeneration of brownfield land. In Lost Public Spaces of Brno, Brno ring road boulevard "Brněnská okružní třída". 2013. Fakulta architektury: VUT v Brně, 2013. s. 20-25. ISBN: 978-80-214-4751-6.
  Detail

  PALACKÝ, J. Regeneration as an ongoing process of recycling land. FA VUT v Brně: Lost Public Spaces of Brno, 2013.
  Detail

  PALACKÝ, J. PROSTOR, SVĚTLO A TVAR. Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 34-41.
  Detail | WWW

  PALACKÝ, J. Fold it!. Spain: CoLab, ETSA Madrid, 2013.
  Detail

  PALACKÝ, J. Zeleň zlepšuje psychiku lidí pracujících v továrnách. Brno: Brněnský deník, 2013. s. 3-3.
  Detail

 • 2011

  PALACKÝ, J. Projekt Airplot pro Greenpeace. Urbanismus a územní rozvoj, 2011, roč. XIV, č. 1/2011, s. 64-65. ISSN: 1212-0855.
  Detail

 • 2010

  PALACKÝ, J. Metodologie architektonického návrhu: Struktivně taktilní modelování, komplexní vrstvení a regenerace miniBrownfields. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 1-27.
  Detail

 • 2009

  PALACKÝ, J. METODOLOGIE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: Struktivně taktilní modelování, komplexní vrstvení a regenerace miniBrownfields. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-109.
  Detail

 • 2008

  PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Faculty of Architecture 1919-2009, 90 years of educating architects. Faculty of Architecture, Brno University of Technology, 1919-2009, 90 years of educating architects. VUTIUM. Ostrava: VUT Brno, 2008. s. 1-32. ISBN: 978-80-214-3711-1.
  Detail

 • 2006

  PALACKÝ, J. GIS a inventarizace výrobníchúzemí tradičních průmyslových měst ČR po roce 1990. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-32.
  Detail

 • 2005

  PALACKÝ, J. Mezi dveřmi je A.G., Hluchá místa, brněnská brownfields. 2005.
  Detail

  PALACKÝ, J. Greenwich – změny na pravém břehu Temže. Urbanismus a územní rozvoj, 2005, roč. VIII, č. 1/ 2005, s. 31 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  PALACKÝ, J. Greenwich- změny na pravém břehu Temže. In Sborník: IX. Vědecká konference doktorandů. VUT Fakulta architektury v Brně: VUTIUM, 2005. s. 140 ( s.)ISBN: 80-214-2949- 6.
  Detail

 • 2004

  NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J. Brownfields- šance pro budoucnost. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2004. 78 s. ISBN: 80-214-2697- 7.
  Detail

  PALACKÝ, J. Regionální kulturní centrum Biberach a situace obdobných staveb v Brně. Urbanismus a územní rozvoj, 2004, roč. VII, č. 6/ 2004, s. 23 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  PALACKÝ, J. Nástroje mapování produktivních území. In Sborník: VIII. Vědecká konference doktorandů. VUT Fakulta architektury v Brně: VUTIUM, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2660- 8.
  Detail

  PALACKÝ, J. Inventarizace a regenerace území skotského Glasgow. Urbanismus a územní rozvoj, 2004, roč. VII, č. 5/ 2004, s. 31 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2003

  PALACKÝ, J. Regenerace svitavského nábřeží. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 32 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  PALACKÝ, J. Rozvojové území Kop van Zuid, Rotterdam, Nizozemsko. In VII. Vědecká konference doktorandů 2003. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-2399- 4.
  Detail

  PALACKÝ, J. Rotterdam, Nizozemsko, Projekt Kop van Zuid. Urbanismus a územní rozvoj, 2003, roč. VI, č. 3/ 2003, s. 14 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  PALACKÝ, J. Winterthur, Švýcarsko, Sulzer areál. Urbanismus a územní rozvoj, 2003, roč. VI, č. 3/ 2003, s. 22 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.