doc. Ing.

Jiří Bureš

Ph.D.

FAST, GED – vedoucí ústavu

+420 54114 7136
Jiri.Bures@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BÁRTA, L.: bod TUBO; bod TUBO permanentní GPS sítě CZEPOS. Veveří 95, Brno, terasa budovy B. URL: http://czepos.cuzk.cz/index.aspx. (funkční vzorek)
  http://czepos.cuzk.cz/index.aspx, počet stažení: 3
  Detail

 • BUREŠ, J.: FRVŠ 1094/2007; Webové rozhraní družicových dat GPS permanentní stanice TUBO. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie. http://tubo.fce.vutbr.cz. URL: http://tubo.fce.vutbr.cz. (software)
  http://tubo.fce.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.: THZID; Geodetická technologie měření velmi malých změn horizontálního rozměru na stavebních konstrukcích. Jezernické viadukty. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; VITULA, A.: GTMDHAS; Geodetická technologie měření deformací ocelových profilů H a ocelových válcových sloupů. Fakulta stavební. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; VITULA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.: GTMDP; Geodetická technologie měření deformací nosných betonových nepředpjatých stropních panelů. Prefa Brno a.s., závod Kuřim. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠTĚTINA, J.: Meteo station TUBO; Měřící ústředna pro měření meteorologických dat. Fakulta stavební VUT v Brně, místnost B506. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.: SWThies; Webové rozhraní pro publikaci srážkových dat permanentní družicové stanice TUBO. Fakulta stavební. URL: http://tubo.fce.vutbr.cz. (software)
  http://tubo.fce.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M.: ArcGIS server; ArcGIS server. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/rizika/. (funkční vzorek)
  http://gis.fce.vutbr.cz/rizika/, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.; DRÁB, A.; BARTONĚK, D.: MDWGIS; Multidisciplinární datový sklad GIS. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://gis.fce.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.: GTM GNSS-RTK; Geodetická technologie měření GNSS-RTK pro dosažení přesnosti prostorové polohy 10 mm a lepší. Fakulta stavební R48 úsek Dobrá - Tošanovice, Železniční uzel Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; KOPEČNÝ, L.: MZSB; Měřická značka - světelný bod. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J.: ústředna GAGARIN; Tenzometrický měřící systém GAGARIN. železniční most GAGARIN v km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.: KZNL; Kalibrační základna pro kalibraci nivelačních latí. Fakulta stavební, Veveří 95, 4.n.p.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.; VITULA, A.: KVPE; Kalibrační výškový polygonový etalon. Fakulta stavební, Veveří 95, 0.-4. nadzemní podlaží. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.: TPKM; Technologický postup geodetického konvergenčního měření a vyhodnocení posunů a deformací. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.: SBTRIG; Měřicí souprava pro přesné trigonometrické měření v nočních podmínkách. Brno, FAST, Veveří 95, B510. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.: KGT15; Vzájemná kalibrace geodetických a tenzometrických měření u mostních konstrukcí v provozních podmínkách. most Gagarin, Chotěbuz. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.: TZBP15; Technologie budování a údržby Železničního bodového pole (ŽBP) technologiemi Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) v reálném čase s metrologickou návazností na geodetické referenční systémy ČR. SŽDC Praha. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.: GMEDU15; Technologie geodetického monitoringu deformací konstrukcí šachty lokalizace havárie při ověřovací zkoušce integrity kontejmentu ohranné obálky reaktorového bloku jaderné elektrárny. Jaderná elektrárna Dukovany. (ověřená technologie)
  Detail

 • BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.: HPGNSS15; Nalezení optimalizované cesty v území při přesném pozicování technologií GNSS. Správa železniční dopravní cesty, s.o.. URL: http://www.fce.vutbr.cz. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.: CZVSZ; Portál odborné způsobilosti geodetů na železnici. https://spravazeleznic.fce.vutbr.cz/. URL: https://spravazeleznic.fce.vutbr.cz/. (software)
  https://spravazeleznic.fce.vutbr.cz/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.