prof. Ing.

Jiří Kučerík

Ph.D.

FCH – externí pedagog

+420 54114 9340, +420 54114 9497
kucerik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Aplikovaná environmentální chemie a technologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  FW06010715, Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Environmentální procesy, analýza a technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Environmentální analýza a technologie, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TJ02000262, Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000261, Potenciál torefakce k úpravě čistírenských kalů pro jejich další využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  FV40094, Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40095, Smart Fertilizers, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  Výzkum biodegradability PHB v půdách, zahájení: 01.08.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Výzkum aplikace PHB NanobioSmart, zahájení: 02.07.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Chemická analýza zahuštěného čistírenského kalu, zahájení: 05.04.2018, ukončení: 17.05.2018
  Detail

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Identifikace plastů k aditivaci, zahájení: 01.08.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  GP104/05/P513, Stabilita huminových kyselin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Studium kompexotvorných procesů huminových kyselin v solové fázi, zahájení: 01.01.2002
  Detail